AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

AIRPOMERANIA: O projekcie

System  AIRPOMERANIA został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3.

Budżet projektu zaplanowany w wysokości: 8 052 286,03 PLN., środki unijne 5 999 320,51 PLN, środki własne 1 010 000,00 PLN, został wykonany w 95%.

Cele projektu zostały zrealizowane w 100%.

Utworzony został referencyjny system zarzadzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim, zgodny z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym:

 -  sieć 17 automatycznych stacji pomiarowych,

 -  2 stacje centralne ze stanowiskami do walidacji, weryfikacji oraz analizy danych pomiarowych oraz system  
     zapewnienia jakości danych,

 -  system oceny jakości powietrza jakości powietrza w oparciu o dane pomiarowe i wyniki modelowania,

 -  biblioteki emisji http://airpomerania.pl/Baza_emisji/index/ ,

 -  system monitorowania rezultatów programów naprawczych,

 -  system informacji publicznej - strona http://airpomerania.pl/ oraz sieć paneli wewnętrznych i zewnętrznych.

W budowie systemu wzięli udział: Fundacja ARMAAG, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz  Marszałek i Starostowie Województwa Pomorskiego.

Realizację projektu współfinansowały samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz budżet państwa.

logo_gdansk m nijweszy.jpg     logo_gdynia mnijeszy.jpg   logo_sopot mnijeszy.jpg         logo_gdansk m nijweszy.jpg

                

 Dzięki regionalnemu systemowi AIRPOMERANIA będą realizowane zadania umożliwiające kompletną ocenę jakości powietrza w województwie pomorskim, bowiem system został oparty o zasady pomocniczości i subsydiarności wszystkich uczestników projektu.

 

Zadania realizowane w ramach systemu obejmują wszystkie istotne elementy systemu ocen jakości powietrza:

1. Prowadzenie monitoringu powietrza.
2. Ocenę jakości powietrza.
3.
Informowanie i ostrzeganie społeczeństwa.
4. Monitorowanie postępu programów naprawczych.
5.
Działania krótkoterminowe, w tym system informowania i ostrzegania społeczeństwa..
6. Zintegrowanie informacji i jej wymianę pomiędzy użytkownikami systemu..
7. Działania edukacyjne.

Projekt został zaprogramowany w sposób zapewniający pełną kompatybilność z systemem EKOINFONET. Zasady tworzenia baz emisji zgodne są z systemem SNAP. Stosowane metody modelowania są rekomendowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego