AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Komunikat o bieżącej jakości powietrza

2018-02-09

BIEŻĄCA JAKOŚĆ POWIETRZA

 W ostatnich dniach notowane są wysokie wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w województwie pomorskim. Najwyższe stężenia średniodobowe zanotowano w czwartek (08.02.2018 r.) na stacjach w Lęborku (172 µg/m3), Malborku (158 µg/m3) i Kościerzynie
(157 µg/m3), natomiast na terenie Trójmiasta w Gdańsku Stogi (97 µg/m3). Mimo, iż 24-godzinny poziom dopuszczalny wynoszący 50 µg/m3 został przekroczony to wartości nie osiągnęły średniodobowego pułapu 200 µg/m3 po przekroczeniu której Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku zobowiązany jest do poinformowania Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Gdańsku i Zarządu Województwa o przekroczeniu tak zwanego poziomu informowania.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi „dyżury smogowe” pełnione przez pracowników Wydziału Monitoringu przez 7 dni w tygodniu.

Niekorzystna jakość powietrza dotyczy niemal całego kraju, a powodem tego faktu są przede wszystkim warunki atmosferyczne sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń- niska temperatura oraz niewielka cyrkulacja powietrza. Zła jakość powietrza może utrzymać się do niedzieli, gdyż według prognoz pogody temperatura powietrza ma wzrosnąć, a wiatr nieco przybrać na sile (rys. 1).

 

Rys. 1. Prognoza pogody dla Gdańska na nadchodzące dni (źródło: http://www.meteo.pl/, stan na 09.02.2018 r. godz. 9:00)

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza są dostępne na portalu „Jakość powietrza” (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) (rys. 2) jak również poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”. Aktualny indeks jakości powietrza wyłącznie dla województwa pomorskiego dostępny jest na stronie (http://www.airpomerania.pl/) (rys.3), znajdziecie tam też Państwo „Prognozę indeksu jakości powietrza” na bieżący dzień w zakładce Prognozy.

 

Rys. 2. Strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z przedstawionymi aktualnymi wynikami pomiarów jakości powietrza w Polsce (stan na 09.02.2018 r.
godz. 9:00)

 

 

Rys. 3. Strona internetowa Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
z przedstawionymi aktualnymi wynikami pomiarów jakości powietrza w województwie pomorskim (stan na 09.02.2018 r. godz. 9:00)

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG