AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.30 19.80 55.60 0 0
Gdańsk Stogi 4.80 11.60 75.10 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.70 12.50 96.90 0 0
Gdynia Pogórze 1.40 3.10 7.20 0 0
Gdańsk Szadółki 2.20 3.70 11.20 0 0
Sopot 1.60 2.70 10.10 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.80 6.80 32.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.60 2.80 8.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 5.30 6.20 15.20 0 0
Kościerzyna 3.90 5.50 10.40 0 0
Kwidzyn 6.00 7.70 16.70 0 0
Starogard Gdański 4.20 5.30 9.70 0 0
Malbork 3.50 3.70 5.30 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.60 3.40 6.50 0 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
55.60
19.80
6.30
Gdańsk Stogi
75.10
11.60
4.80
Gdańsk Nowy Port
96.90
12.50
3.70
Gdynia Pogórze
7.20
3.10
1.40
Gdańsk Szadółki
11.20
3.70
2.20
Sopot
10.10
2.70
1.60
Gdańsk Wrzeszcz
32.90
6.80
2.80
Gdynia Dąbrowa
8.90
2.80
1.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
15.20
6.20
5.30
Kościerzyna
10.40
5.50
3.90
Kwidzyn
16.70
7.70
6.00
Starogard Gdański
9.70
5.30
4.20
Malbork
5.30
3.70
3.50
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
6.50
3.40
2.60
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 14.10 55.40 0
Gdańsk Stogi 11.80 48.20 0
Gdańsk Nowy Port 11.10 63.50 0
Gdynia Pogórze 4.20 29.70 0
Gdańsk Szadółki 13.30 53.10 0
Sopot 7.80 51.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.60 66.30 0
Gdynia Dąbrowa 14.70 80.30 0
Gdynia Śródmieście 17.10 82.60 0
Słupsk 9.00 32.40 0
Kościerzyna 10.20 51.20 0
Kwidzyn 11.70 79.60 0
Starogard Gdański 12.00 49.90 0
Malbork 15.10 50.10 0
Lębork 8.70 66.10 0
Liniewko Kościerskie - - -
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
55.40
14.10
Gdańsk Stogi
48.20
11.80
Gdańsk Nowy Port
63.50
11.10
Gdynia Pogórze
29.70
4.20
Gdańsk Szadółki
53.10
13.30
Sopot
51.40
7.80
Gdańsk Wrzeszcz
66.30
11.60
Gdynia Dąbrowa
80.30
14.70
Gdynia Śródmieście
82.60
17.10
Słupsk
32.40
9.00
Kościerzyna
51.20
10.20
Kwidzyn
79.60
11.70
Starogard Gdański
49.90
12.00
Malbork
50.10
15.10
Lębork
66.10
8.70
Liniewko Kościerskie
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 23.90 41.30 115.30 0
Gdańsk Stogi 28.70 50.20 121.30 1
Gdańsk Nowy Port 24.70 48.70 180.90 0
Gdynia Pogórze 21.40 32.60 154.00 0
Gdańsk Szadółki 20.80 37.20 180.10 0
Sopot 18.70 30.40 195.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.10 27.20 98.20 0
Gdynia Dąbrowa 14.20 22.40 82.40 0
Gdynia Śródmieście 23.80 48.00 105.50 0
Słupsk 15.20 23.20 72.70 0
Kościerzyna 17.90 33.60 63.10 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 20.20 32.20 150.50 0
Malbork 16.30 27.90 121.50 0
Lębork 25.00 48.60 147.90 0
Liniewko Kościerskie - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
115.30
41.30
23.90
Gdańsk Stogi
121.30
50.20
28.70
Gdańsk Nowy Port
180.90
48.70
24.70
Gdynia Pogórze
154.00
32.60
21.40
Gdańsk Szadółki
180.10
37.20
20.80
Sopot
195.90
30.40
18.70
Gdańsk Wrzeszcz
98.20
27.20
16.10
Gdynia Dąbrowa
82.40
22.40
14.20
Gdynia Śródmieście
105.50
48.00
23.80
Słupsk
72.70
23.20
15.20
Kościerzyna
63.10
33.60
17.90
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
150.50
32.20
20.20
Malbork
121.50
27.90
16.30
Lębork
147.90
48.60
25.00
Liniewko Kościerskie
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 325.00 505.00 0
Gdynia Pogórze 184.00 267.10 0
Gdańsk Szadółki 261.60 414.90 0
Sopot 196.00 361.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 299.20 448.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 300.30 472.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 155.10 291.80 0
Malbork - - -
Lębork 401.40 508.10 0
Liniewko Kościerskie 313.30 472.30 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
505.00
325.00
Gdynia Pogórze
267.10
184.00
Gdańsk Szadółki
414.90
261.60
Sopot
361.40
196.00
Gdańsk Wrzeszcz
448.30
299.20
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
472.30
300.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
291.80
155.10
Malbork
-
-
Lębork
508.10
401.40
Liniewko Kościerskie
472.30
313.30
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 75.10 151.80 4
Gdańsk Szadółki 57.50 124.50 1
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 70.10 140.90 2
Gdynia Dąbrowa 64.80 139.40 2
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 69.80 132.00 5
Kościerzyna 70.10 130.20 2
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 64.50 109.00 0
Lębork 56.80 118.30 0
Liniewko Kościerskie 79.50 130.20 4
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
151.80
75.10
Gdańsk Szadółki
124.50
57.50
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
140.90
70.10
Gdynia Dąbrowa
139.40
64.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
132.00
69.80
Kościerzyna
130.20
70.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
109.00
64.50
Lębork
118.30
56.80
Liniewko Kościerskie
130.20
79.50

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Project partners:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego