AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

MAAT: Kalendarium

Kalendarium  Projekt MAAT :

21.06.2021r. - wybudowanie nowej stacji   komunikacyjnej   przy ul. Słowackiego  w Gdańsku wraaz z podłączeniem do   systemu infromatycznego oraz publikacją na stronach. internetowych.

06.2021r. przesunięcie terminu  realizacji projektu do 31.10.2021 r.

17.03.2021r. - wybudwoanie nowej stacji  tła miejskiego w Sopocie oraz zgłoszenie  stacji do Państwowego Monitrongu Środowiska oraz publikacją na stronach internetowych.

16.02.2021 r. - dostarczenie serwera CAS_MAAT.

1.02.2021 r.-  wykonanie przyłaczy eneregtycznych, teletechnicznych oraz posadowienie kontenera w Sopocie do stacji tła miejskiego.

01.2021 r. - montaż   analizatora GRIMM EDM180  do automatycznego pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1  na stacji AM3 Gdańsk Nowy Port (nr seryjny 18A20081).

9.12.2020 r. - montaż  trzech analizatrów GRIMM EDM180 do automatycznego pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1  na stacajch: AM4 Gdynia Pogórze  ul.Porębskiego
(nr seryjny 18A20081), na stacji AM9 Gdynia Dąbrowa (nr seryjny 18A20083) oraz na stacji AM8 Gdańsk Wrzeszcz (nr seryjny 18A200100).

16.09.2020 r. - przygotowanie projektów budowlanych wraz z przyłączem energetycznym dla stacji komunikacyjnej w Gdańsku i  stacji tła miesjkiego w Sopocie.

18.06.2020 r. przesunięcie terminu  realizacji projektu do 30.06.2021 r.

19.05.2020r. - podpisanie umowy z wykonawcą firmą Envimet Services  (budowa 2 stacji -stacja komunikacyjna Gdańsk, Sopot stacje tła miejskiego +  dostawa 3  analizatorów pyłu PM10,PM2,5,PM1  oraz serwera).

16.05.2020 r. - przygotowanie koncepcji zagospodarwoania terenu dla stacji komunikacyjnej w Gdańsku i  stacji tła miesjkiego w Sopocie.

24.03.2020r.  - Ogłoszenie wyników przetargu  ZP.1.2020.RPO " ROZBUDOWĘ  SYSTEMU MONITORINGU ATMOSFERY W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ".

18.02.2020r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  na projekt pn. „ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU ATMOSFERY W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ”.

4 września 2019 r. w siedzibie Fundacji ARMAAG   marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski oraz Prezes Zarządu Fundacji ARMAAG Piotr Stepnowski oraz wiceprezes Mirosława Schmidt podpisali  umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt: " Rozbudowa monitoringu atmosfery  w aglomeracji  trójmiejskiej " na kwotę  1232 803,32  zł.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG