AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Komunikat nr 4 Szkoła Letnia: „ od Emisji do imisji 20-22.09.2011”

2011-09-28

W dniach  od 20 do 22 września bieżącego roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  Politechniki  Gdańskiej odbyła  się  pierwsza edycja Szkoły Letniej "Od emisji do imisji"  .

W szkole uczestniczyło 40 osób z różnych instytucji (pracownicy administracji publicznej, studenci, pracownicy naukowi, osoby realizujące projekt AIRPOMERANIA).

Szkoła Letnia składała się z trzech modułów:

MODUŁ 1      EMISJA I METEOROLOGIA

MODUŁ 2   WYCIECZKI  TERENOWE (GRUPA LOTOS S.A , OCZYSZCZALNIA WSCHÓD) + MODELOWANIE

MODUŁ 3     IMISJA - WARSZTATY

 W ramach I modułu, pierwszego dnia, zostały wygłoszone dwa wykłady przedstawione przez wybitnych przedstawicieli nauki:

·        Pana Jerzego Zwoździaka z Politechniki Wrocławskiej na temat roli meteorologii w ochronie atmosfery i o odorach wspomagany prezentacją Pani Małgorzaty Paciorek z firmy EKOMETRIA;

·        Pana Aleksandra Warchałowskiego z Politechniki Warszawskiej na temat rodzajów, wskaźników oraz źródeł emisji.

W ramach drugiego modułu odbyły się dwie wycieczki: do Grupy LOTOS S.A oraz  Oczyszczalni Ścieków Wschód, podczas których  uczestnicy  mieli okazję zapoznać się z przykładami różnych rodzajów źródeł emisji.

W drugiej części interesujący wykład na temat modelowania wygłoszony został przez Pana Wojciecha Trappa z firmy EKOMETRIA..

Trzeci moduł rozpoczynał się zwiedzaniem stacji monitoringu automatycznego powietrza w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Leczkowa. Następnie słuchacze Szkoły Letniej uczestniczyli w warsztatach, podczas których zapoznali się z metodyką  weryfikacji danych pomiarowych  i wykonywali ćwiczenia z oceny jakości pomiarów na przykładowych danych przygotowanych przez pracowników ARMAAG.

Warsztaty odbyły się w laboratorium komputerowym PG.

Poniżej program, wszystkie prezentacje oraz zdjęcia ze Szkoły Letniej:

Program Szkoły Letniej 20-22.09.2011 

Wykład_Meteorologia w ochronie powietrza

Wykład_Emisja_trendy_wskazniki

Wykład_Modelowanie_szkola_letnia

Prezentacja jakośc danych pomiarowych

ćwiczenie-szkoła letnia

 zd.1 szkoła letnia

 zd.2 szkoła letnia

zd.3 sz.letnia

 zd.4 sz.letnia

zd.5 sz.letnia

zd.6 sz.letnia

 zd.7 sz.letnia

 zd.9 sz.letnia

zd.12 sz.letnia

zd.13 sz.letnia

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG