AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 2.60 3.50 6.40 0 0
Gdańsk Stogi 4.60 14.00 32.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.30 6.70 29.90 0 0
Gdynia Pogórze 2.50 4.90 13.10 0 0
Gdańsk Lawendowe W. - - - - -
Sopot 3.70 7.60 12.30 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 2.60 4.70 12.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.80 6.20 14.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.30 4.80 13.60 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.60 5.30 9.30 0 0
Bytów - - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
6.40
3.50
2.60
Gdańsk Stogi
32.50
14.00
4.60
Gdańsk Nowy Port
29.90
6.70
3.30
Gdynia Pogórze
13.10
4.90
2.50
Gdańsk Lawendowe W.
-
-
-
Sopot
12.30
7.60
3.70
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
12.10
4.70
2.60
Gdynia Dąbrowa
14.90
6.20
2.80
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
13.60
4.80
2.30
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
9.30
5.30
2.60
Bytów
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 18.60 59.10 0
Gdańsk Stogi 18.50 62.40 0
Gdańsk Nowy Port 16.50 67.60 0
Gdynia Pogórze 13.30 49.90 0
Gdańsk Lawendowe W. - - -
Sopot 13.20 52.70 0
Gdańsk Matarnia 27.00 73.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.80 63.00 0
Gdynia Dąbrowa 13.80 66.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 12.50 54.90 0
Lębork 14.60 56.60 -
Liniewko Kościerskie 7.60 36.50 0
Bytów - - -
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
59.10
18.60
Gdańsk Stogi
62.40
18.50
Gdańsk Nowy Port
67.60
16.50
Gdynia Pogórze
49.90
13.30
Gdańsk Lawendowe W.
-
-
Sopot
52.70
13.20
Gdańsk Matarnia
73.30
27.00
Gdańsk Wrzeszcz
63.00
16.80
Gdynia Dąbrowa
66.20
13.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
54.90
12.50
Lębork
56.60
14.60
Liniewko Kościerskie
36.50
7.60
Bytów
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 17.20 44.50 74.70 0
Gdańsk Stogi 21.20 39.00 75.20 0
Gdańsk Nowy Port 11.90 31.60 59.80 0
Gdynia Pogórze 17.20 51.90 73.20 1
Gdańsk Lawendowe W. - - - -
Sopot 14.10 45.20 56.40 0
Gdańsk Matarnia 15.10 43.90 54.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.30 44.70 81.30 0
Gdynia Dąbrowa 14.60 40.00 67.70 0
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 20.00 49.40 71.90 0
Kościerzyna 20.10 48.90 101.20 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 22.40 59.80 92.20 1
Lębork 28.10 64.80 161.70 6
Liniewko Kościerskie - - - -
Bytów 18.60 42.60 101.60 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
74.70
44.50
17.20
Gdańsk Stogi
75.20
39.00
21.20
Gdańsk Nowy Port
59.80
31.60
11.90
Gdynia Pogórze
73.20
51.90
17.20
Gdańsk Lawendowe W.
-
-
-
Sopot
56.40
45.20
14.10
Gdańsk Matarnia
54.90
43.90
15.10
Gdańsk Wrzeszcz
81.30
44.70
16.30
Gdynia Dąbrowa
67.70
40.00
14.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
71.90
49.40
20.00
Kościerzyna
101.20
48.90
20.10
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
92.20
59.80
22.40
Lębork
161.70
64.80
28.10
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Bytów
101.60
42.60
18.60
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 344.80 1101.40 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 313.30 1067.00 0
Gdynia Pogórze 332.80 745.30 0
Gdańsk Lawendowe W. - - -
Sopot 301.50 695.30 0
Gdańsk Matarnia 387.20 789.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 327.60 1305.00 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 394.40 751.50 0
Lębork 0.00 0.00 0
Liniewko Kościerskie - - -
Bytów - - -
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
1101.40
344.80
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1067.00
313.30
Gdynia Pogórze
745.30
332.80
Gdańsk Lawendowe W.
-
-
Sopot
695.30
301.50
Gdańsk Matarnia
789.10
387.20
Gdańsk Wrzeszcz
1305.00
327.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
751.50
394.40
Lębork
0.00
0.00
Liniewko Kościerskie
-
-
Bytów
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 38.20 74.50 0
Gdańsk Lawendowe W. - - -
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 23.80 56.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 36.90 73.80 0
Gdynia Dąbrowa 41.40 78.00 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 41.90 81.10 0
Lębork 37.20 76.90 0
Liniewko Kościerskie 35.70 66.60 0
Bytów - - -
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
74.50
38.20
Gdańsk Lawendowe W.
-
-
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
56.20
23.80
Gdańsk Wrzeszcz
73.80
36.90
Gdynia Dąbrowa
78.00
41.40
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
81.10
41.90
Lębork
76.90
37.20
Liniewko Kościerskie
66.60
35.70
Bytów
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG