AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 2.40 5.10 7.60 0 0
Gdańsk Stogi 1.30 1.90 10.60 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.50 3.80 17.80 0 0
Gdynia Pogórze 1.20 2.60 15.10 0 0
Gdańsk Szadółki 1.00 1.60 3.50 0 0
Sopot 2.00 3.00 6.20 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.60 3.20 20.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.60 2.40 5.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 4.50 7.70 20.40 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 1.40 2.00 3.70 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.40 4.50 9.20 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
7.60
5.10
2.40
Gdańsk Stogi
10.60
1.90
1.30
Gdańsk Nowy Port
17.80
3.80
1.50
Gdynia Pogórze
15.10
2.60
1.20
Gdańsk Szadółki
3.50
1.60
1.00
Sopot
6.20
3.00
2.00
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
20.90
3.20
1.60
Gdynia Dąbrowa
5.10
2.40
1.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
20.40
7.70
4.50
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
3.70
2.00
1.40
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
9.20
4.50
2.40
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 13.50 53.30 0
Gdańsk Stogi 14.80 52.00 0
Gdańsk Nowy Port 16.70 72.60 0
Gdynia Pogórze 6.80 22.80 0
Gdańsk Szadółki 14.10 63.30 0
Sopot 12.70 55.40 0
Gdańsk Matarnia 27.80 82.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.40 82.20 0
Gdynia Dąbrowa 11.70 61.00 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 9.70 50.50 0
Kwidzyn 12.90 48.00 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 11.00 33.30 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 4.70 15.90 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 7.10 36.50 0
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
53.30
13.50
Gdańsk Stogi
52.00
14.80
Gdańsk Nowy Port
72.60
16.70
Gdynia Pogórze
22.80
6.80
Gdańsk Szadółki
63.30
14.10
Sopot
55.40
12.70
Gdańsk Matarnia
82.60
27.80
Gdańsk Wrzeszcz
82.20
15.40
Gdynia Dąbrowa
61.00
11.70
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
50.50
9.70
Kwidzyn
48.00
12.90
Starogard Gdański
-
-
Malbork
33.30
11.00
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
15.90
4.70
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
36.50
7.10
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 19.90 33.00 71.60 0
Gdańsk Stogi 20.50 35.70 80.50 0
Gdańsk Nowy Port 15.10 34.60 63.80 0
Gdynia Pogórze 16.60 28.20 40.00 0
Gdańsk Szadółki 30.60 53.20 131.00 1
Sopot 15.90 29.50 49.20 0
Gdańsk Matarnia 16.10 27.10 44.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.80 29.00 72.10 0
Gdynia Dąbrowa 18.10 35.40 147.40 0
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 13.30 23.30 119.60 0
Kościerzyna 12.80 22.10 33.10 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 12.50 18.00 37.60 0
Lębork 16.90 30.20 98.90 0
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 15.20 27.50 49.90 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
71.60
33.00
19.90
Gdańsk Stogi
80.50
35.70
20.50
Gdańsk Nowy Port
63.80
34.60
15.10
Gdynia Pogórze
40.00
28.20
16.60
Gdańsk Szadółki
131.00
53.20
30.60
Sopot
49.20
29.50
15.90
Gdańsk Matarnia
44.50
27.10
16.10
Gdańsk Wrzeszcz
72.10
29.00
17.80
Gdynia Dąbrowa
147.40
35.40
18.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
119.60
23.30
13.30
Kościerzyna
33.10
22.10
12.80
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
37.60
18.00
12.50
Lębork
98.90
30.20
16.90
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
49.90
27.50
15.20
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 235.60 438.10 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 276.50 414.60 0
Gdynia Pogórze 215.40 263.40 0
Gdańsk Szadółki 219.90 349.50 0
Sopot 249.30 380.10 0
Gdańsk Matarnia 264.20 419.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 259.60 388.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 284.50 481.10 0
Lębork 253.40 418.90 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
438.10
235.60
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
414.60
276.50
Gdynia Pogórze
263.40
215.40
Gdańsk Szadółki
349.50
219.90
Sopot
380.10
249.30
Gdańsk Matarnia
419.80
264.20
Gdańsk Wrzeszcz
388.50
259.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
481.10
284.50
Lębork
418.90
253.40
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 69.20 132.80 2
Gdańsk Szadółki 57.00 115.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 61.50 121.10 1
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 56.40 90.50 0
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 62.30 112.80 0
Lębork 55.30 107.50 0
Liniewko Kościerskie 69.80 109.20 0
Łeba 71.60 117.40 0
Chojnice - mobilna - - -
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
132.80
69.20
Gdańsk Szadółki
115.00
57.00
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
121.10
61.50
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
90.50
56.40
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
112.80
62.30
Lębork
107.50
55.30
Liniewko Kościerskie
109.20
69.80
Łeba
117.40
71.60
Chojnice - mobilna
-
-

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG