AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.10 5.60 22.00 0 0
Gdańsk Stogi 3.30 4.80 9.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.80 11.00 24.60 0 0
Gdynia Pogórze 3.80 8.00 28.00 0 0
Gdańsk Lawendowe W. 3.80 6.90 22.10 0 0
Sopot 3.70 5.70 13.50 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 3.20 5.20 21.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.00 4.30 6.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.70 6.20 32.30 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.20 4.00 8.90 0 0
Łeba - - - - -
Ustka - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
22.00
5.60
3.10
Gdańsk Stogi
9.70
4.80
3.30
Gdańsk Nowy Port
24.60
11.00
3.80
Gdynia Pogórze
28.00
8.00
3.80
Gdańsk Lawendowe W.
22.10
6.90
3.80
Sopot
13.50
5.70
3.70
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
21.90
5.20
3.20
Gdynia Dąbrowa
6.20
4.30
3.00
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
32.30
6.20
2.70
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
8.90
4.00
2.20
Łeba
-
-
-
Ustka
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 20.60 58.20 0
Gdańsk Stogi 15.90 64.80 0
Gdańsk Nowy Port 19.10 61.50 0
Gdynia Pogórze 15.30 64.00 0
Gdańsk Lawendowe W. 17.60 68.80 0
Sopot 16.80 55.50 0
Gdańsk Matarnia 29.70 76.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.80 62.40 0
Gdynia Dąbrowa 19.40 84.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 13.30 49.70 0
Lębork 13.30 49.00 0
Liniewko Kościerskie 7.20 23.20 0
Łeba - - -
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
58.20
20.60
Gdańsk Stogi
64.80
15.90
Gdańsk Nowy Port
61.50
19.10
Gdynia Pogórze
64.00
15.30
Gdańsk Lawendowe W.
68.80
17.60
Sopot
55.50
16.80
Gdańsk Matarnia
76.20
29.70
Gdańsk Wrzeszcz
62.40
18.80
Gdynia Dąbrowa
84.30
19.40
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
49.70
13.30
Lębork
49.00
13.30
Liniewko Kościerskie
23.20
7.20
Łeba
-
-
Ustka
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 26.50 60.70 86.40 1
Gdańsk Stogi 21.10 40.20 87.30 0
Gdańsk Nowy Port 19.60 51.90 78.00 1
Gdynia Pogórze 25.00 75.20 109.90 1
Gdańsk Lawendowe W. 23.40 80.40 113.40 1
Sopot 22.80 65.10 104.00 1
Gdańsk Matarnia 24.10 80.20 102.90 1
Gdańsk Wrzeszcz 25.10 66.70 92.30 1
Gdynia Dąbrowa 21.70 79.40 98.00 1
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 23.60 46.50 118.00 1
Kościerzyna 33.50 52.60 162.80 2
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 30.30 46.20 104.40 1
Lębork 37.10 55.50 163.00 4
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Ustka 25.30 72.00 129.30 1
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
86.40
60.70
26.50
Gdańsk Stogi
87.30
40.20
21.10
Gdańsk Nowy Port
78.00
51.90
19.60
Gdynia Pogórze
109.90
75.20
25.00
Gdańsk Lawendowe W.
113.40
80.40
23.40
Sopot
104.00
65.10
22.80
Gdańsk Matarnia
102.90
80.20
24.10
Gdańsk Wrzeszcz
92.30
66.70
25.10
Gdynia Dąbrowa
98.00
79.40
21.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
118.00
46.50
23.60
Kościerzyna
162.80
52.60
33.50
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
104.40
46.20
30.30
Lębork
163.00
55.50
37.10
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Ustka
129.30
72.00
25.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 339.40 1172.50 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 379.40 811.30 0
Gdynia Pogórze 307.90 691.20 0
Gdańsk Lawendowe W. 350.70 745.10 0
Sopot 304.40 549.60 0
Gdańsk Matarnia 346.50 797.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 345.70 651.20 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 366.50 888.00 0
Lębork 0.00 0.00 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
1172.50
339.40
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
811.30
379.40
Gdynia Pogórze
691.20
307.90
Gdańsk Lawendowe W.
745.10
350.70
Sopot
549.60
304.40
Gdańsk Matarnia
797.50
346.50
Gdańsk Wrzeszcz
651.20
345.70
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
888.00
366.50
Lębork
0.00
0.00
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Ustka
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 49.70 86.10 0
Gdańsk Lawendowe W. 51.20 92.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 38.00 71.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 45.10 82.10 0
Gdynia Dąbrowa 48.70 81.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 49.50 82.00 0
Lębork 48.60 81.70 0
Liniewko Kościerskie 43.70 64.70 0
Łeba - - -
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
86.10
49.70
Gdańsk Lawendowe W.
92.00
51.20
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
71.40
38.00
Gdańsk Wrzeszcz
82.10
45.10
Gdynia Dąbrowa
81.60
48.70
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
82.00
49.50
Lębork
81.70
48.60
Liniewko Kościerskie
64.70
43.70
Łeba
-
-
Ustka
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze - - -
Gdańsk Lawendowe W. 1.30 7.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz - - -
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork - - -
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
-
-
Gdańsk Lawendowe W.
7.60
1.30
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
-
-
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
-
-
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Ustka
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG