AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Zrealizowane zadania merytoryczne

2010-10-31

 W ramach projektu zrealizowano dotychczas  następujące zadania:

1. Oprogramowanie narzędziowe i aplikacje dla biblioteki AIRPOMERANIA ( B.1.1.2) -testowanie ARMAAG
2. Wyznaczenie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń w województwie pomorskim w latach 2008-2009 (B.1.1.3) tom I emisja- (w przygotowaniu materiały szkoleniowe). Poniżej  zaprezentowano przykładową mapę:

obrazek 1

Rozkład   oraz wielkość emisji  NOx pochodzące ze źródeł komunikacyjnych
na ternie województwa pomorskiego   w 2008 roku.

3. Wyznaczenie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń w województwie pomorskim w latach 2008-2009 (B.1.1.3) tom II imisja- (w przygotowaniu materiały szkoleniowe)

obrazek2.png

Stężenia  NOx pochodzące  od emitorów liniowych

4. System monitoringu działań naprawczych -etap I Metodyka monitorowania programów naprawczych (B.1.5.1) - przekazane do opiniowania przez Urząd Marszałkowski.
5. System monitoringu działań naprawczych -etap II Opracowanie programów narzędziowych (B.1.5.1) - testowanie ARMAAG.
6. System monitoringu działań naprawczych - Monitorowanie postępu działań naprawczych  (B.1.5.2) - analiza materiałów (ARMAAG, WIOŚ, Urząd Marszałkowski). Poniżej przykładowe zaprezentowano przykładowe mapy:


obrazek3.jpg

Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników
pomiarów 24 godziny (36 max) w strefie kwidzyńsko-tczewskiej w 2007 roku - emisja z roku 2007

 

obrazek4.jpg

Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników
pomiarów 24 godziny (36 max) w strefie kwidzyńsko-tczewskiej w 2007 roku - emisja z roku 2009

7. Rozpoczęcie dostawy aparatury do laboratorium WIOŚ (B.2.5 )
8. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego budowy sieci pomiarowej WIOŚ ( B.2.1)


Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG