AIRPOMERANIA

Wybierz obszar: 

Stężenie średnioroczne za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Stężenia 24h za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Stężenia 8h za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Stężenia 1h za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok