AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.50 7.00 38.20 0 0
Gdańsk Stogi 4.80 24.70 108.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.80 27.20 114.70 0 0
Gdynia Pogórze 1.50 3.10 14.50 0 0
Gdańsk Szadółki 2.20 2.60 3.80 0 0
Sopot 1.10 2.90 11.60 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.00 9.30 47.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.90 2.70 4.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 4.20 6.40 13.60 0 0
Kościerzyna 3.70 7.70 14.90 0 0
Kwidzyn 9.90 28.60 36.60 0 0
Starogard Gdański 4.40 6.00 9.00 0 0
Malbork - - - - -
Lębork 4.10 6.00 17.70 0 0
Liniewko Kościerskie 2.10 4.90 20.90 0 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
38.20
7.00
3.50
Gdańsk Stogi
108.40
24.70
4.80
Gdańsk Nowy Port
114.70
27.20
6.80
Gdynia Pogórze
14.50
3.10
1.50
Gdańsk Szadółki
3.80
2.60
2.20
Sopot
11.60
2.90
1.10
Gdańsk Wrzeszcz
47.90
9.30
3.00
Gdynia Dąbrowa
4.90
2.70
1.90
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
13.60
6.40
4.20
Kościerzyna
14.90
7.70
3.70
Kwidzyn
36.60
28.60
9.90
Starogard Gdański
9.00
6.00
4.40
Malbork
-
-
-
Lębork
17.70
6.00
4.10
Liniewko Kościerskie
20.90
4.90
2.10
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 19.00 80.80 0
Gdańsk Stogi 16.60 52.60 0
Gdańsk Nowy Port 17.90 93.80 0
Gdynia Pogórze 6.40 24.20 0
Gdańsk Szadółki 16.60 132.10 0
Sopot 13.60 64.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.20 71.90 0
Gdynia Dąbrowa 0.00 0.00 0
Gdynia Śródmieście 20.40 85.20 0
Słupsk 9.80 36.70 0
Kościerzyna 14.60 88.50 0
Kwidzyn 17.10 187.50 0
Starogard Gdański 15.90 78.90 0
Malbork 12.30 52.60 0
Lębork 8.60 48.60 0
Liniewko Kościerskie 5.40 24.50 0
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
80.80
19.00
Gdańsk Stogi
52.60
16.60
Gdańsk Nowy Port
93.80
17.90
Gdynia Pogórze
24.20
6.40
Gdańsk Szadółki
132.10
16.60
Sopot
64.10
13.60
Gdańsk Wrzeszcz
71.90
16.20
Gdynia Dąbrowa
0.00
0.00
Gdynia Śródmieście
85.20
20.40
Słupsk
36.70
9.80
Kościerzyna
88.50
14.60
Kwidzyn
187.50
17.10
Starogard Gdański
78.90
15.90
Malbork
52.60
12.30
Lębork
48.60
8.60
Liniewko Kościerskie
24.50
5.40
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 25.80 56.30 154.90 1
Gdańsk Stogi 23.90 51.70 243.80 1
Gdańsk Nowy Port 31.40 58.30 148.20 4
Gdynia Pogórze 15.90 34.10 61.50 0
Gdańsk Szadółki 20.10 38.40 134.20 0
Sopot 21.80 29.00 96.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.50 36.20 157.20 0
Gdynia Dąbrowa 15.10 31.20 85.20 0
Gdynia Śródmieście 19.50 41.70 103.00 0
Słupsk 14.40 31.20 66.60 0
Kościerzyna 15.50 29.80 72.50 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 23.40 42.20 253.20 0
Malbork 15.90 31.50 62.70 0
Lębork 16.90 43.50 131.60 0
Liniewko Kościerskie - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
154.90
56.30
25.80
Gdańsk Stogi
243.80
51.70
23.90
Gdańsk Nowy Port
148.20
58.30
31.40
Gdynia Pogórze
61.50
34.10
15.90
Gdańsk Szadółki
134.20
38.40
20.10
Sopot
96.90
29.00
21.80
Gdańsk Wrzeszcz
157.20
36.20
18.50
Gdynia Dąbrowa
85.20
31.20
15.10
Gdynia Śródmieście
103.00
41.70
19.50
Słupsk
66.60
31.20
14.40
Kościerzyna
72.50
29.80
15.50
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
253.20
42.20
23.40
Malbork
62.70
31.50
15.90
Lębork
131.60
43.50
16.90
Liniewko Kościerskie
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 333.70 677.40 0
Gdynia Pogórze 288.00 382.50 0
Gdańsk Szadółki 329.80 533.70 0
Sopot 310.00 461.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 331.00 520.70 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 305.50 833.40 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 173.30 271.70 0
Malbork 286.40 370.80 0
Lębork 488.90 889.20 0
Liniewko Kościerskie 334.30 488.80 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
677.40
333.70
Gdynia Pogórze
382.50
288.00
Gdańsk Szadółki
533.70
329.80
Sopot
461.50
310.00
Gdańsk Wrzeszcz
520.70
331.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
833.40
305.50
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
271.70
173.30
Malbork
370.80
286.40
Lębork
889.20
488.90
Liniewko Kościerskie
488.80
334.30
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.00 112.20 0
Gdańsk Szadółki 40.50 105.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 50.60 110.90 0
Gdynia Dąbrowa 50.80 110.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 55.00 131.70 1
Kościerzyna 58.40 133.40 4
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 60.30 135.20 2
Lębork 52.30 112.00 0
Liniewko Kościerskie 67.80 144.00 5
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
112.20
61.00
Gdańsk Szadółki
105.60
40.50
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
110.90
50.60
Gdynia Dąbrowa
110.20
50.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
131.70
55.00
Kościerzyna
133.40
58.40
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
135.20
60.30
Lębork
112.00
52.30
Liniewko Kościerskie
144.00
67.80

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Project partners:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego