AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

MAAT: Realizacja projektu

W ramach realizacji projektu MAAT zrealizowano następujące zadania:

1)      W okresie do listopada 2020 do  stycznia 2021 zostału urchomione  cztery analizatorów GRIMM 180 do pomiaru automatycznego pyłu zawieszonego PM10,PM2,5  oraz PM1 na czterech stacjach : AM3 Gdańsk Nowy Port, AM4 Gdynia Pogórze , AM9 Gdynia Dąbrowa oraz na stacji AM8 Gdańsk Wrzeszcz. Trzy anlalizatory (stacja AM3, AM4 , AM9) zostały  sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz  jeden analizator na stacji AM8 sfinansowany przez Miasto Gdańsk.

Poniżej zdjęcia  analizatorów GRIMM EDM 180 na  poszczególnych stacjach:

Stacja AM3 Nowy Port

Stacja AM4 Gdynia Pogórze

Stacja AM9  Gdynia Dąbrowa

Stacja AM8 Gdańsk Wrzeszcz

2)      W marcu 2021 roku została  zbudowana  nowa stacja tła miejskiego  AM6  w Sopocie. Nowa  stacja znajduje się  przy skrzyżowaniu  ulicy Polnej i Bitwy pod Płowcami. Szczegółową lokalizację  można zobaczyć na poniższej mapie .

 Powstanie nowej  stacji dla Sopotu będącego   uzdrowiskiem  jest niezwykle istotne, gdyż dostarcza ona danych na temat poziomów stężeń dla kluczowych  zanieczyszczeń powietrza w strefie uzdrowiskowej A, dzięki czemu  służy zarówno mieszkańcom  jak i kuracjuszom.  Stacja została włączona  do Państwowego Monitoringu Środowiska oraz  spełnia wymagania lokalizacyjne   Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Stacja jest wyposażony  w  następujący sprzęt pomiarowy:

✔          analizator ditlenku siarki,

✔         analizator tlenków azotu,

✔         analizator tlenku węgla,

✔         analizator pyłu PM10,PM2.5 oraz PM1

✔         system kalibracji (kalibrator z GPZ i kompresorem),

✔         system poboru próby (manifold)

✔         system zbierania i agregacji  danych (datalogger z oprzyrządowaniem),

✔         stacja meteorologiczna (pomiar temp., prędkość i kierunku wiatru, ciśnienie atmosferyczne, opad, wilgotność),

✔         pomornik pyłu wraz z oprzyrządowaniem .

Zdjęcia pokazujące stację w  środku  i na zewnątrz.

Zdjęcia z zewnątrz:

 

Zdjęcia w środku stacji:

Widok na strony świata:

E

N

S

W

 3)  W czerwcu  2021 roku  zsotała  zbudowana i urchuchmiona  nowa stacja komunikacyjna AM7  w Gdańsku Matarni   przy rondzie im. Jacka Karczmarskiego  przy ul. Słowackiego. Szczegółową lokalizację  można zobaczyć na poniższej mapie.

Powstanie pierwszej stacji komunikacyjnej na Pomorzu jest niezwykle istotne, gdyż bada ona narażenie mieszkańców na oddziaływanie emisji komunikacyjnej oraz  dostarcza danych na temat poziomów stężeń dla kluczowych  zanieczyszczeń powietrza w obszarze odziaływania emisji komunikacyjnej, dzięki czemu  służy zarówno mieszkańcom jak i turystom.  Stacja została sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Gminy Gdańsk .

Stacja jest wyposażony  w  następujący sprzęt pomiarowy

  • ✔  analizator tlenków azotu,
  • ✔  analizator tlenku węgla,
  • ✔  analizator pyłu PM10,PM2.5 oraz PM1
  • ✔  system kalibracji (kalibrator z GPZ i kompresorem),
  • ✔  system poboru próby (manifold)
  • ✔   system zbierania i komunikacji  danych (datalogger z oprzyrządowaniem),
  • ✔  stacja meteorologiczna (pomiar: temperatury , prędkość i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, opadu, wilgotności)

Poniżej zdjęcia pokazujące stację w  środku  i na zewnątrz.

 

 

Widok na strony świata:

N

 S

E

 
 
W

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG