AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.50 10.40 11.90 0 0
Gdańsk Stogi 2.30 3.30 6.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.90 5.40 12.80 0 0
Gdynia Pogórze 2.20 2.70 4.50 0 0
Gdańsk Szadółki - - - - -
Sopot 2.70 3.30 8.00 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 2.00 3.50 14.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.40 4.10 16.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.00 3.00 5.80 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.20 2.60 4.30 0 0
Ustka - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
11.90
10.40
6.50
Gdańsk Stogi
6.40
3.30
2.30
Gdańsk Nowy Port
12.80
5.40
2.90
Gdynia Pogórze
4.50
2.70
2.20
Gdańsk Szadółki
-
-
-
Sopot
8.00
3.30
2.70
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
14.40
3.50
2.00
Gdynia Dąbrowa
16.20
4.10
2.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
5.80
3.00
2.00
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
4.30
2.60
2.20
Ustka
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 13.10 52.50 0
Gdańsk Stogi 11.70 49.20 0
Gdańsk Nowy Port 12.40 55.50 0
Gdynia Pogórze 8.70 69.90 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 10.60 51.80 0
Gdańsk Matarnia 28.30 74.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.20 71.20 0
Gdynia Dąbrowa 13.00 68.70 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 8.30 28.70 0
Lębork 6.80 36.30 0
Liniewko Kościerskie 4.20 18.00 0
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
52.50
13.10
Gdańsk Stogi
49.20
11.70
Gdańsk Nowy Port
55.50
12.40
Gdynia Pogórze
69.90
8.70
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
51.80
10.60
Gdańsk Matarnia
74.40
28.30
Gdańsk Wrzeszcz
71.20
12.20
Gdynia Dąbrowa
68.70
13.00
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
28.70
8.30
Lębork
36.30
6.80
Liniewko Kościerskie
18.00
4.20
Ustka
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 14.30 23.90 62.30 0
Gdańsk Stogi 14.20 24.30 38.40 0
Gdańsk Nowy Port 11.00 29.00 74.50 0
Gdynia Pogórze 11.90 20.10 40.30 0
Gdańsk Szadółki - - - -
Sopot 11.20 21.20 53.30 0
Gdańsk Matarnia 11.70 17.80 37.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.00 23.20 76.00 0
Gdynia Dąbrowa 12.20 17.90 43.10 0
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 7.30 12.10 46.20 0
Kościerzyna 9.30 13.20 24.80 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 6.40 12.00 26.90 0
Lębork 11.76 20.25 86.00 0
Liniewko Kościerskie - - - -
Ustka 10.60 18.50 48.90 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
62.30
23.90
14.30
Gdańsk Stogi
38.40
24.30
14.20
Gdańsk Nowy Port
74.50
29.00
11.00
Gdynia Pogórze
40.30
20.10
11.90
Gdańsk Szadółki
-
-
-
Sopot
53.30
21.20
11.20
Gdańsk Matarnia
37.20
17.80
11.70
Gdańsk Wrzeszcz
76.00
23.20
14.00
Gdynia Dąbrowa
43.10
17.90
12.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
46.20
12.10
7.30
Kościerzyna
24.80
13.20
9.30
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
26.90
12.00
6.40
Lębork
86.00
20.25
11.76
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Ustka
48.90
18.50
10.60
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 256.20 393.40 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 274.50 407.10 0
Gdynia Pogórze 177.70 264.10 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 205.40 335.90 0
Gdańsk Matarnia 260.20 410.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 257.60 414.00 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 252.00 329.40 0
Lębork 0.00 0.00 0
Liniewko Kościerskie - - -
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
393.40
256.20
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
407.10
274.50
Gdynia Pogórze
264.10
177.70
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
335.90
205.40
Gdańsk Matarnia
410.00
260.20
Gdańsk Wrzeszcz
414.00
257.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
329.40
252.00
Lębork
0.00
0.00
Liniewko Kościerskie
-
-
Ustka
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 69.00 106.90 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 46.50 96.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 63.60 107.00 0
Gdynia Dąbrowa 65.50 107.50 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 67.00 137.40 1
Lębork 57.90 113.30 0
Liniewko Kościerskie 63.30 129.00 1
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
106.90
69.00
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
96.20
46.50
Gdańsk Wrzeszcz
107.00
63.60
Gdynia Dąbrowa
107.50
65.50
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
137.40
67.00
Lębork
113.30
57.90
Liniewko Kościerskie
129.00
63.30
Ustka
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG