AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.30 9.30 41.00 0 0
Gdańsk Stogi 2.40 6.80 30.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.20 9.50 48.80 0 0
Gdynia Pogórze 1.90 6.40 10.70 0 0
Gdańsk Szadółki 1.80 3.70 11.40 0 0
Sopot 1.50 3.60 17.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.60 4.60 19.30 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.90 3.50 18.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 5.10 7.20 15.90 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.40 4.30 8.70 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.60 4.20 10.00 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
- - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
41.00
9.30
4.30
Gdańsk Stogi
30.80
6.80
2.40
Gdańsk Nowy Port
48.80
9.50
2.20
Gdynia Pogórze
10.70
6.40
1.90
Gdańsk Szadółki
11.40
3.70
1.80
Sopot
17.00
3.60
1.50
Gdańsk Wrzeszcz
19.30
4.60
1.60
Gdynia Dąbrowa
18.10
3.50
1.90
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
15.90
7.20
5.10
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
8.70
4.30
2.40
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
10.00
4.20
2.60
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 16.30 95.10 0
Gdańsk Stogi 16.20 93.90 0
Gdańsk Nowy Port 14.20 115.70 0
Gdynia Pogórze 7.00 40.90 0
Gdańsk Szadółki 15.30 130.70 0
Sopot 15.10 63.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.20 91.30 0
Gdynia Dąbrowa 13.10 99.90 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 17.40 51.80 0
Kwidzyn 7.60 50.00 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 6.40 35.00 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 5.00 26.30 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 11.70 26.30 0
- - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
95.10
16.30
Gdańsk Stogi
93.90
16.20
Gdańsk Nowy Port
115.70
14.20
Gdynia Pogórze
40.90
7.00
Gdańsk Szadółki
130.70
15.30
Sopot
63.30
15.10
Gdańsk Wrzeszcz
91.30
15.20
Gdynia Dąbrowa
99.90
13.10
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
51.80
17.40
Kwidzyn
50.00
7.60
Starogard Gdański
-
-
Malbork
35.00
6.40
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
26.30
5.00
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
26.30
11.70
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 24.50 54.70 164.40 1
Gdańsk Stogi 18.70 38.10 119.90 0
Gdańsk Nowy Port 18.60 68.10 363.30 1
Gdynia Pogórze 18.40 42.50 84.40 0
Gdańsk Szadółki 16.50 37.30 148.30 0
Sopot 16.30 35.90 92.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 22.90 92.60 471.50 1
Gdynia Dąbrowa 18.30 52.80 197.50 1
Gdynia Śródmieście 27.40 90.10 326.20 4
Słupsk 18.80 45.30 183.60 0
Kościerzyna 24.00 56.30 208.30 2
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 19.30 38.50 98.10 0
Lębork 25.30 42.50 124.30 0
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 20.80 43.00 135.50 0
- - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
164.40
54.70
24.50
Gdańsk Stogi
119.90
38.10
18.70
Gdańsk Nowy Port
363.30
68.10
18.60
Gdynia Pogórze
84.40
42.50
18.40
Gdańsk Szadółki
148.30
37.30
16.50
Sopot
92.60
35.90
16.30
Gdańsk Wrzeszcz
471.50
92.60
22.90
Gdynia Dąbrowa
197.50
52.80
18.30
Gdynia Śródmieście
326.20
90.10
27.40
Słupsk
183.60
45.30
18.80
Kościerzyna
208.30
56.30
24.00
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
98.10
38.50
19.30
Lębork
124.30
42.50
25.30
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
135.50
43.00
20.80
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 333.30 937.30 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 314.70 723.80 0
Gdynia Pogórze 246.10 366.40 0
Gdańsk Szadółki 296.10 585.30 0
Sopot 289.80 530.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 301.30 767.00 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 310.30 477.40 0
Lębork 401.90 827.50 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
- - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
937.30
333.30
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
723.80
314.70
Gdynia Pogórze
366.40
246.10
Gdańsk Szadółki
585.30
296.10
Sopot
530.80
289.80
Gdańsk Wrzeszcz
767.00
301.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
477.40
310.30
Lębork
827.50
401.90
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 72.50 108.20 0
Gdańsk Szadółki 64.90 103.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 61.00 95.70 0
Gdynia Dąbrowa 69.00 104.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 61.80 113.10 0
Kościerzyna 44.00 65.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 53.50 107.00 0
Lębork 64.30 109.70 0
Liniewko Kościerskie 47.40 70.30 0
Łeba 78.00 119.60 0
Chojnice - mobilna 0.00 0.00 -
- - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
108.20
72.50
Gdańsk Szadółki
103.70
64.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
95.70
61.00
Gdynia Dąbrowa
104.80
69.00
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
113.10
61.80
Kościerzyna
65.30
44.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
107.00
53.50
Lębork
109.70
64.30
Liniewko Kościerskie
70.30
47.40
Łeba
119.60
78.00
Chojnice - mobilna
0.00
0.00
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG