AIRPOMERANIA

Awaria analizatora PM10 w Malborku

2022-07-11

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że w związku z awarią nastąpiła przerwa w wykonywaniu pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Malborku przy ul. Mickiewicza

Wznowienie wykonywania pomiarów nastąpi po dokonaniu naprawy, przepraszamy za utrudnienia.

Powrót