AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.00 9.10 11.30 0 0
Gdańsk Stogi 1.90 3.70 16.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.80 9.10 34.90 0 0
Gdynia Pogórze 2.80 7.90 29.10 0 0
Gdańsk Szadółki 1.00 1.80 3.00 0 0
Sopot 1.90 4.10 9.10 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.80 4.40 18.30 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.00 4.80 10.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 6.00 13.20 37.40 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.00 4.40 50.40 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 1.90 7.00 3.20 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
11.30
9.10
4.00
Gdańsk Stogi
16.80
3.70
1.90
Gdańsk Nowy Port
34.90
9.10
2.80
Gdynia Pogórze
29.10
7.90
2.80
Gdańsk Szadółki
3.00
1.80
1.00
Sopot
9.10
4.10
1.90
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
18.30
4.40
1.80
Gdynia Dąbrowa
10.10
4.80
2.00
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
37.40
13.20
6.00
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
50.40
4.40
2.00
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
3.20
7.00
1.90
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 17.70 64.70 0
Gdańsk Stogi 17.90 68.80 0
Gdańsk Nowy Port 17.50 66.60 0
Gdynia Pogórze 13.10 46.10 0
Gdańsk Szadółki 15.50 70.70 0
Sopot 14.00 48.10 0
Gdańsk Matarnia 29.10 95.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.80 66.20 0
Gdynia Dąbrowa 15.20 57.90 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 16.70 65.00 0
Kwidzyn 32.60 210.60 1
Starogard Gdański - - -
Malbork 13.60 45.60 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 7.60 19.80 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 14.50 50.90 0
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
64.70
17.70
Gdańsk Stogi
68.80
17.90
Gdańsk Nowy Port
66.60
17.50
Gdynia Pogórze
46.10
13.10
Gdańsk Szadółki
70.70
15.50
Sopot
48.10
14.00
Gdańsk Matarnia
95.80
29.10
Gdańsk Wrzeszcz
66.20
17.80
Gdynia Dąbrowa
57.90
15.20
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
65.00
16.70
Kwidzyn
210.60
32.60
Starogard Gdański
-
-
Malbork
45.60
13.60
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
19.80
7.60
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
50.90
14.50
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.50 40.10 108.10 0
Gdańsk Stogi 22.10 41.80 117.90 0
Gdańsk Nowy Port 17.50 39.70 95.10 0
Gdynia Pogórze 19.70 38.30 84.10 0
Gdańsk Szadółki 25.90 52.30 95.60 1
Sopot 17.80 38.60 63.10 0
Gdańsk Matarnia 19.10 35.90 54.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.50 38.30 97.90 0
Gdynia Dąbrowa 17.60 33.50 81.00 0
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 17.80 33.20 61.00 0
Kościerzyna 24.80 51.40 165.40 1
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 22.60 48.50 98.10 0
Lębork 30.90 59.10 152.40 3
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 22.20 41.10 104.30 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
108.10
40.10
21.50
Gdańsk Stogi
117.90
41.80
22.10
Gdańsk Nowy Port
95.10
39.70
17.50
Gdynia Pogórze
84.10
38.30
19.70
Gdańsk Szadółki
95.60
52.30
25.90
Sopot
63.10
38.60
17.80
Gdańsk Matarnia
54.40
35.90
19.10
Gdańsk Wrzeszcz
97.90
38.30
19.50
Gdynia Dąbrowa
81.00
33.50
17.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
61.00
33.20
17.80
Kościerzyna
165.40
51.40
24.80
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
98.10
48.50
22.60
Lębork
152.40
59.10
30.90
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
104.30
41.10
22.20
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 347.10 1435.60 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 333.00 829.90 0
Gdynia Pogórze 372.50 894.20 0
Gdańsk Szadółki 318.50 652.80 0
Sopot 270.70 565.00 0
Gdańsk Matarnia 423.70 1042.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 323.10 1018.20 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 374.10 628.90 0
Lębork 462.00 1311.10 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
1435.60
347.10
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
829.90
333.00
Gdynia Pogórze
894.20
372.50
Gdańsk Szadółki
652.80
318.50
Sopot
565.00
270.70
Gdańsk Matarnia
1042.00
423.70
Gdańsk Wrzeszcz
1018.20
323.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
628.90
374.10
Lębork
1311.10
462.00
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 34.20 70.00 0
Gdańsk Szadółki 34.40 70.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 33.40 74.20 0
Gdynia Dąbrowa 37.80 70.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 35.60 71.40 0
Kościerzyna 36.20 74.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 34.40 66.80 0
Lębork 38.30 77.40 0
Liniewko Kościerskie 41.40 68.30 0
Łeba 45.60 83.10 0
Chojnice - mobilna 0.00 0.00 -
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
70.00
34.20
Gdańsk Szadółki
70.00
34.40
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
74.20
33.40
Gdynia Dąbrowa
70.20
37.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
71.40
35.60
Kościerzyna
74.30
36.20
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
66.80
34.40
Lębork
77.40
38.30
Liniewko Kościerskie
68.30
41.40
Łeba
83.10
45.60
Chojnice - mobilna
0.00
0.00

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG