AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 5.70 13.60 60.00 0 0
Gdańsk Stogi 1.50 5.40 23.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.80 11.60 74.90 0 0
Gdynia Pogórze 2.10 4.30 22.00 0 0
Gdańsk Szadółki 2.10 8.50 27.10 0 0
Sopot 1.40 2.30 12.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.10 9.10 74.20 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.80 2.80 11.60 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.40 3.60 4.80 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.10 3.90 21.50 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
60.00
13.60
5.70
Gdańsk Stogi
23.00
5.40
1.50
Gdańsk Nowy Port
74.90
11.60
2.80
Gdynia Pogórze
22.00
4.30
2.10
Gdańsk Szadółki
27.10
8.50
2.10
Sopot
12.50
2.30
1.40
Gdańsk Wrzeszcz
74.20
9.10
2.10
Gdynia Dąbrowa
11.60
2.80
1.80
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
4.80
3.60
2.40
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
21.50
3.90
2.10
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 16.90 62.10 0
Gdańsk Stogi 13.20 48.00 0
Gdańsk Nowy Port 13.10 68.00 0
Gdynia Pogórze 10.60 72.50 0
Gdańsk Szadółki 9.20 42.70 0
Sopot 10.40 64.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.70 53.00 0
Gdynia Dąbrowa 16.40 92.30 0
Gdynia Śródmieście 21.30 96.60 0
Słupsk - - -
Kościerzyna 8.20 52.00 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 11.20 52.70 0
Malbork 14.90 49.40 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 4.70 17.00 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
62.10
16.90
Gdańsk Stogi
48.00
13.20
Gdańsk Nowy Port
68.00
13.10
Gdynia Pogórze
72.50
10.60
Gdańsk Szadółki
42.70
9.20
Sopot
64.30
10.40
Gdańsk Wrzeszcz
53.00
11.70
Gdynia Dąbrowa
92.30
16.40
Gdynia Śródmieście
96.60
21.30
Słupsk
-
-
Kościerzyna
52.00
8.20
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
52.70
11.20
Malbork
49.40
14.90
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
17.00
4.70
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 30.60 60.00 143.30 2
Gdańsk Stogi 24.10 54.90 161.90 1
Gdańsk Nowy Port 19.70 40.50 151.80 0
Gdynia Pogórze 19.90 45.30 120.30 0
Gdańsk Szadółki 21.40 48.50 203.30 0
Sopot - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 21.50 50.70 177.10 1
Gdynia Dąbrowa 14.80 34.20 142.30 0
Gdynia Śródmieście 41.10 122.40 391.50 7
Słupsk 14.80 61.30 26.20 0
Kościerzyna 18.90 75.00 32.30 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 23.10 37.40 71.50 0
Malbork 14.90 29.10 55.60 0
Lębork 13.00 29.70 52.60 0
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
143.30
60.00
30.60
Gdańsk Stogi
161.90
54.90
24.10
Gdańsk Nowy Port
151.80
40.50
19.70
Gdynia Pogórze
120.30
45.30
19.90
Gdańsk Szadółki
203.30
48.50
21.40
Sopot
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
177.10
50.70
21.50
Gdynia Dąbrowa
142.30
34.20
14.80
Gdynia Śródmieście
391.50
122.40
41.10
Słupsk
26.20
61.30
14.80
Kościerzyna
32.30
75.00
18.90
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
71.50
37.40
23.10
Malbork
55.60
29.10
14.90
Lębork
52.60
29.70
13.00
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 242.80 510.80 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 228.30 444.40 0
Gdynia Pogórze 202.30 265.40 0
Gdańsk Szadółki 282.30 476.10 0
Sopot 230.20 337.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 349.90 558.20 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 537.30 792.80 0
Malbork 194.30 338.30 0
Lębork 235.50 543.20 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
510.80
242.80
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
444.40
228.30
Gdynia Pogórze
265.40
202.30
Gdańsk Szadółki
476.10
282.30
Sopot
337.20
230.20
Gdańsk Wrzeszcz
558.20
349.90
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
792.80
537.30
Malbork
338.30
194.30
Lębork
543.20
235.50
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.90 121.10 1
Gdańsk Szadółki 53.20 113.40 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 47.80 114.80 0
Gdynia Dąbrowa 54.10 114.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 57.20 123.50 1
Kościerzyna 39.90 99.90 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 57.60 135.10 1
Lębork 50.70 116.70 0
Liniewko Kościerskie 67.80 131.50 1
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
121.10
61.90
Gdańsk Szadółki
113.40
53.20
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
114.80
47.80
Gdynia Dąbrowa
114.80
54.10
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
123.50
57.20
Kościerzyna
99.90
39.90
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
135.10
57.60
Lębork
116.70
50.70
Liniewko Kościerskie
131.50
67.80

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego