AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Incydentalne przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM10 w Gdyni 16 stycznia

2017-01-17

Poniżej  komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku zamieszczony na stronie http://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/55-aktualnosci-publikowane-w-2017-roku/530-incydentale-przekroczenie-poziomu-dopuszczalnego-pm10-w-gdyni.html     sprawie przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10  na stacji AM10 w Gdyni w dniu 16 stycznia :

Tresć komuniaktu :

W dniu wczorajszym zaobserwowane zostały na stacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej podwyższone stężenia pyłu PM10 na stacji w Gdyni przy ul. Wendy. Po analizie  przebiegu stężeń pyłu PM10 i warunków meteorologicznych w dniu 16 stycznia w rejonie stacji stwierdzono, iż podwyższone stężenia pyłu PM10 były skutkiem incydentalnego zdarzenia lokalnego (przejazd  piaskarki, prace na międzytorzu, prace budowlane w pobliżu stacji). Wykluczono awarię sprzętu. Odnotowano  przekroczenie poziomu dopuszczalnego średniodobowego 50 µg/m3 o 29% tj. 64,7 µg/m3. Poziom alarmowania i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszą odpowiednio 300 i 200 µg/m3 i notowane w dniu wczorajszym stężenie było dalekie od nich. Jednocześnie warto zaznaczyć, że dopuszczalne jest, aby stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 mogło przekraczać poziom 50 µg/m3 przez 35 dni w roku. Stacja przy ul. Wendy jest zlokalizowana w obszarze przemysłowym miasta i tego rodzaju incydenty mają na niej miejsce. Zwracamy uwagę, że na najbliższych stacjach pomiarowych nie odnotowano poziomów, które wskazywałyby na niedotrzymanie dobrej jakości powietrza, co również jest potwierdzeniem krótkotrwałego, lokalnego charakteru zdarzenia.

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG