AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.30 12.30 41.80 0 0
Gdańsk Stogi 2.30 11.30 64.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.80 6.20 65.70 0 0
Gdynia Pogórze 1.60 3.30 6.00 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 2.20 10.50 0 0
Sopot 1.30 1.80 3.90 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.40 2.50 9.00 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.50 2.00 5.00 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.10 2.70 4.00 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.00 3.90 7.70 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
41.80
12.30
3.30
Gdańsk Stogi
64.50
11.30
2.30
Gdańsk Nowy Port
65.70
6.20
1.80
Gdynia Pogórze
6.00
3.30
1.60
Gdańsk Szadółki
10.50
2.20
1.20
Sopot
3.90
1.80
1.30
Gdańsk Wrzeszcz
9.00
2.50
1.40
Gdynia Dąbrowa
5.00
2.00
1.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
4.00
2.70
2.10
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
7.70
3.90
2.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 12.10 50.80 0
Gdańsk Stogi 11.00 38.30 0
Gdańsk Nowy Port 8.10 47.30 0
Gdynia Pogórze 6.90 44.50 0
Gdańsk Szadółki 10.00 44.40 0
Sopot 7.10 36.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 10.10 49.60 0
Gdynia Dąbrowa 8.50 53.10 0
Gdynia Śródmieście 12.00 58.50 0
Słupsk - - -
Kościerzyna 14.00 52.70 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 8.00 41.90 0
Malbork 10.10 35.20 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 2.50 9.60 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
50.80
12.10
Gdańsk Stogi
38.30
11.00
Gdańsk Nowy Port
47.30
8.10
Gdynia Pogórze
44.50
6.90
Gdańsk Szadółki
44.40
10.00
Sopot
36.90
7.10
Gdańsk Wrzeszcz
49.60
10.10
Gdynia Dąbrowa
53.10
8.50
Gdynia Śródmieście
58.50
12.00
Słupsk
-
-
Kościerzyna
52.70
14.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
41.90
8.00
Malbork
35.20
10.10
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
9.60
2.50
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.70 39.30 143.80 0
Gdańsk Stogi 17.10 27.10 111.70 0
Gdańsk Nowy Port 17.10 31.00 110.30 0
Gdynia Pogórze 14.30 24.00 105.50 0
Gdańsk Szadółki 12.60 28.70 137.80 0
Sopot 18.20 37.30 96.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.40 29.20 74.80 0
Gdynia Dąbrowa 10.20 19.50 83.00 0
Gdynia Śródmieście 21.00 63.60 270.70 1
Słupsk 9.90 16.20 48.10 0
Kościerzyna 10.90 20.20 35.80 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 15.40 25.60 53.90 0
Malbork 11.80 22.50 48.70 0
Lębork 11.60 19.40 54.20 0
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
143.80
39.30
21.70
Gdańsk Stogi
111.70
27.10
17.10
Gdańsk Nowy Port
110.30
31.00
17.10
Gdynia Pogórze
105.50
24.00
14.30
Gdańsk Szadółki
137.80
28.70
12.60
Sopot
96.00
37.30
18.20
Gdańsk Wrzeszcz
74.80
29.20
15.40
Gdynia Dąbrowa
83.00
19.50
10.20
Gdynia Śródmieście
270.70
63.60
21.00
Słupsk
48.10
16.20
9.90
Kościerzyna
35.80
20.20
10.90
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
53.90
25.60
15.40
Malbork
48.70
22.50
11.80
Lębork
54.20
19.40
11.60
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 217.70 369.50 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 186.10 305.00 0
Gdynia Pogórze 212.30 274.70 0
Gdańsk Szadółki 213.00 318.50 0
Sopot 222.30 336.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 256.20 442.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 370.20 504.60 0
Malbork 204.40 359.00 0
Lębork 278.20 577.00 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
369.50
217.70
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
305.00
186.10
Gdynia Pogórze
274.70
212.30
Gdańsk Szadółki
318.50
213.00
Sopot
336.20
222.30
Gdańsk Wrzeszcz
442.40
256.20
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
504.60
370.20
Malbork
359.00
204.40
Lębork
577.00
278.20
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 57.90 106.30 0
Gdańsk Szadółki 50.30 96.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 48.80 91.30 0
Gdynia Dąbrowa 54.40 97.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 32.40 77.40 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 52.50 96.00 0
Lębork 52.70 99.80 0
Liniewko Kościerskie 55.30 105.40 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
106.30
57.90
Gdańsk Szadółki
96.60
50.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
91.30
48.80
Gdynia Dąbrowa
97.20
54.40
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
77.40
32.40
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
96.00
52.50
Lębork
99.80
52.70
Liniewko Kościerskie
105.40
55.30

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego