AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 7.30 21.60 86.80 0 0
Gdańsk Stogi 3.40 5.50 24.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 4.60 24.40 355.00 0 1
Gdynia Pogórze 1.60 4.40 27.20 0 0
Gdańsk Szadółki 2.20 3.40 7.60 0 0
Sopot 2.80 4.00 15.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.10 9.00 82.20 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.10 5.30 26.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 5.30 9.20 15.60 0 0
Kościerzyna 4.00 6.00 9.70 0 0
Kwidzyn 4.70 7.10 12.20 0 0
Starogard Gdański 6.80 9.20 15.90 0 0
Malbork 3.40 4.10 7.70 0 0
Lębork 4.70 6.30 22.00 0 0
Liniewko Kościerskie 4.40 7.10 9.40 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
86.80
21.60
7.30
Gdańsk Stogi
24.40
5.50
3.40
Gdańsk Nowy Port
355.00
24.40
4.60
Gdynia Pogórze
27.20
4.40
1.60
Gdańsk Szadółki
7.60
3.40
2.20
Sopot
15.50
4.00
2.80
Gdańsk Wrzeszcz
82.20
9.00
3.10
Gdynia Dąbrowa
26.20
5.30
2.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
15.60
9.20
5.30
Kościerzyna
9.70
6.00
4.00
Kwidzyn
12.20
7.10
4.70
Starogard Gdański
15.90
9.20
6.80
Malbork
7.70
4.10
3.40
Lębork
22.00
6.30
4.70
Liniewko Kościerskie
9.40
7.10
4.40
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 17.30 69.30 0
Gdańsk Stogi 13.20 60.80 0
Gdańsk Nowy Port 12.40 62.80 0
Gdynia Pogórze 5.00 25.00 0
Gdańsk Szadółki 16.60 67.00 0
Sopot 11.00 45.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.20 67.20 0
Gdynia Dąbrowa 21.40 84.30 0
Gdynia Śródmieście 25.30 77.20 0
Słupsk 9.90 32.70 0
Kościerzyna 14.30 52.40 0
Kwidzyn 11.50 63.60 0
Starogard Gdański 20.60 81.80 0
Malbork 18.20 59.00 0
Lębork 8.00 30.70 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
69.30
17.30
Gdańsk Stogi
60.80
13.20
Gdańsk Nowy Port
62.80
12.40
Gdynia Pogórze
25.00
5.00
Gdańsk Szadółki
67.00
16.60
Sopot
45.10
11.00
Gdańsk Wrzeszcz
67.20
15.20
Gdynia Dąbrowa
84.30
21.40
Gdynia Śródmieście
77.20
25.30
Słupsk
32.70
9.90
Kościerzyna
52.40
14.30
Kwidzyn
63.60
11.50
Starogard Gdański
81.80
20.60
Malbork
59.00
18.20
Lębork
30.70
8.00
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 27.00 51.00 93.90 2
Gdańsk Stogi 20.60 46.10 300.10 0
Gdańsk Nowy Port 19.50 58.00 164.00 2
Gdynia Pogórze 9.40 26.20 108.60 0
Gdańsk Szadółki 30.20 76.70 311.40 4
Sopot 17.60 33.40 198.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.80 35.30 73.50 0
Gdynia Dąbrowa 16.70 28.10 76.10 0
Gdynia Śródmieście 32.80 65.90 328.40 3
Słupsk 16.40 36.40 115.10 0
Kościerzyna 23.70 45.50 65.30 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 24.50 44.10 253.80 0
Malbork 20.70 41.60 104.00 0
Lębork 31.00 57.40 144.80 1
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
93.90
51.00
27.00
Gdańsk Stogi
300.10
46.10
20.60
Gdańsk Nowy Port
164.00
58.00
19.50
Gdynia Pogórze
108.60
26.20
9.40
Gdańsk Szadółki
311.40
76.70
30.20
Sopot
198.40
33.40
17.60
Gdańsk Wrzeszcz
73.50
35.30
18.80
Gdynia Dąbrowa
76.10
28.10
16.70
Gdynia Śródmieście
328.40
65.90
32.80
Słupsk
115.10
36.40
16.40
Kościerzyna
65.30
45.50
23.70
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
253.80
44.10
24.50
Malbork
104.00
41.60
20.70
Lębork
144.80
57.40
31.00
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 341.50 617.50 0
Gdynia Pogórze 274.80 430.10 0
Gdańsk Szadółki 328.70 516.40 0
Sopot 242.60 332.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 267.60 406.90 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 420.00 569.90 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 283.90 1055.50 0
Malbork - - -
Lębork 308.70 421.50 0
Liniewko Kościerskie 0.00 0.00 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
617.50
341.50
Gdynia Pogórze
430.10
274.80
Gdańsk Szadółki
516.40
328.70
Sopot
332.80
242.60
Gdańsk Wrzeszcz
406.90
267.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
569.90
420.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
1055.50
283.90
Malbork
-
-
Lębork
421.50
308.70
Liniewko Kościerskie
0.00
0.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 81.00 138.10 1
Gdańsk Szadółki 62.70 112.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 71.40 120.20 1
Gdynia Dąbrowa 65.60 127.10 1
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 72.10 133.90 2
Kościerzyna 54.60 86.40 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork - - -
Lębork 56.80 111.00 0
Liniewko Kościerskie 85.10 129.20 2
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
138.10
81.00
Gdańsk Szadółki
112.00
62.70
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
120.20
71.40
Gdynia Dąbrowa
127.10
65.60
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
133.90
72.10
Kościerzyna
86.40
54.60
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
-
-
Lębork
111.00
56.80
Liniewko Kościerskie
129.20
85.10

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego