AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 5.30 10.40 46.70 0 0
Gdańsk Stogi 4.50 16.50 95.60 0 0
Gdańsk Nowy Port 4.80 19.20 86.70 0 0
Gdynia Pogórze 4.10 10.90 30.90 0 0
Gdańsk Szadółki 1.90 4.90 8.50 0 0
Sopot 2.30 4.70 32.50 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 3.20 7.80 25.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.70 5.90 10.00 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 5.90 12.90 22.90 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 3.00 5.30 22.40 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.70 8.10 21.90 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
46.70
10.40
5.30
Gdańsk Stogi
95.60
16.50
4.50
Gdańsk Nowy Port
86.70
19.20
4.80
Gdynia Pogórze
30.90
10.90
4.10
Gdańsk Szadółki
8.50
4.90
1.90
Sopot
32.50
4.70
2.30
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
25.40
7.80
3.20
Gdynia Dąbrowa
10.00
5.90
2.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
22.90
12.90
5.90
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
22.40
5.30
3.00
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
21.90
8.10
2.70
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 26.60 100.00 0
Gdańsk Stogi 24.90 82.80 0
Gdańsk Nowy Port 26.20 100.20 0
Gdynia Pogórze 10.10 36.90 0
Gdańsk Szadółki 23.40 116.20 0
Sopot 24.90 83.90 0
Gdańsk Matarnia 37.20 127.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 26.70 108.90 0
Gdynia Dąbrowa 20.70 110.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 23.00 131.50 0
Kwidzyn 56.10 123.00 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 20.20 74.10 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 6.40 25.80 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 18.10 88.60 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
100.00
26.60
Gdańsk Stogi
82.80
24.90
Gdańsk Nowy Port
100.20
26.20
Gdynia Pogórze
36.90
10.10
Gdańsk Szadółki
116.20
23.40
Sopot
83.90
24.90
Gdańsk Matarnia
127.60
37.20
Gdańsk Wrzeszcz
108.90
26.70
Gdynia Dąbrowa
110.30
20.70
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
131.50
23.00
Kwidzyn
123.00
56.10
Starogard Gdański
-
-
Malbork
74.10
20.20
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
25.80
6.40
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
88.60
18.10
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 41.70 96.40 196.20 13
Gdańsk Stogi 45.10 155.70 523.30 12
Gdańsk Nowy Port 36.70 141.30 358.80 11
Gdynia Pogórze 33.60 73.60 159.10 6
Gdańsk Szadółki 39.30 75.10 146.80 8
Sopot 27.20 61.20 128.80 2
Gdańsk Matarnia 35.60 134.50 504.60 5
Gdańsk Wrzeszcz 37.10 84.80 188.30 9
Gdynia Dąbrowa 33.80 104.60 298.80 7
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 27.70 59.20 125.30 2
Kościerzyna 47.20 113.90 333.80 12
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 36.60 65.70 124.40 8
Lębork 49.80 118.50 267.60 15
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 43.20 102.50 229.10 11
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
196.20
96.40
41.70
Gdańsk Stogi
523.30
155.70
45.10
Gdańsk Nowy Port
358.80
141.30
36.70
Gdynia Pogórze
159.10
73.60
33.60
Gdańsk Szadółki
146.80
75.10
39.30
Sopot
128.80
61.20
27.20
Gdańsk Matarnia
504.60
134.50
35.60
Gdańsk Wrzeszcz
188.30
84.80
37.10
Gdynia Dąbrowa
298.80
104.60
33.80
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
125.30
59.20
27.70
Kościerzyna
333.80
113.90
47.20
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
124.40
65.70
36.60
Lębork
267.60
118.50
49.80
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
229.10
102.50
43.20
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 415.50 1592.50 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 471.30 1557.30 0
Gdynia Pogórze 457.60 1018.50 0
Gdańsk Szadółki 368.80 830.30 0
Sopot 361.40 694.50 0
Gdańsk Matarnia 396.40 931.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 399.80 1268.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 522.20 1594.10 0
Lębork 466.70 1252.80 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
1592.50
415.50
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1557.30
471.30
Gdynia Pogórze
1018.50
457.60
Gdańsk Szadółki
830.30
368.80
Sopot
694.50
361.40
Gdańsk Matarnia
931.50
396.40
Gdańsk Wrzeszcz
1268.30
399.80
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
1594.10
522.20
Lębork
1252.80
466.70
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 66.30 109.60 0
Gdańsk Szadółki 62.50 113.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 56.40 102.60 0
Gdynia Dąbrowa 63.60 105.90 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 55.50 110.90 0
Kościerzyna 56.70 110.40 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 52.90 113.20 0
Lębork 58.30 115.00 0
Liniewko Kościerskie 64.20 103.40 0
Łeba 65.90 106.70 0
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
109.60
66.30
Gdańsk Szadółki
113.60
62.50
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
102.60
56.40
Gdynia Dąbrowa
105.90
63.60
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
110.90
55.50
Kościerzyna
110.40
56.70
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
113.20
52.90
Lębork
115.00
58.30
Liniewko Kościerskie
103.40
64.20
Łeba
106.70
65.90
Chojnice - mobilna
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG