AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

Wybierz obszar: 
drukuj stronę

Emisji punktowa za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Emisja powierzchniowa za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Emisja liniowa za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Suma emisji dla poszczególnych powiatów za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Udziały poszczególnych typów emisji w emisji całkowitej za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego