AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.10 4.40 9.40 0 0
Gdańsk Stogi 1.20 3.50 19.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.50 4.60 16.10 0 0
Gdynia Pogórze 1.20 2.10 13.00 0 0
Gdańsk Szadółki 0.90 1.30 2.80 0 0
Sopot 1.40 2.00 4.40 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.00 1.70 8.30 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.20 2.50 18.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 10.00 18.00 13.30 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 1.80 3.20 4.40 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.30 3.70 6.90 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
9.40
4.40
3.10
Gdańsk Stogi
19.40
3.50
1.20
Gdańsk Nowy Port
16.10
4.60
1.50
Gdynia Pogórze
13.00
2.10
1.20
Gdańsk Szadółki
2.80
1.30
0.90
Sopot
4.40
2.00
1.40
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
8.30
1.70
1.00
Gdynia Dąbrowa
18.90
2.50
1.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
13.30
18.00
10.00
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
4.40
3.20
1.80
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
6.90
3.70
2.30
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 11.90 53.30 0
Gdańsk Stogi 12.20 57.10 0
Gdańsk Nowy Port 9.80 53.90 0
Gdynia Pogórze 6.80 46.10 0
Gdańsk Szadółki 12.90 60.20 0
Sopot 10.00 44.00 0
Gdańsk Matarnia 24.60 70.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.00 63.40 0
Gdynia Dąbrowa 11.00 59.40 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 11.20 43.20 0
Kwidzyn 10.30 48.80 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 14.60 40.30 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 1.80 10.20 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 8.50 47.30 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
53.30
11.90
Gdańsk Stogi
57.10
12.20
Gdańsk Nowy Port
53.90
9.80
Gdynia Pogórze
46.10
6.80
Gdańsk Szadółki
60.20
12.90
Sopot
44.00
10.00
Gdańsk Matarnia
70.40
24.60
Gdańsk Wrzeszcz
63.40
13.00
Gdynia Dąbrowa
59.40
11.00
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
43.20
11.20
Kwidzyn
48.80
10.30
Starogard Gdański
-
-
Malbork
40.30
14.60
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
10.20
1.80
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
47.30
8.50
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 15.80 28.90 56.10 0
Gdańsk Stogi 15.10 29.20 95.30 0
Gdańsk Nowy Port 9.30 21.60 55.50 0
Gdynia Pogórze 11.10 19.20 33.50 0
Gdańsk Szadółki 28.40 50.20 226.20 0
Sopot 11.80 23.10 44.50 0
Gdańsk Matarnia 12.40 21.60 48.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.20 23.70 45.60 0
Gdynia Dąbrowa 13.10 27.60 65.40 0
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 10.20 19.90 36.30 0
Kościerzyna 12.90 21.50 70.80 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 10.40 20.70 44.60 0
Lębork 12.80 25.50 149.20 0
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 0.00 0.00 0.00 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
56.10
28.90
15.80
Gdańsk Stogi
95.30
29.20
15.10
Gdańsk Nowy Port
55.50
21.60
9.30
Gdynia Pogórze
33.50
19.20
11.10
Gdańsk Szadółki
226.20
50.20
28.40
Sopot
44.50
23.10
11.80
Gdańsk Matarnia
48.50
21.60
12.40
Gdańsk Wrzeszcz
45.60
23.70
13.20
Gdynia Dąbrowa
65.40
27.60
13.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
36.30
19.90
10.20
Kościerzyna
70.80
21.50
12.90
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
44.60
20.70
10.40
Lębork
149.20
25.50
12.80
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
0.00
0.00
0.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 292.00 560.00 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 276.60 417.90 0
Gdynia Pogórze 250.20 330.50 0
Gdańsk Szadółki 273.60 502.20 0
Sopot 328.60 513.50 0
Gdańsk Matarnia 275.40 511.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 310.30 525.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 294.50 470.70 0
Lębork 309.60 541.70 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
560.00
292.00
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
417.90
276.60
Gdynia Pogórze
330.50
250.20
Gdańsk Szadółki
502.20
273.60
Sopot
513.50
328.60
Gdańsk Matarnia
511.60
275.40
Gdańsk Wrzeszcz
525.60
310.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
470.70
294.50
Lębork
541.70
309.60
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 59.20 105.30 0
Gdańsk Szadółki 47.40 96.90 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 47.80 93.00 0
Gdynia Dąbrowa 55.20 104.70 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 44.60 94.40 0
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 47.40 98.40 0
Lębork 52.10 111.90 0
Liniewko Kościerskie 72.10 138.70 2
Łeba 60.40 107.80 0
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
105.30
59.20
Gdańsk Szadółki
96.90
47.40
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
93.00
47.80
Gdynia Dąbrowa
104.70
55.20
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
94.40
44.60
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
98.40
47.40
Lębork
111.90
52.10
Liniewko Kościerskie
138.70
72.10
Łeba
107.80
60.40
Chojnice - mobilna
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG