AIRPOMERANIA Mobile

Aktualny maksymalny indeks jakości powietrza dla województwa pomorskiego

30.03.2023 16:00
indeks - sufficient
sufficient
SO2
NO2
PM10
very good very good sufficient
O3
PM2,5
CO
BZN
very good sufficient very good very good
Legenda:

b.dobry

dobry

zadowal.

 dst.

zły

bardzo zły

brak danych

Opis kolorów:

Kolor niebieski i ciemnoniebieski informuje: jest bardzo dobrze, możesz korzystać ze "świeżego" powietrza bez ograniczeń;

Kolor zielony informuje: osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) powinny ograniczyć aktywność ruchową w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych;

Kolor żółty radzi : wybieraj na spacer tereny odległe od ulic o dużym natężeniu ruchu i dzielnic mieszkaniowych opalanych węglem;

Kolor pomarańczowy ostrzega: aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana tylko dla osób zdrowych, zostaw samochód w domu;

Kolor czerwony alarmuje: jeżeli masz kłopoty ze zdrowiem pozostań w domu, w razie dolegliwości skontaktuj się ze swoim lekarzem, zamknij okna. Jeżeli jesteś zdrowy zostaw samochód w domu, skorzystaj z transportu publicznego lub roweru.