AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.10 9.80 32.90 0 0
Gdańsk Stogi 8.50 55.00 206.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 8.70 44.40 150.30 0 0
Gdynia Pogórze 5.10 15.30 65.40 0 0
Gdańsk Szadółki 1.90 2.70 6.20 0 0
Sopot 1.70 4.80 12.20 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.20 4.80 8.20 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.00 4.00 6.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 5.60 6.40 8.70 0 0
Kościerzyna 5.90 11.40 21.60 0 0
Kwidzyn 5.00 9.40 30.40 0 0
Starogard Gdański 5.10 11.50 27.10 0 0
Malbork 5.50 8.50 11.20 0 0
Lębork 2.50 6.70 14.10 0 0
Liniewko Kościerskie 5.70 9.70 12.70 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
32.90
9.80
4.10
Gdańsk Stogi
206.40
55.00
8.50
Gdańsk Nowy Port
150.30
44.40
8.70
Gdynia Pogórze
65.40
15.30
5.10
Gdańsk Szadółki
6.20
2.70
1.90
Sopot
12.20
4.80
1.70
Gdańsk Wrzeszcz
8.20
4.80
3.20
Gdynia Dąbrowa
6.70
4.00
2.00
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
8.70
6.40
5.60
Kościerzyna
21.60
11.40
5.90
Kwidzyn
30.40
9.40
5.00
Starogard Gdański
27.10
11.50
5.10
Malbork
11.20
8.50
5.50
Lębork
14.10
6.70
2.50
Liniewko Kościerskie
12.70
9.70
5.70
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 20.00 64.10 0
Gdańsk Stogi 18.10 67.90 0
Gdańsk Nowy Port 18.30 57.60 0
Gdynia Pogórze 10.10 24.90 0
Gdańsk Szadółki 16.80 58.90 0
Sopot 14.00 49.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.60 58.00 0
Gdynia Dąbrowa 12.60 73.80 0
Gdynia Śródmieście 16.80 77.30 0
Słupsk 13.40 60.50 0
Kościerzyna 16.40 61.90 0
Kwidzyn 15.60 140.70 0
Starogard Gdański 17.60 83.40 0
Malbork 13.40 44.30 0
Lębork 11.60 52.20 0
Liniewko Kościerskie 7.30 22.70 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
64.10
20.00
Gdańsk Stogi
67.90
18.10
Gdańsk Nowy Port
57.60
18.30
Gdynia Pogórze
24.90
10.10
Gdańsk Szadółki
58.90
16.80
Sopot
49.00
14.00
Gdańsk Wrzeszcz
58.00
18.60
Gdynia Dąbrowa
73.80
12.60
Gdynia Śródmieście
77.30
16.80
Słupsk
60.50
13.40
Kościerzyna
61.90
16.40
Kwidzyn
140.70
15.60
Starogard Gdański
83.40
17.60
Malbork
44.30
13.40
Lębork
52.20
11.60
Liniewko Kościerskie
22.70
7.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.70 52.40 78.00 1
Gdańsk Stogi 17.60 34.90 118.20 0
Gdańsk Nowy Port 16.70 56.00 213.60 1
Gdynia Pogórze 18.80 44.70 80.20 0
Gdańsk Szadółki 10.20 22.60 53.90 0
Sopot 16.60 36.50 99.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 23.20 55.20 79.50 1
Gdynia Dąbrowa 10.70 22.30 39.40 0
Gdynia Śródmieście 17.10 39.50 77.20 0
Słupsk 19.20 34.00 108.20 0
Kościerzyna 25.70 52.80 193.50 1
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 22.20 45.20 137.50 0
Malbork 19.10 37.10 64.30 0
Lębork 30.70 67.60 196.30 1
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
78.00
52.40
22.70
Gdańsk Stogi
118.20
34.90
17.60
Gdańsk Nowy Port
213.60
56.00
16.70
Gdynia Pogórze
80.20
44.70
18.80
Gdańsk Szadółki
53.90
22.60
10.20
Sopot
99.70
36.50
16.60
Gdańsk Wrzeszcz
79.50
55.20
23.20
Gdynia Dąbrowa
39.40
22.30
10.70
Gdynia Śródmieście
77.20
39.50
17.10
Słupsk
108.20
34.00
19.20
Kościerzyna
193.50
52.80
25.70
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
137.50
45.20
22.20
Malbork
64.30
37.10
19.10
Lębork
196.30
67.60
30.70
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 334.80 925.60 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 326.80 768.10 0
Gdynia Pogórze 316.90 661.00 0
Gdańsk Szadółki 322.50 678.30 0
Sopot 327.10 707.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 354.70 1572.20 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 380.30 919.90 0
Kościerzyna 679.30 1393.80 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 418.80 1585.00 0
Malbork 473.30 694.10 0
Lębork 759.00 2299.50 0
Liniewko Kościerskie 566.30 847.20 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
925.60
334.80
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
768.10
326.80
Gdynia Pogórze
661.00
316.90
Gdańsk Szadółki
678.30
322.50
Sopot
707.40
327.10
Gdańsk Wrzeszcz
1572.20
354.70
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
919.90
380.30
Kościerzyna
1393.80
679.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
1585.00
418.80
Malbork
694.10
473.30
Lębork
2299.50
759.00
Liniewko Kościerskie
847.20
566.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 39.40 76.90 0
Gdańsk Szadółki 34.70 74.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 34.60 73.60 0
Gdynia Dąbrowa 39.90 75.70 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 31.70 67.10 0
Kościerzyna 28.60 57.60 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 34.70 72.10 0
Lębork 31.30 66.00 0
Liniewko Kościerskie 38.30 71.40 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
76.90
39.40
Gdańsk Szadółki
74.60
34.70
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
73.60
34.60
Gdynia Dąbrowa
75.70
39.90
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
67.10
31.70
Kościerzyna
57.60
28.60
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
72.10
34.70
Lębork
66.00
31.30
Liniewko Kościerskie
71.40
38.30

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego