AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Nowości na stronie

2012-11-23

Wraz   z   jesienią   na  stronie   AIRPOMERANI   pojawiło się wiele zmian   a  wraz   z nimi przybyły nowe interesujące zakładki:

Baza emisji  http://airpomerania.pl/Baza_emisji/index/ zawiera  informacje dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza w województwie pomorskim w postaci  map.   Mapy prezentują dane  dotyczące emisji punktowej , powierzchniowej  , liniowej , sum emisji  dla poszczególnych powiatów  oraz udziały dla poszczególnych  typów emisji  w emisji całkowitej , wszystkie mapy są przygotowane  za lata 2008-2011 .

Zakładka Wyniki modelowania  http://airpomerania.pl/wyniki_modelowania/index/   zawiera informacje dotyczące przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie pomorskim wyznaczonych na podstawie obliczeń modelowych.  Na stronie są dostępne mapy  stężeń średniorocznych  ,  24 godzinnych , 8 godzinnych kroczących  oraz 1 godzinnych  dla wybranych zanieczyszczeń powietrza , wszystkie dane są z lata 2008-2011.

Biuletyn  http://airpomerania.pl/o-projekcie/index/biuletyn.html    Zachęcamy  do zapisanie
do e-mailowego biuletynu umożliwiającego  otrzymywanie informacji o jakości powietrza z wybranej stacji pomiarowej w województwie  pomorskim  lub   maksymalny indeks  dla całego województwa . Istnieje możliwość wyboru czy informacja ma być wysyłana na skrzynkę mailową codziennie czy tylko w przypadku podwyższonych  stężeń zanieczyszczeń.

Zakładka Prognozy http://airpomerania.pl/index/prognoza/indeks_jakosci_powietrza.html została wzbogacona o wyniki prognoz dla całego województwa pomorskiego z możliwością  zoom-u dla każdego powiatu w województwie .   Zakładka ta prezentuje codzienne aktualizowaną    przestrzenną prognozę  indeksu  jakości  powietrza  wraz z prognozowanymi  warunkami meteorologicznymi , ponadto  na stronie dostępne  są również prognozy substancji dominującej .

Zakładka Raporty  http://airpomerania.pl/raporty/index/   została wzbogacona  nową podkładkę   raporty z danych manualnych , gdzie prezentowane  raporty z danych manualnych  w województwie  pomorskim . Zakładka Raporty  miesięczne  http://airpomerania.pl/raporty/raporty-miesieczne.html  została uzupełnienia    o  wyniki z nowych stacji  pomiarowych , obecnie są już prezentowane  raporty miesięczne  z  16 stacji . Z raportów możemy odczytać średnie stężenia miesięczne, maksymalne stężenia 1-godzinne, 8-godzinne lub 24-godzinne(w zależności od substancji), a także liczbę przekroczeń.

Zapraszamy do oglądania wszystkich nowości .

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG