AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 5.10 12.50 72.40 0 0
Gdańsk Stogi 2.50 7.60 23.30 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.00 6.20 34.50 0 0
Gdynia Pogórze 2.30 6.40 15.00 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 1.90 4.70 0 0
Sopot 1.80 4.60 15.10 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.50 5.00 39.80 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.30 5.20 14.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 3.30 6.50 8.20 0 0
Kościerzyna 5.00 7.50 16.60 0 0
Kwidzyn 1.80 2.90 9.00 0 0
Starogard Gdański 7.80 10.70 38.40 0 0
Malbork 3.10 4.80 12.40 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 4.30 6.20 7.50 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
72.40
12.50
5.10
Gdańsk Stogi
23.30
7.60
2.50
Gdańsk Nowy Port
34.50
6.20
2.00
Gdynia Pogórze
15.00
6.40
2.30
Gdańsk Szadółki
4.70
1.90
1.20
Sopot
15.10
4.60
1.80
Gdańsk Wrzeszcz
39.80
5.00
2.50
Gdynia Dąbrowa
14.70
5.20
2.30
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
8.20
6.50
3.30
Kościerzyna
16.60
7.50
5.00
Kwidzyn
9.00
2.90
1.80
Starogard Gdański
38.40
10.70
7.80
Malbork
12.40
4.80
3.10
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
7.50
6.20
4.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 19.30 82.10 0
Gdańsk Stogi 15.70 82.70 0
Gdańsk Nowy Port 13.90 68.20 0
Gdynia Pogórze 12.90 106.80 0
Gdańsk Szadółki 19.90 82.60 0
Sopot 17.10 67.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.30 92.10 0
Gdynia Dąbrowa 18.00 112.50 0
Gdynia Śródmieście 25.00 103.80 0
Słupsk 10.60 57.00 0
Kościerzyna 15.60 78.80 0
Kwidzyn 12.30 133.40 0
Starogard Gdański 12.90 70.10 0
Malbork 17.60 66.90 0
Lębork 12.80 71.50 0
Liniewko Kościerskie 4.10 10.40 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
82.10
19.30
Gdańsk Stogi
82.70
15.70
Gdańsk Nowy Port
68.20
13.90
Gdynia Pogórze
106.80
12.90
Gdańsk Szadółki
82.60
19.90
Sopot
67.70
17.10
Gdańsk Wrzeszcz
92.10
19.30
Gdynia Dąbrowa
112.50
18.00
Gdynia Śródmieście
103.80
25.00
Słupsk
57.00
10.60
Kościerzyna
78.80
15.60
Kwidzyn
133.40
12.30
Starogard Gdański
70.10
12.90
Malbork
66.90
17.60
Lębork
71.50
12.80
Liniewko Kościerskie
10.40
4.10
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 46.20 106.80 216.00 13
Gdańsk Stogi 33.60 82.10 177.80 4
Gdańsk Nowy Port 28.20 66.20 182.00 6
Gdynia Pogórze 23.50 54.80 91.80 1
Gdańsk Szadółki 50.10 129.30 433.00 10
Sopot 22.40 53.00 131.00 1
Gdańsk Wrzeszcz 26.40 63.30 141.10 4
Gdynia Dąbrowa 22.40 49.50 107.80 0
Gdynia Śródmieście 40.50 94.70 276.20 9
Słupsk 31.10 145.80 415.80 1
Kościerzyna 44.50 77.00 203.40 6
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 29.20 57.60 115.10 4
Malbork 33.30 115.40 279.60 3
Lębork 24.00 36.90 56.20 0
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
216.00
106.80
46.20
Gdańsk Stogi
177.80
82.10
33.60
Gdańsk Nowy Port
182.00
66.20
28.20
Gdynia Pogórze
91.80
54.80
23.50
Gdańsk Szadółki
433.00
129.30
50.10
Sopot
131.00
53.00
22.40
Gdańsk Wrzeszcz
141.10
63.30
26.40
Gdynia Dąbrowa
107.80
49.50
22.40
Gdynia Śródmieście
276.20
94.70
40.50
Słupsk
415.80
145.80
31.10
Kościerzyna
203.40
77.00
44.50
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
115.10
57.60
29.20
Malbork
279.60
115.40
33.30
Lębork
56.20
36.90
24.00
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 366.90 721.90 0
Gdynia Pogórze 266.70 565.50 0
Gdańsk Szadółki 299.70 620.40 0
Sopot 298.90 558.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 367.30 701.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 350.60 592.40 0
Kościerzyna 533.30 1510.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 455.30 1312.50 0
Malbork - - -
Lębork 484.80 1081.80 0
Liniewko Kościerskie 397.90 485.50 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
721.90
366.90
Gdynia Pogórze
565.50
266.70
Gdańsk Szadółki
620.40
299.70
Sopot
558.20
298.90
Gdańsk Wrzeszcz
701.40
367.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
592.40
350.60
Kościerzyna
1510.30
533.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
1312.50
455.30
Malbork
-
-
Lębork
1081.80
484.80
Liniewko Kościerskie
485.50
397.90
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 82.60 126.00 3
Gdańsk Szadółki 63.90 102.20 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 69.40 118.60 0
Gdynia Dąbrowa 75.30 123.90 1
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 73.40 120.70 1
Kościerzyna 78.00 117.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 69.90 121.70 1
Lębork 54.60 94.50 0
Liniewko Kościerskie 90.10 125.70 1
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
126.00
82.60
Gdańsk Szadółki
102.20
63.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
118.60
69.40
Gdynia Dąbrowa
123.90
75.30
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
120.70
73.40
Kościerzyna
117.30
78.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
121.70
69.90
Lębork
94.50
54.60
Liniewko Kościerskie
125.70
90.10

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego