AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Sprawozdanie z wykonania umowy nr WFOŚ/D/357/257/2016

2017-10-16

Fundacja ARMAAG publikuje sprawozdanie z  realizacji zadania pt:

"Zakup i zainstalowanie oprogramowania DAC System Enviro4.1MS  celem integracji z krajowym systemem przekazywania jednogodzinnych wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza" pod linkim:

http://www.airpomerania.pl/files/43/23/239/sprawozadanie_rzeczowe357_257_2017.pdf .

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG