AIRPOMERANIA

MAAT: Roczne oceny jakości powietrza

Ocena 2019

Ocena 2018

Ocena 2017

Ocena 2016

Ocena 2015

 

 

Ocena 2014

 

Ocena 2013

Ocena  2012

Ocena  2011

Ocena  2010

Ocena  2009

Ocena  2008

Ocena 2007

ocena2007

Ocena 2006

ocena2006

Ocena 2005

ocena2005

Ocena 2004

ocena2004

Ocena 2003

ocena2003

Ocena 2002

ocena2002

Metale

raport2008

Druga 5 letnia ocena

2_5letnia_ocena