AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 2.00 3.20 5.60 0 0
Gdańsk Stogi 0.90 1.50 4.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.10 5.80 24.20 0 0
Gdynia Pogórze 1.40 7.00 84.90 0 0
Gdańsk Szadółki 0.90 1.10 4.10 0 0
Sopot 0.90 1.40 4.90 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.80 2.70 6.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.30 2.20 3.60 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 7.80 10.50 16.70 0 0
Kościerzyna 7.30 9.00 11.10 0 0
Kwidzyn - - - - 0
Starogard Gdański 4.60 5.50 16.90 0 0
Malbork 8.50 9.50 12.80 0 0
Lębork 5.80 7.90 13.40 0 0
Liniewko Kościerskie 7.80 10.40 11.20 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
5.60
3.20
2.00
Gdańsk Stogi
4.80
1.50
0.90
Gdańsk Nowy Port
24.20
5.80
2.10
Gdynia Pogórze
84.90
7.00
1.40
Gdańsk Szadółki
4.10
1.10
0.90
Sopot
4.90
1.40
0.90
Gdańsk Wrzeszcz
6.10
2.70
1.80
Gdynia Dąbrowa
3.60
2.20
1.30
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
16.70
10.50
7.80
Kościerzyna
11.10
9.00
7.30
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
16.90
5.50
4.60
Malbork
12.80
9.50
8.50
Lębork
13.40
7.90
5.80
Liniewko Kościerskie
11.20
10.40
7.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 18.80 86.60 0
Gdańsk Stogi 9.90 38.30 0
Gdańsk Nowy Port 15.10 68.80 0
Gdynia Pogórze 10.80 47.50 0
Gdańsk Szadółki 12.90 70.90 0
Sopot 11.70 50.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.50 76.10 0
Gdynia Dąbrowa 18.40 97.30 0
Gdynia Śródmieście 20.10 94.50 0
Słupsk 8.90 43.00 0
Kościerzyna 12.30 93.60 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 23.30 67.20 0
Malbork 12.30 48.20 0
Lębork 8.20 44.80 0
Liniewko Kościerskie 3.30 14.10 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
86.60
18.80
Gdańsk Stogi
38.30
9.90
Gdańsk Nowy Port
68.80
15.10
Gdynia Pogórze
47.50
10.80
Gdańsk Szadółki
70.90
12.90
Sopot
50.70
11.70
Gdańsk Wrzeszcz
76.10
19.50
Gdynia Dąbrowa
97.30
18.40
Gdynia Śródmieście
94.50
20.10
Słupsk
43.00
8.90
Kościerzyna
93.60
12.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
67.20
23.30
Malbork
48.20
12.30
Lębork
44.80
8.20
Liniewko Kościerskie
14.10
3.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 28.40 52.90 118.30 1
Gdańsk Stogi 20.50 46.20 108.10 0
Gdańsk Nowy Port 29.70 55.50 150.40 3
Gdynia Pogórze 19.30 41.70 112.80 0
Gdańsk Szadółki 24.00 123.70 440.00 3
Sopot 21.90 37.30 110.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 20.00 48.90 170.20 0
Gdynia Dąbrowa 15.00 29.80 153.20 0
Gdynia Śródmieście 25.60 52.90 383.40 1
Słupsk - - - -
Kościerzyna 17.80 27.50 57.50 -
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 21.30 34.00 119.60 0
Malbork 15.00 27.10 48.30 0
Lębork 18.60 33.90 58.10 0
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
118.30
52.90
28.40
Gdańsk Stogi
108.10
46.20
20.50
Gdańsk Nowy Port
150.40
55.50
29.70
Gdynia Pogórze
112.80
41.70
19.30
Gdańsk Szadółki
440.00
123.70
24.00
Sopot
110.90
37.30
21.90
Gdańsk Wrzeszcz
170.20
48.90
20.00
Gdynia Dąbrowa
153.20
29.80
15.00
Gdynia Śródmieście
383.40
52.90
25.60
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
57.50
27.50
17.80
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
119.60
34.00
21.30
Malbork
48.30
27.10
15.00
Lębork
58.10
33.90
18.60
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 339.70 562.30 0
Gdynia Pogórze 209.80 264.70 0
Gdańsk Szadółki 261.40 418.00 0
Sopot 211.20 385.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 322.10 438.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 281.00 422.30 0
Kościerzyna 460.50 774.80 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 424.70 720.60 0
Malbork 321.30 514.10 0
Lębork 348.00 623.10 0
Liniewko Kościerskie 323.30 436.30 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
562.30
339.70
Gdynia Pogórze
264.70
209.80
Gdańsk Szadółki
418.00
261.40
Sopot
385.90
211.20
Gdańsk Wrzeszcz
438.40
322.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
422.30
281.00
Kościerzyna
774.80
460.50
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
720.60
424.70
Malbork
514.10
321.30
Lębork
623.10
348.00
Liniewko Kościerskie
436.30
323.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 70.70 135.40 1
Gdańsk Szadółki 58.20 131.30 1
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 55.00 114.30 0
Gdynia Dąbrowa 58.50 121.60 1
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 56.00 115.20 0
Kościerzyna 62.00 115.60 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 62.30 124.30 1
Lębork 54.40 106.10 0
Liniewko Kościerskie 69.70 124.30 2
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
135.40
70.70
Gdańsk Szadółki
131.30
58.20
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
114.30
55.00
Gdynia Dąbrowa
121.60
58.50
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
115.20
56.00
Kościerzyna
115.60
62.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
124.30
62.30
Lębork
106.10
54.40
Liniewko Kościerskie
124.30
69.70

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego