AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.20 18.30 75.20 0 0
Gdańsk Stogi 2.90 17.50 87.60 0 0
Gdańsk Nowy Port 5.50 19.20 118.90 0 0
Gdynia Pogórze 6.40 16.40 116.60 0 0
Gdańsk Szadółki 2.40 5.50 22.90 0 0
Sopot 2.10 5.10 29.60 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.20 12.40 53.20 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.60 7.40 19.50 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna 12.60 14.60 22.00 0 0
Kwidzyn 6.00 7.20 10.80 0 0
Starogard Gdański 26.80 40.50 63.00 0 0
Malbork 8.40 20.80 20.80 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 8.30 12.50 38.40 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
75.20
18.30
6.20
Gdańsk Stogi
87.60
17.50
2.90
Gdańsk Nowy Port
118.90
19.20
5.50
Gdynia Pogórze
116.60
16.40
6.40
Gdańsk Szadółki
22.90
5.50
2.40
Sopot
29.60
5.10
2.10
Gdańsk Wrzeszcz
53.20
12.40
3.20
Gdynia Dąbrowa
19.50
7.40
2.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
22.00
14.60
12.60
Kwidzyn
10.80
7.20
6.00
Starogard Gdański
63.00
40.50
26.80
Malbork
20.80
20.80
8.40
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
38.40
12.50
8.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 20.70 89.90 0
Gdańsk Stogi 16.70 76.90 0
Gdańsk Nowy Port 19.90 85.70 0
Gdynia Pogórze 7.40 56.40 0
Gdańsk Szadółki 17.90 95.80 0
Sopot 12.20 70.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.40 102.30 0
Gdynia Dąbrowa 16.10 100.80 0
Gdynia Śródmieście 21.70 99.30 0
Słupsk - - -
Kościerzyna 16.10 88.20 0
Kwidzyn 26.80 151.20 0
Starogard Gdański 15.20 74.80 0
Malbork 12.90 73.00 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 6.60 26.20 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
89.90
20.70
Gdańsk Stogi
76.90
16.70
Gdańsk Nowy Port
85.70
19.90
Gdynia Pogórze
56.40
7.40
Gdańsk Szadółki
95.80
17.90
Sopot
70.90
12.20
Gdańsk Wrzeszcz
102.30
19.40
Gdynia Dąbrowa
100.80
16.10
Gdynia Śródmieście
99.30
21.70
Słupsk
-
-
Kościerzyna
88.20
16.10
Kwidzyn
151.20
26.80
Starogard Gdański
74.80
15.20
Malbork
73.00
12.90
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
26.20
6.60
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 32.00 93.60 160.00 5
Gdańsk Stogi 22.90 62.70 173.60 2
Gdańsk Nowy Port 21.10 59.90 179.40 4
Gdynia Pogórze 21.60 60.10 128.20 2
Gdańsk Szadółki 19.90 62.30 183.60 3
Sopot 18.60 55.70 136.60 1
Gdańsk Wrzeszcz 30.50 103.90 186.60 4
Gdynia Dąbrowa 16.40 61.10 136.80 1
Gdynia Śródmieście 55.40 151.90 525.60 9
Słupsk 19.30 60.40 90.10 1
Kościerzyna 35.00 108.20 287.50 5
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 33.50 84.10 119.90 7
Malbork 24.30 77.80 159.50 2
Lębork 36.20 87.40 192.90 6
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
160.00
93.60
32.00
Gdańsk Stogi
173.60
62.70
22.90
Gdańsk Nowy Port
179.40
59.90
21.10
Gdynia Pogórze
128.20
60.10
21.60
Gdańsk Szadółki
183.60
62.30
19.90
Sopot
136.60
55.70
18.60
Gdańsk Wrzeszcz
186.60
103.90
30.50
Gdynia Dąbrowa
136.80
61.10
16.40
Gdynia Śródmieście
525.60
151.90
55.40
Słupsk
90.10
60.40
19.30
Kościerzyna
287.50
108.20
35.00
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
119.90
84.10
33.50
Malbork
159.50
77.80
24.30
Lębork
192.90
87.40
36.20
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 372.50 1220.00 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 361.90 1001.00 0
Gdynia Pogórze 383.60 860.00 0
Gdańsk Szadółki 373.20 1021.70 0
Sopot 316.20 725.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 382.90 833.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 707.30 1551.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 869.80 2868.20 0
Malbork 634.90 1547.10 0
Lębork 645.60 1629.50 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
1220.00
372.50
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1001.00
361.90
Gdynia Pogórze
860.00
383.60
Gdańsk Szadółki
1021.70
373.20
Sopot
725.70
316.20
Gdańsk Wrzeszcz
833.60
382.90
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
1551.30
707.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
2868.20
869.80
Malbork
1547.10
634.90
Lębork
1629.50
645.60
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 62.10 110.40 0
Gdańsk Szadółki 59.30 110.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 56.30 108.80 0
Gdynia Dąbrowa 59.00 107.10 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 53.30 118.90 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 56.30 112.50 0
Lębork 44.20 91.30 0
Liniewko Kościerskie 66.80 118.00 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
110.40
62.10
Gdańsk Szadółki
110.70
59.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
108.80
56.30
Gdynia Dąbrowa
107.10
59.00
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
118.90
53.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
112.50
56.30
Lębork
91.30
44.20
Liniewko Kościerskie
118.00
66.80

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego