AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.20 8.50 37.30 0 0
Gdańsk Stogi 4.30 26.00 80.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 5.20 18.50 108.10 0 0
Gdynia Pogórze 3.10 11.10 51.90 0 0
Gdańsk Szadółki 1.80 5.40 25.70 0 0
Sopot 1.70 3.50 12.80 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.10 15.80 65.00 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.10 7.30 56.30 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański 7.60 21.70 41.50 0 0
Malbork 8.90 11.20 28.10 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 8.30 12.40 18.70 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
37.30
8.50
4.20
Gdańsk Stogi
80.00
26.00
4.30
Gdańsk Nowy Port
108.10
18.50
5.20
Gdynia Pogórze
51.90
11.10
3.10
Gdańsk Szadółki
25.70
5.40
1.80
Sopot
12.80
3.50
1.70
Gdańsk Wrzeszcz
65.00
15.80
4.10
Gdynia Dąbrowa
56.30
7.30
2.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
41.50
21.70
7.60
Malbork
28.10
11.20
8.90
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
18.70
12.40
8.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 18.20 75.90 0
Gdańsk Stogi 16.10 63.90 0
Gdańsk Nowy Port 15.60 63.10 0
Gdynia Pogórze 8.70 65.70 0
Gdańsk Szadółki 13.70 127.70 0
Sopot 9.80 63.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.70 81.00 0
Gdynia Dąbrowa 10.10 68.20 0
Gdynia Śródmieście 13.30 68.00 0
Słupsk - - -
Kościerzyna 13.10 83.60 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 11.20 68.20 0
Malbork 9.70 62.30 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 4.80 51.10 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
75.90
18.20
Gdańsk Stogi
63.90
16.10
Gdańsk Nowy Port
63.10
15.60
Gdynia Pogórze
65.70
8.70
Gdańsk Szadółki
127.70
13.70
Sopot
63.00
9.80
Gdańsk Wrzeszcz
81.00
15.70
Gdynia Dąbrowa
68.20
10.10
Gdynia Śródmieście
68.00
13.30
Słupsk
-
-
Kościerzyna
83.60
13.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
68.20
11.20
Malbork
62.30
9.70
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
51.10
4.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.90 57.50 119.70 1
Gdańsk Stogi 15.60 36.10 128.00 0
Gdańsk Nowy Port 14.20 36.40 86.60 0
Gdynia Pogórze 14.50 37.10 128.70 0
Gdańsk Szadółki 8.70 24.70 48.90 0
Sopot 12.10 30.50 67.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.30 52.20 78.80 1
Gdynia Dąbrowa 9.60 26.40 68.00 0
Gdynia Śródmieście 16.90 54.40 125.10 1
Słupsk 13.80 29.00 56.50 0
Kościerzyna 21.50 88.90 247.40 2
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 27.00 125.10 420.90 2
Malbork 16.80 61.80 154.40 1
Lębork 23.40 42.70 178.80 0
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
119.70
57.50
21.90
Gdańsk Stogi
128.00
36.10
15.60
Gdańsk Nowy Port
86.60
36.40
14.20
Gdynia Pogórze
128.70
37.10
14.50
Gdańsk Szadółki
48.90
24.70
8.70
Sopot
67.40
30.50
12.10
Gdańsk Wrzeszcz
78.80
52.20
16.30
Gdynia Dąbrowa
68.00
26.40
9.60
Gdynia Śródmieście
125.10
54.40
16.90
Słupsk
56.50
29.00
13.80
Kościerzyna
247.40
88.90
21.50
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
420.90
125.10
27.00
Malbork
154.40
61.80
16.80
Lębork
178.80
42.70
23.40
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 309.60 1414.20 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 333.50 1205.50 0
Gdynia Pogórze 316.30 866.00 0
Gdańsk Szadółki 308.60 954.90 0
Sopot 330.10 891.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 395.30 1102.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 540.60 3722.60 0
Malbork 595.60 1730.90 0
Lębork 780.10 1598.00 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
1414.20
309.60
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1205.50
333.50
Gdynia Pogórze
866.00
316.30
Gdańsk Szadółki
954.90
308.60
Sopot
891.20
330.10
Gdańsk Wrzeszcz
1102.60
395.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
3722.60
540.60
Malbork
1730.90
595.60
Lębork
1598.00
780.10
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 59.70 93.20 0
Gdańsk Szadółki 55.80 86.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 52.40 85.40 0
Gdynia Dąbrowa 59.40 90.50 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 23.10 44.20 0
Kościerzyna 47.80 75.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 52.00 84.40 0
Lębork 47.40 72.70 0
Liniewko Kościerskie 64.70 95.80 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
93.20
59.70
Gdańsk Szadółki
86.60
55.80
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
85.40
52.40
Gdynia Dąbrowa
90.50
59.40
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
44.20
23.10
Kościerzyna
75.30
47.80
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
84.40
52.00
Lębork
72.70
47.40
Liniewko Kościerskie
95.80
64.70

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego