AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

III Pomorska Konferencja Jakość Powietrza 7-8.04.2011

2011-05-10

W dniach 7-8 kwietnia w Gdańsku Oliwie odbyła się III Pomorska Konferencja Jakość Powietrza.

Konferencja nie rozwiązała wszystkich problemów. Pozwoliła natomiast na zasygnalizowanie

i próbę odpowiedzi na postawione pytania:

Jakiej jakości powietrzem oddychamy? Czy zanieczyszczenia powietrza powodują choroby układu oddechowego, a może nawet nowotwory?

Zostały też zaprezentowane nowoczesne metodach badawcze i analityczne.

 

W spotkaniu uczestniczyli naukowcy zajmujący się tematyką analizy powietrza, przedstawiciele przemysłu i zakładów produkcyjnych, głównie z terenu województwa pomorskiego, jak również przedstawiciele władz miasta, gmin i powiatów z terenu województwa pomorskiego.

 

W ramach projektu AIRPOMERANIA tworzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zintegrowana sieć monitoringu wojewódzkiego. Finansowanie jej działalności w przyszłości może wymagać wsparcia różnych podmiotów. Konferencja była również miejscem wymiany poglądów na tę kwestię

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki ocenił, że postawione cele zostały osiągnięte.

Prezentowane materiały i przeprowadzone dyskusje mogą ułatwić drogę dostosowywania procedur, norm i aktów prawnych do wymogów, jakie stawia Unia Europejska, tworzenie programu naprawczego w województwie pomorskim oraz zweryfikowanie jego założeń z aktualnym stanem środowiska oraz możliwościami i potrzebami zakładów produkcyjnych i dostosowanie harmonogramów do możliwości finansowych .

 

Osobnym zagadnieniem były poruszone problemy wpływu jakości powietrza na jakość zdrowia i życia ludzkiego. W obecnej chwili problemy te zostały poruszone w sposób sygnalny. Muszą być rozważane we wzajemnej współpracy z lekarzami.

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, rektor PG, prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk oraz przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.

 

Konferencję po raz trzeci zorganizowali Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej wraz z Fundacją Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

 

Poniżej zdjęcia z koneferencji  (źródło strona   http://malamut.pl/56,serwis-fotograficzny ):

zd.1 zd.2

zd.3zd.4

 

 

 

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG