AIRPOMERANIA

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji AM2 w Gdańsku Stogach

2023-01-23

Z uwagi na awarię analizatora do pomiaru tlenków azotu  na stacji AM2  Gdańsk Stogi przy ul. Kaczeńce nastąpi przerwa w pomiarach.

Pomiary zostaną wznowione tak szybko jak to będzie możliwe.

Powrót