AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 5.50 14.00 36.80 0 0
Gdańsk Stogi 5.00 28.30 81.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 9.30 59.00 196.10 0 0
Gdynia Pogórze 3.50 12.60 23.10 0 0
Gdańsk Szadółki 1.90 3.70 5.90 0 0
Sopot 2.40 8.90 34.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.90 6.80 23.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.00 15.00 65.80 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 5.60 9.40 13.50 0 0
Kościerzyna 7.90 16.60 27.60 0 0
Kwidzyn 7.70 14.50 19.70 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 5.80 9.30 19.70 0 0
Lębork 9.10 15.70 31.80 0 0
Liniewko Kościerskie 5.20 9.30 11.50 0 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
36.80
14.00
5.50
Gdańsk Stogi
81.80
28.30
5.00
Gdańsk Nowy Port
196.10
59.00
9.30
Gdynia Pogórze
23.10
12.60
3.50
Gdańsk Szadółki
5.90
3.70
1.90
Sopot
34.50
8.90
2.40
Gdańsk Wrzeszcz
23.40
6.80
2.90
Gdynia Dąbrowa
65.80
15.00
3.00
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
13.50
9.40
5.60
Kościerzyna
27.60
16.60
7.90
Kwidzyn
19.70
14.50
7.70
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
19.70
9.30
5.80
Lębork
31.80
15.70
9.10
Liniewko Kościerskie
11.50
9.30
5.20
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 18.10 68.20 0
Gdańsk Stogi 16.40 60.60 0
Gdańsk Nowy Port 18.60 70.80 0
Gdynia Pogórze 16.70 84.00 0
Gdańsk Szadółki 13.30 49.30 0
Sopot 14.40 66.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.60 61.30 0
Gdynia Dąbrowa 15.60 91.70 0
Gdynia Śródmieście 17.30 91.30 0
Słupsk 15.20 52.90 0
Kościerzyna 16.00 64.10 0
Kwidzyn 30.40 85.00 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 16.80 64.30 0
Lębork 15.20 78.60 0
Liniewko Kościerskie 9.20 17.20 0
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
68.20
18.10
Gdańsk Stogi
60.60
16.40
Gdańsk Nowy Port
70.80
18.60
Gdynia Pogórze
84.00
16.70
Gdańsk Szadółki
49.30
13.30
Sopot
66.30
14.40
Gdańsk Wrzeszcz
61.30
14.60
Gdynia Dąbrowa
91.70
15.60
Gdynia Śródmieście
91.30
17.30
Słupsk
52.90
15.20
Kościerzyna
64.10
16.00
Kwidzyn
85.00
30.40
Starogard Gdański
-
-
Malbork
64.30
16.80
Lębork
78.60
15.20
Liniewko Kościerskie
17.20
9.20
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 27.20 64.80 117.20 5
Gdańsk Stogi 17.90 41.50 88.60 0
Gdańsk Nowy Port 23.10 66.40 156.40 3
Gdynia Pogórze 19.90 46.10 109.40 0
Gdańsk Szadółki 15.40 40.00 83.00 0
Sopot 18.30 46.80 117.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.10 41.90 80.10 0
Gdynia Dąbrowa 18.20 48.40 89.10 0
Gdynia Śródmieście 22.00 59.40 105.90 3
Słupsk 25.10 55.90 103.80 1
Kościerzyna 39.30 84.70 146.60 10
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 31.00 76.10 135.80 7
Lębork 40.80 144.90 254.90 8
Liniewko Kościerskie - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
117.20
64.80
27.20
Gdańsk Stogi
88.60
41.50
17.90
Gdańsk Nowy Port
156.40
66.40
23.10
Gdynia Pogórze
109.40
46.10
19.90
Gdańsk Szadółki
83.00
40.00
15.40
Sopot
117.50
46.80
18.30
Gdańsk Wrzeszcz
80.10
41.90
19.10
Gdynia Dąbrowa
89.10
48.40
18.20
Gdynia Śródmieście
105.90
59.40
22.00
Słupsk
103.80
55.90
25.10
Kościerzyna
146.60
84.70
39.30
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
135.80
76.10
31.00
Lębork
254.90
144.90
40.80
Liniewko Kościerskie
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 364.00 1073.70 0
Gdynia Pogórze 459.80 984.60 0
Gdańsk Szadółki 345.20 685.00 0
Sopot 394.10 743.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 372.00 921.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 471.30 799.10 0
Kościerzyna 648.90 929.20 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 624.10 1049.90 0
Lębork 702.10 1676.60 0
Liniewko Kościerskie 525.60 896.70 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1073.70
364.00
Gdynia Pogórze
984.60
459.80
Gdańsk Szadółki
685.00
345.20
Sopot
743.40
394.10
Gdańsk Wrzeszcz
921.40
372.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
799.10
471.30
Kościerzyna
929.20
648.90
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
1049.90
624.10
Lębork
1676.60
702.10
Liniewko Kościerskie
896.70
525.60
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 45.30 81.60 0
Gdańsk Szadółki 36.10 71.30 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 46.30 82.10 0
Gdynia Dąbrowa 45.20 75.70 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 39.30 73.20 0
Kościerzyna 41.30 72.40 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 41.10 74.70 0
Lębork 35.80 67.10 0
Liniewko Kościerskie 48.40 76.90 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
81.60
45.30
Gdańsk Szadółki
71.30
36.10
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
82.10
46.30
Gdynia Dąbrowa
75.70
45.20
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
73.20
39.30
Kościerzyna
72.40
41.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
74.70
41.10
Lębork
67.10
35.80
Liniewko Kościerskie
76.90
48.40

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Project partners:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego