AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Realcja ze szkolenia dla adminstracji z 25 września 2012 w Gdańsku

2012-09-27

W dniu 5 września 2012 roku  odbyło się szkolenie dla pracowników administracji w zakresie posługiwania się zasobami informacyjnymi w Bibliotece AIRPOMERANIA w Wojewódzkim  Inpektoracie  Ochrony Środowiska w Gdańsku  .  W szkoleniu wzięło udział 29 uczestników reprezentujących Starostwa Powiatowe województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz Urzędy Miejskie w Słupsku i w Gdyni.

Szkolenie otworzył pan Jarosław Stańczyk –Naczelnik  Wydziału Monitroisngu WIOŚ .  Po otwarciu głos zabrała pani Małgorzata Paciorek z firmy Ekometria Sp. z o.o., która omówiła zagadnienia dotyczące zasobów informacji oraz techniki GIS w ochronie powietrza. W dalszej części szkolenia pani Krystyna Szymańska -koordynator projektu (Fundacja ARMAAG) omówiła sposób w jaki dochodzi do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu , pani Michalina Bielawska (Fundacja ARMAAG) przedstawiła prezentację na temat paneli informacyjnych oraz strony internetowej czyli systemów upowszechniania informacji w projekcie  oraz  na koniec tej sesji Pan Tomasz Kosiak (DAC System) rozwinął ifnromcję  na temat wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu  . Na koniec spotkania odbyło się podsumowanie szkolenia wraz z krótką dyskusją oraz rozdano także certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zdjęcia ze szkolenia przedstawiono poniżej:

P9250911

 P9250913

P9250911

 P9250917

 P9250920

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG