AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 1.90 2.60 7.10 0 0
Gdańsk Stogi 2.50 3.30 6.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.80 8.40 30.00 0 0
Gdynia Pogórze 1.90 3.10 7.50 0 0
Gdańsk Szadółki - - - - -
Sopot 2.60 4.00 7.00 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 2.40 3.80 14.50 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.50 3.20 5.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - 0 0
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.70 7.90 63.90 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 3.00 5.20 7.00 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
7.10
2.60
1.90
Gdańsk Stogi
6.70
3.30
2.50
Gdańsk Nowy Port
30.00
8.40
2.80
Gdynia Pogórze
7.50
3.10
1.90
Gdańsk Szadółki
-
-
-
Sopot
7.00
4.00
2.60
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
14.50
3.80
2.40
Gdynia Dąbrowa
5.40
3.20
2.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
63.90
7.90
2.70
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
7.00
5.20
3.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 22.40 106.40 0
Gdańsk Stogi 18.60 86.60 0
Gdańsk Nowy Port 20.60 82.90 0
Gdynia Pogórze 14.00 79.20 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 14.70 68.50 0
Gdańsk Matarnia 32.30 114.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 22.60 101.30 0
Gdynia Dąbrowa 24.80 169.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 0.00 - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 11.20 68.50 0
Lębork 11.00 72.10 0
Liniewko Kościerskie 5.30 16.90 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
106.40
22.40
Gdańsk Stogi
86.60
18.60
Gdańsk Nowy Port
82.90
20.60
Gdynia Pogórze
79.20
14.00
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
68.50
14.70
Gdańsk Matarnia
114.40
32.30
Gdańsk Wrzeszcz
101.30
22.60
Gdynia Dąbrowa
169.30
24.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
0.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
68.50
11.20
Lębork
72.10
11.00
Liniewko Kościerskie
16.90
5.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.50 42.10 83.80 0
Gdańsk Stogi 23.40 50.70 123.20 1
Gdańsk Nowy Port 15.20 32.70 56.50 0
Gdynia Pogórze 16.80 33.00 58.90 0
Gdańsk Szadółki - - - -
Sopot 17.80 33.50 80.80 0
Gdańsk Matarnia 18.30 38.80 80.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 20.40 40.80 81.10 0
Gdynia Dąbrowa 19.70 45.20 73.30 0
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 12.80 30.80 94.10 0
Kościerzyna 20.00 43.10 82.70 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 21.30 35.00 69.40 0
Lębork 22.40 49.90 123.00 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
83.80
42.10
21.50
Gdańsk Stogi
123.20
50.70
23.40
Gdańsk Nowy Port
56.50
32.70
15.20
Gdynia Pogórze
58.90
33.00
16.80
Gdańsk Szadółki
-
-
-
Sopot
80.80
33.50
17.80
Gdańsk Matarnia
80.80
38.80
18.30
Gdańsk Wrzeszcz
81.10
40.80
20.40
Gdynia Dąbrowa
73.30
45.20
19.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
94.10
30.80
12.80
Kościerzyna
82.70
43.10
20.00
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
69.40
35.00
21.30
Lębork
123.00
49.90
22.40
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 365.80 871.50 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 339.00 802.60 0
Gdynia Pogórze 216.80 333.40 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 270.60 424.70 0
Gdańsk Matarnia 331.80 621.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 375.00 855.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 0.00 0.00 0
Kościerzyna 0.00 0.00 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 294.50 488.70 0
Lębork - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
871.50
365.80
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
802.60
339.00
Gdynia Pogórze
333.40
216.80
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
424.70
270.60
Gdańsk Matarnia
621.60
331.80
Gdańsk Wrzeszcz
855.60
375.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
0.00
0.00
Kościerzyna
0.00
0.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
488.70
294.50
Lębork
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.50 143.50 2
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 35.40 110.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 50.30 145.70 2
Gdynia Dąbrowa 51.40 137.50 3
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 61.60 133.50 3
Lębork 50.00 121.40 1
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
143.50
61.50
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
110.30
35.40
Gdańsk Wrzeszcz
145.70
50.30
Gdynia Dąbrowa
137.50
51.40
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
133.50
61.60
Lębork
121.40
50.00

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG