AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.00 5.70 8.30 0 0
Gdańsk Stogi 1.60 2.60 14.20 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.10 10.20 39.90 0 0
Gdynia Pogórze 1.40 2.70 13.70 0 0
Gdańsk Szadółki 1.10 1.90 3.90 0 0
Sopot 1.90 2.90 10.40 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.70 5.90 44.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.50 2.50 8.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 5.70 12.80 32.90 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 1.40 2.30 6.00 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.30 4.60 8.00 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
8.30
5.70
3.00
Gdańsk Stogi
14.20
2.60
1.60
Gdańsk Nowy Port
39.90
10.20
2.10
Gdynia Pogórze
13.70
2.70
1.40
Gdańsk Szadółki
3.90
1.90
1.10
Sopot
10.40
2.90
1.90
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
44.40
5.90
1.70
Gdynia Dąbrowa
8.10
2.50
1.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
32.90
12.80
5.70
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
6.00
2.30
1.40
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
8.00
4.60
2.30
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 15.30 89.90 0
Gdańsk Stogi 14.80 75.80 0
Gdańsk Nowy Port 15.60 84.70 0
Gdynia Pogórze 6.90 25.20 0
Gdańsk Szadółki 12.90 63.10 0
Sopot 10.00 75.60 0
Gdańsk Matarnia 27.50 82.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.70 75.50 0
Gdynia Dąbrowa 12.00 62.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 10.50 69.20 0
Kwidzyn 50.50 228.20 3
Starogard Gdański - - -
Malbork 10.90 28.80 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 4.20 15.00 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 8.20 55.80 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
89.90
15.30
Gdańsk Stogi
75.80
14.80
Gdańsk Nowy Port
84.70
15.60
Gdynia Pogórze
25.20
6.90
Gdańsk Szadółki
63.10
12.90
Sopot
75.60
10.00
Gdańsk Matarnia
82.00
27.50
Gdańsk Wrzeszcz
75.50
15.70
Gdynia Dąbrowa
62.30
12.00
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
69.20
10.50
Kwidzyn
228.20
50.50
Starogard Gdański
-
-
Malbork
28.80
10.90
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
15.00
4.20
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
55.80
8.20
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 23.30 50.50 116.80 0
Gdańsk Stogi 28.10 113.00 595.40 2
Gdańsk Nowy Port 18.20 58.50 208.00 2
Gdynia Pogórze 16.80 35.50 110.90 0
Gdańsk Szadółki 26.10 56.30 154.10 1
Sopot 15.10 28.20 48.50 0
Gdańsk Matarnia 17.00 30.30 55.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 20.10 44.90 103.50 0
Gdynia Dąbrowa 18.30 51.50 114.50 1
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 13.60 23.40 81.90 0
Kościerzyna 12.60 23.30 58.20 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 13.70 27.60 98.10 0
Lębork 18.00 31.70 74.10 0
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 15.20 29.20 61.20 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
116.80
50.50
23.30
Gdańsk Stogi
595.40
113.00
28.10
Gdańsk Nowy Port
208.00
58.50
18.20
Gdynia Pogórze
110.90
35.50
16.80
Gdańsk Szadółki
154.10
56.30
26.10
Sopot
48.50
28.20
15.10
Gdańsk Matarnia
55.90
30.30
17.00
Gdańsk Wrzeszcz
103.50
44.90
20.10
Gdynia Dąbrowa
114.50
51.50
18.30
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
81.90
23.40
13.60
Kościerzyna
58.20
23.30
12.60
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
98.10
27.60
13.70
Lębork
74.10
31.70
18.00
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
61.20
29.20
15.20
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 274.30 591.00 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 336.40 530.30 0
Gdynia Pogórze 256.20 421.90 0
Gdańsk Szadółki 238.50 403.00 0
Sopot 254.40 394.00 0
Gdańsk Matarnia 250.30 384.30 -
Gdańsk Wrzeszcz 204.40 348.70 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 312.80 482.70 0
Lębork 327.70 645.60 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
591.00
274.30
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
530.30
336.40
Gdynia Pogórze
421.90
256.20
Gdańsk Szadółki
403.00
238.50
Sopot
394.00
254.40
Gdańsk Matarnia
384.30
250.30
Gdańsk Wrzeszcz
348.70
204.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
482.70
312.80
Lębork
645.60
327.70
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 73.40 126.00 1
Gdańsk Szadółki 70.80 120.30 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 62.40 115.10 0
Gdynia Dąbrowa 69.60 118.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 56.80 98.00 0
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 64.80 115.30 0
Lębork 58.00 111.80 0
Liniewko Kościerskie 75.10 119.10 0
Łeba 73.00 130.50 1
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
126.00
73.40
Gdańsk Szadółki
120.30
70.80
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
115.10
62.40
Gdynia Dąbrowa
118.60
69.60
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
98.00
56.80
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
115.30
64.80
Lębork
111.80
58.00
Liniewko Kościerskie
119.10
75.10
Łeba
130.50
73.00
Chojnice - mobilna
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG