AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.20 9.60 41.50 0 0
Gdańsk Stogi 1.80 7.00 80.60 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.20 10.70 47.30 0 0
Gdynia Pogórze 1.90 7.70 17.90 0 0
Gdańsk Szadółki 1.10 1.40 2.70 0 0
Sopot 0.90 2.00 5.20 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.70 2.60 5.70 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.40 2.60 5.80 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 9.90 11.90 15.20 0 0
Kościerzyna 8.20 12.00 17.30 0 0
Kwidzyn 3.80 5.20 10.80 0 0
Starogard Gdański 4.90 7.80 16.00 0 0
Malbork 7.40 10.40 12.40 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 7.80 16.50 10.90 0 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
41.50
9.60
3.20
Gdańsk Stogi
80.60
7.00
1.80
Gdańsk Nowy Port
47.30
10.70
3.20
Gdynia Pogórze
17.90
7.70
1.90
Gdańsk Szadółki
2.70
1.40
1.10
Sopot
5.20
2.00
0.90
Gdańsk Wrzeszcz
5.70
2.60
1.70
Gdynia Dąbrowa
5.80
2.60
1.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
15.20
11.90
9.90
Kościerzyna
17.30
12.00
8.20
Kwidzyn
10.80
5.20
3.80
Starogard Gdański
16.00
7.80
4.90
Malbork
12.40
10.40
7.40
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
10.90
16.50
7.80
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 15.90 76.40 0
Gdańsk Stogi 10.60 72.20 0
Gdańsk Nowy Port 12.50 50.40 0
Gdynia Pogórze 10.70 54.70 0
Gdańsk Szadółki 11.30 76.30 0
Sopot 10.00 58.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.90 73.70 0
Gdynia Dąbrowa 12.00 70.00 0
Gdynia Śródmieście 14.50 72.50 0
Słupsk 8.90 40.60 0
Kościerzyna 11.10 76.80 0
Kwidzyn 11.50 108.30 0
Starogard Gdański 21.20 79.50 0
Malbork 10.60 56.50 0
Lębork 7.30 46.10 0
Liniewko Kościerskie 3.70 35.30 0
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
76.40
15.90
Gdańsk Stogi
72.20
10.60
Gdańsk Nowy Port
50.40
12.50
Gdynia Pogórze
54.70
10.70
Gdańsk Szadółki
76.30
11.30
Sopot
58.10
10.00
Gdańsk Wrzeszcz
73.70
15.90
Gdynia Dąbrowa
70.00
12.00
Gdynia Śródmieście
72.50
14.50
Słupsk
40.60
8.90
Kościerzyna
76.80
11.10
Kwidzyn
108.30
11.50
Starogard Gdański
79.50
21.20
Malbork
56.50
10.60
Lębork
46.10
7.30
Liniewko Kościerskie
35.30
3.70
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.90 75.60 97.10 1
Gdańsk Stogi 16.60 35.40 115.60 0
Gdańsk Nowy Port 22.90 52.40 104.60 1
Gdynia Pogórze 17.50 50.50 150.10 1
Gdańsk Szadółki 15.20 48.00 125.80 0
Sopot 14.70 36.20 90.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.50 52.20 67.90 0
Gdynia Dąbrowa 12.50 37.20 65.50 0
Gdynia Śródmieście 20.70 59.70 168.70 1
Słupsk 12.90 36.00 46.80 0
Kościerzyna 17.00 51.10 87.50 1
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 18.10 45.90 115.60 0
Malbork 12.80 41.30 72.10 0
Lębork 16.80 46.00 84.50 0
Liniewko Kościerskie - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
97.10
75.60
22.90
Gdańsk Stogi
115.60
35.40
16.60
Gdańsk Nowy Port
104.60
52.40
22.90
Gdynia Pogórze
150.10
50.50
17.50
Gdańsk Szadółki
125.80
48.00
15.20
Sopot
90.30
36.20
14.70
Gdańsk Wrzeszcz
67.90
52.20
16.50
Gdynia Dąbrowa
65.50
37.20
12.50
Gdynia Śródmieście
168.70
59.70
20.70
Słupsk
46.80
36.00
12.90
Kościerzyna
87.50
51.10
17.00
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
115.60
45.90
18.10
Malbork
72.10
41.30
12.80
Lębork
84.50
46.00
16.80
Liniewko Kościerskie
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 383.50 738.80 0
Gdynia Pogórze 240.20 482.40 0
Gdańsk Szadółki 240.90 580.00 0
Sopot 275.70 571.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 283.40 556.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 531.30 1198.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 484.70 1062.10 0
Malbork 383.60 755.10 0
Lębork 397.60 938.30 0
Liniewko Kościerskie 354.50 521.20 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
738.80
383.50
Gdynia Pogórze
482.40
240.20
Gdańsk Szadółki
580.00
240.90
Sopot
571.90
275.70
Gdańsk Wrzeszcz
556.30
283.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
1198.30
531.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
1062.10
484.70
Malbork
755.10
383.60
Lębork
938.30
397.60
Liniewko Kościerskie
521.20
354.50
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 53.30 114.30 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 43.80 109.00 0
Gdynia Dąbrowa 47.80 115.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 42.30 110.60 0
Kościerzyna 47.60 119.50 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 49.50 119.50 0
Lębork 45.10 105.70 0
Liniewko Kościerskie 52.50 124.70 1
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
114.30
53.30
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
109.00
43.80
Gdynia Dąbrowa
115.30
47.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
110.60
42.30
Kościerzyna
119.50
47.60
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
119.50
49.50
Lębork
105.70
45.10
Liniewko Kościerskie
124.70
52.50

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Project partners:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego