AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 2.90 5.30 25.20 0 0
Gdańsk Stogi 2.40 11.40 83.30 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.60 14.20 150.00 0 0
Gdynia Pogórze 1.30 3.40 10.70 0 0
Gdańsk Szadółki 0.90 1.10 1.90 0 0
Sopot 1.10 4.20 44.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.10 8.30 43.00 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.40 2.30 9.80 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 4.90 7.40 10.40 0 0
Kościerzyna 4.60 6.20 8.80 0 0
Kwidzyn 2.20 3.70 5.80 0 0
Starogard Gdański 6.60 7.50 12.50 0 0
Malbork 5.20 7.10 8.60 0 0
Lębork 6.70 9.00 13.30 0 0
Liniewko Kościerskie 5.90 8.60 11.50 0 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
25.20
5.30
2.90
Gdańsk Stogi
83.30
11.40
2.40
Gdańsk Nowy Port
150.00
14.20
2.60
Gdynia Pogórze
10.70
3.40
1.30
Gdańsk Szadółki
1.90
1.10
0.90
Sopot
44.00
4.20
1.10
Gdańsk Wrzeszcz
43.00
8.30
2.10
Gdynia Dąbrowa
9.80
2.30
1.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
10.40
7.40
4.90
Kościerzyna
8.80
6.20
4.60
Kwidzyn
5.80
3.70
2.20
Starogard Gdański
12.50
7.50
6.60
Malbork
8.60
7.10
5.20
Lębork
13.30
9.00
6.70
Liniewko Kościerskie
11.50
8.60
5.90
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 14.90 87.50 0
Gdańsk Stogi 13.00 54.50 0
Gdańsk Nowy Port 15.20 65.90 0
Gdynia Pogórze 12.50 86.70 0
Gdańsk Szadółki 13.00 62.60 0
Sopot 13.60 50.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.70 84.30 0
Gdynia Dąbrowa 15.50 101.70 0
Gdynia Śródmieście 17.60 132.00 0
Słupsk 7.30 30.80 0
Kościerzyna 9.50 65.50 0
Kwidzyn 10.90 95.80 0
Starogard Gdański 9.80 52.50 0
Malbork 10.50 34.50 0
Lębork 7.30 35.70 0
Liniewko Kościerskie 3.50 19.70 0
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
87.50
14.90
Gdańsk Stogi
54.50
13.00
Gdańsk Nowy Port
65.90
15.20
Gdynia Pogórze
86.70
12.50
Gdańsk Szadółki
62.60
13.00
Sopot
50.30
13.60
Gdańsk Wrzeszcz
84.30
14.70
Gdynia Dąbrowa
101.70
15.50
Gdynia Śródmieście
132.00
17.60
Słupsk
30.80
7.30
Kościerzyna
65.50
9.50
Kwidzyn
95.80
10.90
Starogard Gdański
52.50
9.80
Malbork
34.50
10.50
Lębork
35.70
7.30
Liniewko Kościerskie
19.70
3.50
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 30.50 50.60 137.80 1
Gdańsk Stogi 21.30 48.80 119.90 0
Gdańsk Nowy Port 26.70 64.10 156.00 2
Gdynia Pogórze 21.40 46.10 195.00 0
Gdańsk Szadółki 56.70 241.90 898.20 9
Sopot 23.30 39.80 99.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 22.50 35.30 149.80 0
Gdynia Dąbrowa 15.10 29.70 78.80 0
Gdynia Śródmieście 27.50 90.60 385.10 1
Słupsk 13.40 24.90 47.40 0
Kościerzyna - - - -
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 21.90 40.00 108.80 0
Malbork 15.00 26.80 38.00 0
Lębork 17.90 29.80 51.30 0
Liniewko Kościerskie - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
137.80
50.60
30.50
Gdańsk Stogi
119.90
48.80
21.30
Gdańsk Nowy Port
156.00
64.10
26.70
Gdynia Pogórze
195.00
46.10
21.40
Gdańsk Szadółki
898.20
241.90
56.70
Sopot
99.50
39.80
23.30
Gdańsk Wrzeszcz
149.80
35.30
22.50
Gdynia Dąbrowa
78.80
29.70
15.10
Gdynia Śródmieście
385.10
90.60
27.50
Słupsk
47.40
24.90
13.40
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
108.80
40.00
21.90
Malbork
38.00
26.80
15.00
Lębork
51.30
29.80
17.90
Liniewko Kościerskie
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 324.70 465.00 0
Gdynia Pogórze 186.60 291.50 0
Gdańsk Szadółki 254.00 391.20 0
Sopot 239.70 353.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 304.90 555.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 366.50 467.60 0
Kościerzyna 600.00 848.50 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 762.00 1249.50 0
Malbork 353.10 499.90 0
Lębork 468.90 607.20 0
Liniewko Kościerskie 349.40 487.40 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
465.00
324.70
Gdynia Pogórze
291.50
186.60
Gdańsk Szadółki
391.20
254.00
Sopot
353.90
239.70
Gdańsk Wrzeszcz
555.30
304.90
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
467.60
366.50
Kościerzyna
848.50
600.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
1249.50
762.00
Malbork
499.90
353.10
Lębork
607.20
468.90
Liniewko Kościerskie
487.40
349.40
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 76.70 151.10 2
Gdańsk Szadółki 56.10 109.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 62.20 134.40 2
Gdynia Dąbrowa 66.90 142.00 4
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 69.60 139.20 4
Kościerzyna 73.90 142.80 3
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 69.10 130.10 3
Lębork 64.50 135.60 2
Liniewko Kościerskie 73.30 130.80 3
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
151.10
76.70
Gdańsk Szadółki
109.00
56.10
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
134.40
62.20
Gdynia Dąbrowa
142.00
66.90
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
139.20
69.60
Kościerzyna
142.80
73.90
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
130.10
69.10
Lębork
135.60
64.50
Liniewko Kościerskie
130.80
73.30

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Project partners:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego