AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.50 10.50 47.40 0 0
Gdańsk Stogi 3.50 13.30 90.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 4.10 17.70 72.40 0 0
Gdynia Pogórze 2.40 4.90 13.80 0 0
Gdańsk Szadółki 1.30 1.80 6.10 0 0
Sopot 1.30 2.10 6.80 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.50 3.20 27.70 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.60 2.30 4.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 8.10 9.50 36.90 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 3.00 4.90 6.80 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.70 4.30 8.30 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
47.40
10.50
4.50
Gdańsk Stogi
90.90
13.30
3.50
Gdańsk Nowy Port
72.40
17.70
4.10
Gdynia Pogórze
13.80
4.90
2.40
Gdańsk Szadółki
6.10
1.80
1.30
Sopot
6.80
2.10
1.30
Gdańsk Wrzeszcz
27.70
3.20
1.50
Gdynia Dąbrowa
4.10
2.30
1.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
36.90
9.50
8.10
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
6.80
4.90
3.00
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
8.30
4.30
2.70
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 11.70 49.40 0
Gdańsk Stogi 10.70 59.60 0
Gdańsk Nowy Port 9.20 45.10 0
Gdynia Pogórze 4.90 41.90 0
Gdańsk Szadółki 10.00 55.50 0
Sopot 6.80 39.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 9.20 49.20 0
Gdynia Dąbrowa 7.90 57.30 0
Gdynia Śródmieście 16.60 59.70 0
Słupsk - - -
Kościerzyna 15.60 60.90 0
Kwidzyn 13.70 151.00 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 11.70 39.90 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 3.60 18.90 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
49.40
11.70
Gdańsk Stogi
59.60
10.70
Gdańsk Nowy Port
45.10
9.20
Gdynia Pogórze
41.90
4.90
Gdańsk Szadółki
55.50
10.00
Sopot
39.20
6.80
Gdańsk Wrzeszcz
49.20
9.20
Gdynia Dąbrowa
57.30
7.90
Gdynia Śródmieście
59.70
16.60
Słupsk
-
-
Kościerzyna
60.90
15.60
Kwidzyn
151.00
13.70
Starogard Gdański
-
-
Malbork
39.90
11.70
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
18.90
3.60
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 19.30 40.40 118.40 0
Gdańsk Stogi 14.60 23.10 75.90 0
Gdańsk Nowy Port 12.40 29.30 118.10 0
Gdynia Pogórze 11.50 24.30 53.50 0
Gdańsk Szadółki 12.50 36.40 115.20 0
Sopot 12.00 21.20 75.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.90 25.70 60.00 0
Gdynia Dąbrowa 8.60 15.20 63.70 0
Gdynia Śródmieście 39.70 137.60 581.60 7
Słupsk 10.40 18.70 55.80 0
Kościerzyna 12.90 20.90 67.10 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 10.10 19.80 54.70 0
Lębork 17.00 78.00 565.10 1
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
118.40
40.40
19.30
Gdańsk Stogi
75.90
23.10
14.60
Gdańsk Nowy Port
118.10
29.30
12.40
Gdynia Pogórze
53.50
24.30
11.50
Gdańsk Szadółki
115.20
36.40
12.50
Sopot
75.60
21.20
12.00
Gdańsk Wrzeszcz
60.00
25.70
12.90
Gdynia Dąbrowa
63.70
15.20
8.60
Gdynia Śródmieście
581.60
137.60
39.70
Słupsk
55.80
18.70
10.40
Kościerzyna
67.10
20.90
12.90
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
54.70
19.80
10.10
Lębork
565.10
78.00
17.00
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 246.70 497.60 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 234.90 472.70 0
Gdynia Pogórze 223.80 383.50 0
Gdańsk Szadółki 264.20 427.80 0
Sopot 227.20 365.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 310.10 424.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 223.30 435.70 0
Lębork 285.20 628.70 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
497.60
246.70
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
472.70
234.90
Gdynia Pogórze
383.50
223.80
Gdańsk Szadółki
427.80
264.20
Sopot
365.50
227.20
Gdańsk Wrzeszcz
424.50
310.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
435.70
223.30
Lębork
628.70
285.20
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 72.10 104.70 0
Gdańsk Szadółki 66.40 106.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 67.40 102.60 0
Gdynia Dąbrowa 67.40 96.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 59.10 107.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 54.80 90.60 0
Lębork 59.00 98.30 0
Liniewko Kościerskie 65.50 102.50 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
104.70
72.10
Gdańsk Szadółki
106.60
66.40
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
102.60
67.40
Gdynia Dąbrowa
96.20
67.40
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
107.30
59.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
90.60
54.80
Lębork
98.30
59.00
Liniewko Kościerskie
102.50
65.50

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego