AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 5.90 15.20 23.90 0 0
Gdańsk Stogi 1.50 4.80 14.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.70 9.60 31.50 0 0
Gdynia Pogórze 1.30 3.30 26.20 0 0
Gdańsk Szadółki - - - - -
Sopot 2.10 3.00 6.10 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.40 3.20 18.00 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.70 2.30 6.30 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 1.50 3.20 5.60 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 1.90 3.30 4.90 0 0
Chojnice - mobilna - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
23.90
15.20
5.90
Gdańsk Stogi
14.80
4.80
1.50
Gdańsk Nowy Port
31.50
9.60
1.70
Gdynia Pogórze
26.20
3.30
1.30
Gdańsk Szadółki
-
-
-
Sopot
6.10
3.00
2.10
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
18.00
3.20
1.40
Gdynia Dąbrowa
6.30
2.30
1.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
5.60
3.20
1.50
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
4.90
3.30
1.90
Chojnice - mobilna
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 15.80 75.80 0
Gdańsk Stogi 14.40 57.10 0
Gdańsk Nowy Port 15.10 74.70 0
Gdynia Pogórze 4.90 11.10 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 15.40 108.40 0
Gdańsk Matarnia 24.80 98.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.10 86.50 0
Gdynia Dąbrowa 13.70 57.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 8.50 58.20 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 13.30 56.00 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 3.00 29.30 0
Chojnice - mobilna 7.50 49.60 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
75.80
15.80
Gdańsk Stogi
57.10
14.40
Gdańsk Nowy Port
74.70
15.10
Gdynia Pogórze
11.10
4.90
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
108.40
15.40
Gdańsk Matarnia
98.10
24.80
Gdańsk Wrzeszcz
86.50
17.10
Gdynia Dąbrowa
57.20
13.70
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
58.20
8.50
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
56.00
13.30
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
29.30
3.00
Chojnice - mobilna
49.60
7.50
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.80 41.70 138.30 0
Gdańsk Stogi 22.60 46.30 151.20 0
Gdańsk Nowy Port 16.10 44.30 196.80 0
Gdynia Pogórze 18.70 33.80 64.70 0
Gdańsk Szadółki - - - -
Sopot 18.30 33.50 134.60 0
Gdańsk Matarnia 20.40 30.50 49.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 20.70 37.60 94.50 0
Gdynia Dąbrowa 21.10 36.90 94.20 0
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 16.20 25.80 41.30 0
Kościerzyna 16.10 30.60 42.70 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 17.90 30.70 57.70 0
Lębork 22.70 43.10 154.00 0
Liniewko Kościerskie - - - -
Chojnice - mobilna 18.90 35.80 62.90 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
138.30
41.70
22.80
Gdańsk Stogi
151.20
46.30
22.60
Gdańsk Nowy Port
196.80
44.30
16.10
Gdynia Pogórze
64.70
33.80
18.70
Gdańsk Szadółki
-
-
-
Sopot
134.60
33.50
18.30
Gdańsk Matarnia
49.00
30.50
20.40
Gdańsk Wrzeszcz
94.50
37.60
20.70
Gdynia Dąbrowa
94.20
36.90
21.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
41.30
25.80
16.20
Kościerzyna
42.70
30.60
16.10
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
57.70
30.70
17.90
Lębork
154.00
43.10
22.70
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Chojnice - mobilna
62.90
35.80
18.90
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 271.70 557.30 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 284.80 447.80 0
Gdynia Pogórze 225.10 271.10 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 273.70 481.40 0
Gdańsk Matarnia 242.90 540.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 279.00 532.00 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 321.70 528.70 0
Lębork 283.00 673.70 0
Liniewko Kościerskie - - -
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
557.30
271.70
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
447.80
284.80
Gdynia Pogórze
271.10
225.10
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
481.40
273.70
Gdańsk Matarnia
540.80
242.90
Gdańsk Wrzeszcz
532.00
279.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
528.70
321.70
Lębork
673.70
283.00
Liniewko Kościerskie
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 63.60 139.40 2
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 57.20 134.40 2
Gdynia Dąbrowa 58.90 134.60 2
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 57.40 118.80 0
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 61.30 140.10 2
Lębork 51.90 119.40 0
Liniewko Kościerskie 66.50 119.80 0
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
139.40
63.60
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
134.40
57.20
Gdynia Dąbrowa
134.60
58.90
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
118.80
57.40
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
140.10
61.30
Lębork
119.40
51.90
Liniewko Kościerskie
119.80
66.50
Chojnice - mobilna
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG