AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.00 8.10 12.20 0 0
Gdańsk Stogi 17.10 122.20 516.80 0 3
Gdańsk Nowy Port 5.40 24.70 138.90 0 0
Gdynia Pogórze 3.70 7.50 34.40 0 0
Gdańsk Szadółki 1.80 2.80 8.80 0 0
Sopot 1.90 6.10 45.70 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.40 5.70 24.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.10 5.40 19.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 4.90 6.70 13.90 0 0
Kościerzyna 6.30 8.80 17.40 0 0
Kwidzyn 6.90 13.30 19.00 0 0
Starogard Gdański 8.10 13.10 26.00 0 0
Malbork 5.10 9.40 14.90 0 0
Lębork 6.80 12.90 26.50 0 0
Liniewko Kościerskie - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
12.20
8.10
4.00
Gdańsk Stogi
516.80
122.20
17.10
Gdańsk Nowy Port
138.90
24.70
5.40
Gdynia Pogórze
34.40
7.50
3.70
Gdańsk Szadółki
8.80
2.80
1.80
Sopot
45.70
6.10
1.90
Gdańsk Wrzeszcz
24.60
5.70
2.40
Gdynia Dąbrowa
19.70
5.40
2.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
13.90
6.70
4.90
Kościerzyna
17.40
8.80
6.30
Kwidzyn
19.00
13.30
6.90
Starogard Gdański
26.00
13.10
8.10
Malbork
14.90
9.40
5.10
Lębork
26.50
12.90
6.80
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 17.70 61.30 0
Gdańsk Stogi 20.00 60.60 0
Gdańsk Nowy Port 19.50 57.80 0
Gdynia Pogórze 16.80 72.40 0
Gdańsk Szadółki 15.70 66.50 0
Sopot 13.20 54.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.30 64.80 0
Gdynia Dąbrowa 12.50 94.40 0
Gdynia Śródmieście 20.70 75.90 0
Słupsk 15.90 57.70 0
Kościerzyna 17.60 70.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 14.80 59.90 0
Malbork 18.10 67.80 0
Lębork 15.20 50.80 0
Liniewko Kościerskie 0.00 0.00 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
61.30
17.70
Gdańsk Stogi
60.60
20.00
Gdańsk Nowy Port
57.80
19.50
Gdynia Pogórze
72.40
16.80
Gdańsk Szadółki
66.50
15.70
Sopot
54.70
13.20
Gdańsk Wrzeszcz
64.80
16.30
Gdynia Dąbrowa
94.40
12.50
Gdynia Śródmieście
75.90
20.70
Słupsk
57.70
15.90
Kościerzyna
70.30
17.60
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
59.90
14.80
Malbork
67.80
18.10
Lębork
50.80
15.20
Liniewko Kościerskie
0.00
0.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 26.90 47.90 98.50 0
Gdańsk Stogi 20.70 36.80 97.30 0
Gdańsk Nowy Port 18.50 45.20 109.50 0
Gdynia Pogórze 17.50 38.90 86.70 0
Gdańsk Szadółki 14.80 31.70 102.50 0
Sopot 16.50 34.70 71.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.80 35.20 68.60 0
Gdynia Dąbrowa 16.40 39.60 90.20 0
Gdynia Śródmieście 23.40 47.90 89.80 0
Słupsk 24.50 50.70 97.30 1
Kościerzyna 37.40 61.90 198.60 7
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 25.80 48.60 118.70 0
Malbork 30.70 54.10 113.60 1
Lębork 38.80 68.10 204.30 7
Liniewko Kościerskie 0.00 0.00 - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
98.50
47.90
26.90
Gdańsk Stogi
97.30
36.80
20.70
Gdańsk Nowy Port
109.50
45.20
18.50
Gdynia Pogórze
86.70
38.90
17.50
Gdańsk Szadółki
102.50
31.70
14.80
Sopot
71.40
34.70
16.50
Gdańsk Wrzeszcz
68.60
35.20
17.80
Gdynia Dąbrowa
90.20
39.60
16.40
Gdynia Śródmieście
89.80
47.90
23.40
Słupsk
97.30
50.70
24.50
Kościerzyna
198.60
61.90
37.40
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
118.70
48.60
25.80
Malbork
113.60
54.10
30.70
Lębork
204.30
68.10
38.80
Liniewko Kościerskie
-
0.00
0.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 383.50 788.30 0
Gdynia Pogórze 403.50 871.20 0
Gdańsk Szadółki 339.10 777.00 0
Sopot 287.70 662.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 366.00 772.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 445.30 945.90 0
Kościerzyna 602.60 1847.20 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 834.80 1645.70 0
Malbork 655.90 1304.40 0
Lębork 623.10 2041.10 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
788.30
383.50
Gdynia Pogórze
871.20
403.50
Gdańsk Szadółki
777.00
339.10
Sopot
662.30
287.70
Gdańsk Wrzeszcz
772.80
366.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
945.90
445.30
Kościerzyna
1847.20
602.60
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
1645.70
834.80
Malbork
1304.40
655.90
Lębork
2041.10
623.10
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 49.60 79.50 0
Gdańsk Szadółki 42.40 69.20 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 49.50 77.60 0
Gdynia Dąbrowa 51.50 79.50 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 41.20 71.10 0
Kościerzyna 43.30 77.50 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork - - -
Lębork 34.60 59.00 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
79.50
49.60
Gdańsk Szadółki
69.20
42.40
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
77.60
49.50
Gdynia Dąbrowa
79.50
51.50
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
71.10
41.20
Kościerzyna
77.50
43.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
-
-
Lębork
59.00
34.60
Liniewko Kościerskie
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego