AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.60 23.10 102.20 0 0
Gdańsk Stogi 8.70 83.00 551.60 0 2
Gdańsk Nowy Port 4.50 16.00 118.60 0 0
Gdynia Pogórze 2.00 4.30 11.20 0 0
Gdańsk Szadółki 2.30 2.50 3.90 0 0
Sopot 0.80 1.30 4.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.00 15.80 234.00 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.10 2.80 5.00 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 5.20 7.80 16.50 0 0
Kościerzyna 5.20 8.00 17.20 0 0
Kwidzyn 5.60 26.70 42.00 0 0
Starogard Gdański 6.10 7.80 12.10 0 0
Malbork - - - - -
Lębork 5.10 8.20 13.90 0 0
Liniewko Kościerskie 2.50 4.30 10.70 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
102.20
23.10
4.60
Gdańsk Stogi
551.60
83.00
8.70
Gdańsk Nowy Port
118.60
16.00
4.50
Gdynia Pogórze
11.20
4.30
2.00
Gdańsk Szadółki
3.90
2.50
2.30
Sopot
4.00
1.30
0.80
Gdańsk Wrzeszcz
234.00
15.80
3.00
Gdynia Dąbrowa
5.00
2.80
2.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
16.50
7.80
5.20
Kościerzyna
17.20
8.00
5.20
Kwidzyn
42.00
26.70
5.60
Starogard Gdański
12.10
7.80
6.10
Malbork
-
-
-
Lębork
13.90
8.20
5.10
Liniewko Kościerskie
10.70
4.30
2.50
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 17.80 95.00 0
Gdańsk Stogi 13.90 78.10 0
Gdańsk Nowy Port 16.40 86.20 0
Gdynia Pogórze - - -
Gdańsk Szadółki 13.60 86.00 0
Sopot 12.50 63.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.50 91.70 0
Gdynia Dąbrowa 15.70 88.20 0
Gdynia Śródmieście 24.30 161.80 0
Słupsk 11.50 61.10 0
Kościerzyna 16.40 123.60 0
Kwidzyn 21.20 156.00 0
Starogard Gdański 16.20 102.60 0
Malbork 14.80 67.10 0
Lębork 10.00 65.60 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
95.00
17.80
Gdańsk Stogi
78.10
13.90
Gdańsk Nowy Port
86.20
16.40
Gdynia Pogórze
-
-
Gdańsk Szadółki
86.00
13.60
Sopot
63.40
12.50
Gdańsk Wrzeszcz
91.70
16.50
Gdynia Dąbrowa
88.20
15.70
Gdynia Śródmieście
161.80
24.30
Słupsk
61.10
11.50
Kościerzyna
123.60
16.40
Kwidzyn
156.00
21.20
Starogard Gdański
102.60
16.20
Malbork
67.10
14.80
Lębork
65.60
10.00
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 27.50 59.90 140.30 4
Gdańsk Stogi 25.90 55.50 187.20 1
Gdańsk Nowy Port 30.30 79.00 272.10 6
Gdynia Pogórze 15.30 35.50 72.90 0
Gdańsk Szadółki 19.60 47.90 162.20 0
Sopot 23.60 56.20 149.10 1
Gdańsk Wrzeszcz 18.20 37.80 110.20 0
Gdynia Dąbrowa 16.10 39.70 76.90 0
Gdynia Śródmieście 24.60 63.50 220.90 1
Słupsk 13.90 30.40 77.20 0
Kościerzyna 22.10 47.40 112.80 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 24.80 51.00 198.10 1
Malbork 20.20 67.60 182.90 1
Lębork 21.10 51.10 147.20 1
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
140.30
59.90
27.50
Gdańsk Stogi
187.20
55.50
25.90
Gdańsk Nowy Port
272.10
79.00
30.30
Gdynia Pogórze
72.90
35.50
15.30
Gdańsk Szadółki
162.20
47.90
19.60
Sopot
149.10
56.20
23.60
Gdańsk Wrzeszcz
110.20
37.80
18.20
Gdynia Dąbrowa
76.90
39.70
16.10
Gdynia Śródmieście
220.90
63.50
24.60
Słupsk
77.20
30.40
13.90
Kościerzyna
112.80
47.40
22.10
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
198.10
51.00
24.80
Malbork
182.90
67.60
20.20
Lębork
147.20
51.10
21.10
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 391.60 623.10 0
Gdynia Pogórze 394.50 621.00 0
Gdańsk Szadółki 322.60 499.70 0
Sopot 341.90 511.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 291.40 545.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 391.30 1244.90 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 0.00 0.00 0
Malbork 312.50 476.70 0
Lębork 423.20 942.70 0
Liniewko Kościerskie 317.60 416.70 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
623.10
391.60
Gdynia Pogórze
621.00
394.50
Gdańsk Szadółki
499.70
322.60
Sopot
511.90
341.90
Gdańsk Wrzeszcz
545.40
291.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
1244.90
391.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
0.00
0.00
Malbork
476.70
312.50
Lębork
942.70
423.20
Liniewko Kościerskie
416.70
317.60
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.40 93.10 0
Gdańsk Szadółki 46.30 110.80 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 47.50 123.10 1
Gdynia Dąbrowa 48.50 121.70 1
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 51.50 122.20 1
Kościerzyna 53.10 124.50 1
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 53.10 124.50 1
Lębork 43.60 109.00 0
Liniewko Kościerskie 65.90 136.40 2
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
93.10
61.40
Gdańsk Szadółki
110.80
46.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
123.10
47.50
Gdynia Dąbrowa
121.70
48.50
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
122.20
51.50
Kościerzyna
124.50
53.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
124.50
53.10
Lębork
109.00
43.60
Liniewko Kościerskie
136.40
65.90

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego