AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

MAAT: Raporty z danych manulanych

 

RAPORTY 2023

Liczba dni z przekroczeniami PM10 IV kwartał 2023

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h IV kwartał_2023

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h IV kwartał 2023

Raport  B(a)P  IV kwartał_2023

Raport  arsen  IV  kwartał_2023

Raport  kadm  IV kwartał_2023

Raport  nikiel IV kwartał_2023

Raport  ołów IV kwartał 2023

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 III kwartał 2023

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h III kwartał_2023

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h III kwartał 2023

Raport  B(a)P  III kwartał_2023

Raport  arsen  III  kwartał_2023

Raport  kadm  III kwartał_2023

Raport  nikiel III kwartał_2023

Raport  ołów III kwartał 2023

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 II kwartał 2023

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h II kwartał_2023

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h II kwartał 2023

Raport  B(a)P  II kwartał_2023

Raport  arsen  II  kwartał_2023

Raport  kadm  II kwartał_2023

Raport  nikiel II kwartał_2023

Raport  ołów II kwartał 2023

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 I kwartał 2023

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h I kwartał_2023

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h I kwartał 2023

Raport  B(a)P  I kwartał_2023

Raport  arsen  I  kwartał_2023

Raport  kadm  I kwartał_2023

Raport  nikiel I kwartał_2023


Raport  ołów I kwartał 2023

 

RAPORTY 2022

Liczba dni z przekroczeniami PM10 IV kwartał 2022

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h IV kwartał_2022

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h IV kwartał 2022

Raport  B(a)P  IV kwartał_2022

Raport  arsen  IV  kwartał_2022

Raport  kadm  IV kwartał_2022

Raport  nikiel IV kwartał_2022


Raport  ołów IV kwartał 2022

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 III kwartał 2022

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h III kwartał_2022

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h III kwartał 2022

Raport  B(a)P  III kwartał_2022

Raport  arsen  III  kwartał_2022

Raport  kadm  III kwartał_2022

Raport  nikiel III kwartał_2022


Raport  ołów III kwartał 2022

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 II kwartał 2022

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h II kwartał_2022

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h II kwartał 2022

Raport  B(a)P  II kwartał_2022

Raport  arsen  II  kwartał_2022

Raport  kadm  II kwartał_2022

Raport  nikiel II kwartał_2022


Raport  ołów II kwartał 2022

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 I kwartał 2022

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h I kwartał_2022

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h I kwartał 2022

Raport  B(a)P  I kwartał_2022

Raport  arsen  I  kwartał_2022

Raport  kadm  I kwartał_2022

Raport  nikiel I kwartał_2022


Raport  ołów I kwartał 2022

 

RAPORTY 2021

Liczba dni z przekroczeniami PM10 IV kwartał 2021

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h IV kwartał 2021

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h IV kwartał 2021

Raport  B(a)P  IV kwartał 2021

Raport  arsen  IV kwartał 2021


Raport  kadm  IV kwartał 2021

Raport  nikiel IV kwartał_2021


Raport  ołów IV kwartał 2021

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 III kwartał 2021

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h III kwartał 2021

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h III kwartał 2021

Raport  B(a)P  III kwartał 2021

Raport  arsen  III kwartał 2021

Raport  kadm  III kwartał 2021

Raport  nikiel III kwartał_2021


Raport  ołów III kwartał 2021

 

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 II kwartał 2021

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h II kwartał 2021


Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h II kwartał 2021

Raport  B(a)P  II kwartał 2021

Raport  arsen  II kwartał 2021

Raport  kadm  II kwartał 2021


Raport  nikiel II kwartał_2021


Raport  ołów II kwartał 2021

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 I kwartał 2021

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h I kwartał_2021

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h I kwartał 2021

Raport  B(a)P  I kwartał_2021

Raport  arsen  I  kwartał_2021

Raport  kadm  I kwartał_2021

Raport  nikiel I kwartał_2021


Raport  ołów I kwartał 2021

 

RAPORTY 2020

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 IV kwartał 2020

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h IV kwartał_2020

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h IV kwartał_2020

Raport  B(a)P  IV kwartał_2020

Raport  arsen  IV kwartał_2020

Raport  kadm  IV kwartał_2020


Raport  nikiel IV kwartał_2020

Raport  ołów IV kwartał_2020

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 III kwartał 2020

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h III kwartał_2020

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h III kwartał_2020

Raport  B(a)P  III kwartał_2020

Raport  arsen  III kwartał_2020

Raport  kadm  III kwartał_2020

Raport  nikiel III kwartał_2020


Raport  ołów III kwartał_2020

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 II kwartał 2020

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h II kwartał_2020

Raport PM2,5 średniomiesięczne i max.24 h II kwartał_2020

Raport  B(a)P  II kwartał_2020

Raport  arsen  II kwartał_2020

Raport  kadm  II kwartał_2020

Raport  nikiel II kwartał_2020


Raport  ołów II kwartał_2020

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 I kwartał 2020

Raport  PM2,5  I kwartał_2020

Raport PM10 średniomiesięczne i max.24 h Ikwartał_2020

Raport  B(a)P  I kwartał_2020

Raport  arsen  I kwartał_2020

Raport  kadm  I kwartał_2020

Raport  nikiel I kwartał_2020

Raport  ołów I kwartał_2020

RAPORTY 2019

Liczba dni z przekroczeniami PM10 IV kwartał 2019

Raport PM10 średniomiesięczne  IV kwartał_2019

Raport max.24 h PM10 IV kwartał 2019

Raport  PM2,5  IV kwartał_2019

Raport  B(a)P  IV kwartał_2019

Raport  arsen  IV kwartał_2019

Raport  kadm  IV kwartał_2019


Raport  nikiel IV kwartał_2019

Raport  ołów IV kwartał_2019

Raport  benzen  IV kwartał_2019

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 III kwartał 2019

Raport PM10 średniomiesięczne  III kwartał_2019

Raport max.24 h PM10 III kwartał 2019

Raport  PM2,5  III kwartał_2019

Raport  B(a)P  III kwartał_2019

Raport  arsen  III kwartał_2019

Raport  kadm  III kwartał_2019

Raport  nikiel III kwartał_2019

Raport  ołów III kwartał_2019

Raport  benzen  III kwartał_2019

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 II kwartał 2019

Raport PM10 średniomiesięczne  II kwartał_2019

Raport max.24 h PM10 II kwartał 2019

Raport  PM2,5  II kwartał_2019

Raport  B(a)P  II kwartał_2019

Raport  arsen  II kwartał_2019

Raport  kadm  II kwartał_2019

Raport  nikiel II kwartał_2019

Raport  ołów II kwartał_2019

Raport  benzen  II kwartał_2019

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 I kwartał 2019

Raport PM10 średniomiesięczne  I kwartał_2019

Raport max.24 h PM10 I kwartał 2019

Raport  PM2,5  I kwartał_2019

Raport  B(a)P  I kwartał_2019

Raport  arsen  I kwartał_2019

Raport  kadm  I kwartał_2019

Raport  nikiel I kwartał_2019

Raport  ołów I kwartał_2019

Raport  benzen  I kwartał_2019

 

RAPORTY 2018

Liczba dni z przekroczeniami PM10 IV kwartał 2018

Raport PM10 średniomiesięczne  IV kwartał_2018

Raport max.24 h PM10 IV kwartał 2018

Raport  PM2,5  Iv kwartał_2018

Raport  B(a)P  Iv kwartał_2018

Raport  arsen  Iv kwartał_2018

Raport  kadm  IV kwartał_2018

Raport  nikiel IV kwartał_2018

Raport  ołów IV kwartał_2018

Raport  benzen  IV kwartał_2018

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 III kwartał 2018

Raport PM10 średniomiesięczne  III kwartał_2018

Raport max.24 h PM10 III kwartał 2018

Raport  PM2,5  III kwartał_2018

Raport  B(a)P  III kwartał_2018

Raport  arsen  III kwartał_2018

Raport  kadm  III kwartał_2018

Raport  nikiel III kwartał_2018

Raport  ołów III kwartał_2018

Raport  benzen  III kwartał_2018

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 II kwartał 2018

Raport PM10 średniomiesięczne  II kwartał_2018

Raport max.24 h PM10 II kwartał 2018

Raport  PM2,5  II kwartał_2018

Raport  B(a)P  II kwartał_2018

Raport  arsen  II kwartał_2018

Raport  kadm  II kwartał_2018

Raport  nikiel II kwartał_2018

Raport  ołów II kwartał_2018

Raport  benzen  II kwartał_2018

 

Liczba dni z przekroczeniami PM10 I kwartał 2018

Raport PM10 średniomiesięczne  I kwartał_2018

Raport max.24 h PM10 I kwartał 2018

Raport  PM2,5  I kwartał_2018

Raport  B(a)P  I kwartał_2018

Raport  arsen  I kwartał_2018

Raport  kadm  I kwartał_2018

Raport  nikiel I kwartał_2018

Raport  ołów I kwartał_2018

Raport  benzen  I kwartał_2018

 

 RAPORTY 2017

Liczba dni z przekroczeniami PM10 IV kwartał 2017

Raport PM10 średniomiesięczne  IV kwartał_2017

Raport max.24 h PM10 IV kwartał 2017

Raport  PM2,5  IV kwartał_2017.pdf

Raport  B(a)P  IV kwartał_2017.pdf

Raport  arsen  IV kwartał_2017.pdf

Raport  kadm  IV kwartał_2017.pdf

Raport  nikiel IV kwartał_2017.pdf

Raport  ołów IV kwartał_2017.pdf

Raport  benzen  IV kwartał_2017.pdf

Raport PM10 średniomiesięczne  III kwartał_2017

Raport max.24 h PM10 III kwartał 2017

Raport  PM2,5  III kwartał_2017.pdf

Raport  B(a)P  III kwartał_2017.pdf

Raport  arsen  III kwartał_2017.pdf

Raport  kadm  III kwartał_2017.pdf

Raport  nikiel III kwartał_2017.pdf

Raport  ołów III kwartał_2017.pdf

Raport  benzen  III kwartał_2017.pdf

 

Raport PM10 średniomiesięczne  II kwartał_2017

Liczba dni z przekroczeniami PM10 II kwartał 2017

Raport max.24 h PM10 II kwartał 2017

Raport  PM2,5  II kwartał_2017.pdf

Raport  B(a)P  II kwartał_2017.pdf

Raport  arsen  II kwartał_2017.pdf

Raport  kadm  II kwartał_2017.pdf

Raport  nikiel II kwartał_2017.pdf

Raport  ołów II kwartał_2017.pdf

Raport  benzen  II kwartał_2017.pdf

 

Raport PM10  I kwartał_2017

Liczba dni z przekroczeniami PM10 I kwartał 2017

Raport max.24 h PM10 I kwartał 2017

Raport  PM2,5  I kwartał_2017.pdf

Raport  B(a)P  I kwartał_2017.pdf

Raport  arsen  I kwartał_2017.pdf

Raport  kadm  I kwartał_2017.pdf

Raport  nikiel I kwartał_2017.pdf

Raport  ołów I kwartał_2017.pdf

Raport  benzen  I kwartał_2017.pdf

 

 

RAPORTY 2016

Raport  PM10  IV kwartał_2016.pdf

Raport max.24 h PM10 IV kwartał 2016.pdf

Raport  PM2,5  IV kwartał_2016.pdf

Raport  B(a)P  IV kwartał_2016.pdf

Raport  arsen  IV kwartał_2016.pdf

Raport  kadm  IV kwartał_2016.pdf

Raport  nikiel IV kwartał_2016.pdf

Raport  ołów IV kwartał_2016.pdf

Raport  benzen  IV kwartał_2016.pdf

 

Raport  PM10  III kwartał_2016.pdf

Raport max.24 h PM10 III kwartał 2016.pdf

Raport  PM2,5  III kwartał_2016.pdf

Raport  B(a)P  III kwartał_2016.pdf

Raport  arsen  III kwartał_2016.pdf

Raport  kadm  III kwartał_2016.pdf

Raport  nikiel III kwartał_2016.pdf

Raport  ołów III kwartał_2016.pdf

Raport  benzen  III kwartał_2016.pdf

 

Raport  PM10  II kwartał_2016.pdf

Raport max.24 h PM10 II kwartał 2016.pdf

Raport  PM2,5  II kwartał_2016.pdf

Raport  B(a)P  II kwartał_2016.pdf

Raport  arsen  II kwartał_2016.pdf

Raport  kadm  II kwartał_2016.pdf

Raport  nikiel II kwartał_2016.pdf

Raport  ołów II kwartał_2016.pdf

Raport  benzen  II kwartał_2016.pdf

 

Raport  PM10  I kwartał_2016.pdf

Raport max.24 h PM10 I kwartał 2016.pdf

Raport  PM2,5  I kwartał_2016.pdf

Raport  B(a)P  I kwartał_2016.pdf

Raport  arsen  I kwartał_2016.pdf

Raport  kadm  I kwartał_2016.pdf

Raport  nikiel I kwartał_2016.pdf

Raport  ołów I kwartał_2016.pdf

Raport  benzen  I kwartał_2016.pdf

RAPORTY 2015
kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie PM10

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie max.24h PM10

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie PM2,5kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie max.24h PM2,5


kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie B(a)P

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie arsen


kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie kadm

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie nikiel

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie ołów

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie benzen

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie max.24h benzen

 

 

Raport  PM10  IV  kwartał_2015.pdf

Raport max.24 h PM10 IV kwartał 2015.pdf

Raport  PM2,5  IV kwartał_2015.pdf

Raport  max. 24 h PM2,5  IV kwartał_2015.pdf

Raport  B(a)P  IV kwartał_2015.pdf

Raport  arsen  IV kwartał_2015.pdf

Raport  kadm  IV kwartał_2015.pdf

Raport  nikiel IV kwartał_2015.pdf

Raport  ołów IV kwartał_2015.pdf

Raport  benzen  IV kwartał i max. 24h 2015.pdfRaport  PM10  III  kwartał_2015.pdf

Raport max.24 h PM10 III kwartał 2015.pdf

Raport  PM2,5  III kwartał_2015.pdf

Raport  B(a)P  III kwartał_2015.pdf

Raport  arsen  III kwartał_2015.pdf

Raport  kadm  III kwartał_2015.pdf

Raport  nikiel III kwartał_2015.pdf

Raport  ołów III kwartał_2015.pdf

Raport  benzen  III kwartał i max. 24h 2015.pdf

 

Raport  PM10  II  kwartał_2015.pdf

Raport max.24 h PM10 II kwartał 2015.pdf

Raport  PM2,5  II kwartał_2015.pdf

Raport  B(a)P  II kwartał_2015.pdf

Raport  arsen  II kwartał_2015.pdf

Raport  kadm  II kwartał_2015.pdf

Raport  nikiel II kwartał_2015.pdf

Raport  ołów II kwartał_2015.pdf

Raport  benzen  II kwartał 2015.pdf

Raport  max. 24 h benzen  II kwartał 2015.pdf

 

Raport  PM10  I kwartał_2015.pdf

Raport max.24 h PM10 I kwartał 2015.pdf

Raport  PM2,5  I kwartał_2015.pdf

Raport  B(a)P  I kwartał_2015.pdf

Raport  arsen  I kwartał_2015.pdf

Raport  kadm  I kwartał_2015.pdf

Raport  nikiel I kwartał_2015.pdf

Raport  ołów I kwartał_2015.pdf

Raport  benzen  I kwartał_2015.pdf

Raport  Max. 24h benzen  I kwartał_2015.pdf


RAPORTY  2014

Raport  PM10  IV kwartał_2014.pdf

Raport max.24 h PM10 IV kwartał 2014.pdf

Raport  PM2,5  IV kwartał_2014.pdf

Raport  B(a)P  IV kwartał_2014.pdf

Raport  arsen  IV kwartał_2014.pdf

Raport  kadm  IV kwartał_2014.pdf

Raport  nikiel IV kwartał_2014.pdf

Raport  ołów IV kwartał_2014.pdf

Raport  benzen  IV kwartał_2014.pdf

Raport  Max. 24h benzen  IV kwartał_2014.pdf

 

Raport  PM10  III kwartał_2014.pdf

Raport max.24 h PM10 III kwartał 2014.pdf

Raport  PM2,5  III kwartał_2014.pdf

Raport  B(a)P  III kwartał_2014.pdf

Raport  arsen  III kwartał_2014.pdf

Raport  kadm  III kwartał_2014.pdf

Raport  nikiel III kwartał_2014.pdf

Raport  ołów III kwartał_2014.pdf

Raport  benzen  III kwartał_2014.pdf

Raport  Max. 24h benzen  III kwartał_2014.pdf


Raport  PM10  II kwartał_2014.pdf

Raport max.24 h PM10 II kwartał 2014.pdf

Raport  PM2,5  II kwartał_2014.pdf

Raport  B(a)P  II kwartał_2014.pdf

Raport  arsen  II kwartał_2014.pdf

Raport  kadm  II kwartał_2014.pdf

Raport  nikiel II kwartał_2014.pdf

Raport  ołów II kwartał_2014.pdf

Raport  benzen  II kwartał_2014.pdf

Raport  Max. 24h benzen  II kwartał_2014.pdf


Raport  PM10  I kwartał_2014.pdf

Raport max.24 h PM10 I kwartał 2014.pdf

Raport  PM2,5  I kwartał_2014.pdf

Raport  B(a)P  I kwartał_2014.pdf

Raport  arsen  I kwartał_2014.pdf

Raport  kadm  I kwartał_2014.pdf

Raport  nikiel I kwartał_2014.pdf

Raport  ołów I kwartał_2014.pdf

Raport  benzen  I kwartał_2014.pdf

Raport  Max. 24h benzen  I kwartał_2014.pdf

 

 RAPORTY 2013

Raport  PM10  I kwartał_2013.pdf

Raport PM10  II kwartał_2013.pdf

Raport PM10 III kwartał 2013.pdf

Raport PM10 IV kwartał 2013.pdf

Raport  max.24h PM10  I kwartał_2013.pdf

Raport  max.24 h PM10  II kwartał_2013.pdf

Raport max.24 h PM10 III kwartał_2013.pdf

Raport max.24 h PM10 Iv kwartał 2013

Raport  B(a)P  I kwartał_2013.pdf

Raport  B(a)P  II kwartał_2013.pdf

Raport B(a)P III kwartał_2013.pdf

Raport B(a)P IV kawrtał  2013

Raport  arsen  I kwartał_2013.pdf

Raport  arsen  II kwartał_2013.pdf

Raport arsen III kwartał_2013.pdf

Raport arsen IV kwartał 2013.pdf

Raport  kadm  I kwartał_2013.pdf

Raport  kadm  II kwartał_2013.pdf

Raport kadm III kwartał_2013.pdf

Raport kadm IV kwartał 2013.pdf

Raport  nikiel I kwartał_2013.pdf

Raport  nikiel II kwartał_2013.pdf

Raport nikiel III kwartał_2013.pdf

Raport nikiel IV kwartał 2013.pdf

Raport  ołów I kwartał_2013.pdf

Raport  ołów II kwartał_2013.pdf

Raport ołów III kwartał_2013.pdf

Raport ołów IV kwartał 2013.pdf

Raport  benzen  I kwartał_2013.pdf

Raport  benzen  II kwartał_2013.pdf

Raport benzen III kwartał_2013.pdf

Raport benzen IV kwartał 2013.pdf

Raport  Max. 24h benzen  I kwartał_2013.pdf

Raport  Max. 24 h  benzen  II kwartał_2013.pdf

Raport Max. 24 h benzen III kwartał_2013.pdf

Raport max. 24h benzen IV kwartał 2013.pdf

 

 RAPORTY 2012

Raport PM10 styczen -grudzien 2012.pdf

Raport benzen styczeń-grudzień_2012.pdf

Raport B(a)P styczeń-grudzień_2012.pdf

Raport arsen styczeń-grudzień_2012.pdf

Raport nikiel styczeń-grudzień_2012.pdf

Raport kadm styczeń-grudzień_2012.pdf

Raport ołów styczeń-grudzień_2012.pdf

 

 

 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG