AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.60 26.70 103.70 0 0
Gdańsk Stogi 4.40 67.80 213.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 11.90 62.80 228.50 0 0
Gdynia Pogórze 2.30 4.80 22.40 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 1.60 2.30 0 0
Sopot 1.10 3.10 10.10 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.50 3.10 5.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.50 2.60 7.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 10.40 11.60 22.40 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.60 4.50 10.90 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.00 3.60 6.70 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
- - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
103.70
26.70
3.60
Gdańsk Stogi
213.00
67.80
4.40
Gdańsk Nowy Port
228.50
62.80
11.90
Gdynia Pogórze
22.40
4.80
2.30
Gdańsk Szadółki
2.30
1.60
1.20
Sopot
10.10
3.10
1.10
Gdańsk Wrzeszcz
5.60
3.10
1.50
Gdynia Dąbrowa
7.20
2.60
1.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
22.40
11.60
10.40
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
10.90
4.50
2.60
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
6.70
3.60
2.00
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 15.60 58.70 0
Gdańsk Stogi 15.00 53.30 0
Gdańsk Nowy Port 14.50 51.20 0
Gdynia Pogórze 9.10 44.30 0
Gdańsk Szadółki 14.20 67.30 0
Sopot 11.60 40.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.00 59.10 0
Gdynia Dąbrowa 11.60 50.00 0
Gdynia Śródmieście 15.00 78.00 0
Słupsk - - -
Kościerzyna 13.50 36.20 0
Kwidzyn 9.60 55.70 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 11.50 46.70 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 7.20 26.90 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 12.50 50.00 0
- - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
58.70
15.60
Gdańsk Stogi
53.30
15.00
Gdańsk Nowy Port
51.20
14.50
Gdynia Pogórze
44.30
9.10
Gdańsk Szadółki
67.30
14.20
Sopot
40.70
11.60
Gdańsk Wrzeszcz
59.10
15.00
Gdynia Dąbrowa
50.00
11.60
Gdynia Śródmieście
78.00
15.00
Słupsk
-
-
Kościerzyna
36.20
13.50
Kwidzyn
55.70
9.60
Starogard Gdański
-
-
Malbork
46.70
11.50
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
26.90
7.20
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
50.00
12.50
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 23.50 43.50 83.40 0
Gdańsk Stogi 16.80 28.40 134.90 0
Gdańsk Nowy Port 17.40 40.60 120.40 0
Gdynia Pogórze 21.00 44.30 94.90 0
Gdańsk Szadółki 14.80 25.50 73.20 0
Sopot - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 21.70 47.50 68.30 0
Gdynia Dąbrowa 13.20 28.60 60.20 0
Gdynia Śródmieście 23.10 52.10 323.30 1
Słupsk 17.10 34.60 74.90 0
Kościerzyna 26.00 48.50 123.10 1
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 22.30 51.50 70.10 1
Lębork 23.20 46.00 141.50 0
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 28.20 47.00 197.50 0
- - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
83.40
43.50
23.50
Gdańsk Stogi
134.90
28.40
16.80
Gdańsk Nowy Port
120.40
40.60
17.40
Gdynia Pogórze
94.90
44.30
21.00
Gdańsk Szadółki
73.20
25.50
14.80
Sopot
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
68.30
47.50
21.70
Gdynia Dąbrowa
60.20
28.60
13.20
Gdynia Śródmieście
323.30
52.10
23.10
Słupsk
74.90
34.60
17.10
Kościerzyna
123.10
48.50
26.00
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
70.10
51.50
22.30
Lębork
141.50
46.00
23.20
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
197.50
47.00
28.20
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 359.60 911.60 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 358.30 700.00 0
Gdynia Pogórze 314.70 654.40 0
Gdańsk Szadółki 315.90 692.30 0
Sopot 306.30 588.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 390.60 802.90 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 326.90 587.10 0
Lębork 412.50 1317.20 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
- - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
911.60
359.60
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
700.00
358.30
Gdynia Pogórze
654.40
314.70
Gdańsk Szadółki
692.30
315.90
Sopot
588.60
306.30
Gdańsk Wrzeszcz
802.90
390.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
587.10
326.90
Lębork
1317.20
412.50
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 32.70 69.70 0
Gdańsk Szadółki 34.30 65.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 28.40 64.60 0
Gdynia Dąbrowa 34.90 69.00 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 28.90 70.70 0
Kościerzyna 19.50 45.40 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 23.60 58.20 0
Lębork 31.10 69.90 0
Liniewko Kościerskie 37.70 68.10 0
Łeba 51.40 81.00 0
Chojnice - mobilna - - -
- - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
69.70
32.70
Gdańsk Szadółki
65.00
34.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
64.60
28.40
Gdynia Dąbrowa
69.00
34.90
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
70.70
28.90
Kościerzyna
45.40
19.50
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
58.20
23.60
Lębork
69.90
31.10
Liniewko Kościerskie
68.10
37.70
Łeba
81.00
51.40
Chojnice - mobilna
-
-
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG