AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

AIR POMERANIA
drukuj stronę

Budowa nowej stacji AM5 z instalacją fotowoltaiczną

2023-04-24

Fundacja ARMAG z ogromną radością informuje, że  Rada Nadzorcza  WFOŚiGW  w Gdańsku przyznała dotację dla  projektu pt:

" Budowa nowej stacji AM5 monitoringu powietrza wraz z instalacją fotowoltaiczną przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku etap I"

Projekt jest realizowany w partnerstwie :

Miasto Gdańsk, Port Czystej Energii , Zakład Utalizcayjny w Gdańsku oraz GPEC.

 

Budowa stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, która będzie zlokalizowana przy ul. Lawendowe Wzgórze  w Gdańsku stanowi kontynuacje pomiarów w miejsce zlikwidowanej stacji przy ul. Ostrzyckiej w Gdańsku z powodu inwestycji drogowej. Pomiary przy ul. Ostrzyckiej były prowadzone od 1998 roku, dlatego tak ważne jest wznowienie pomiarów w zbliżonej lokalizacji w celu zachowania ciągłości monitoringu powietrza na tym obszarze. Nowa stacja AM5 będzie mieć znaczenie strategiczne
w kontekście z jednej strony monitorowania jakości powietrza w obszarze intensywnej rozbudowy  mieszkaniowej Gdańska Południe oraz  monitorowania potencjalnego odziaływania Zakładu  Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku oraz budowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. Obok stacji  monitoringu zostanie postawiona   na  stelażu  instalacja fotowoltaiczna .

W planowanej stacji pomiarowej w Gdańsku Szadółkach ul. Lawendowe Wzgórze wykonywane będą pomiary:

  • tlenków azotu NO-NO2-NOx,
  • pyłu PM10,
  • pyłu PM2,5,
  • siarkowodoru H2S,
  • parametrów meteorologicznych (temperatury powietrza, wilgotności względnej, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego oraz  opadu atmosferycznego). 

Dwa analizatory  tj. tlenku  węgla i  ozonu  będą zamontowane   ze   zlikwidowanej   stacji   przy ul. Ostrzyckiej.

Powrót

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent projektu:
Fundacja ARMAG