AIRPOMERANIA

Stacje

Stacja Pomiarowa AM1

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora SO2 firma MONITOR LABS, analizatora NOx firma THERMO ENVIRONMENTAL INC, natomiast analizatora pyłu zawieszonego firma RUPPRECHT&PATASHNICK.
Stacja działa od 1996 roku, włączona do systemu w roku 1997

Nazwa stacji AM1
Krajowy kod stacji PmGdaPoWie01
Międzynarodowy kod stacji PL0045A
Adres stacji Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°21'12''
18°38'07''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
476304,12
721084,86
Wysokość n.p.m. 51
Data uruchomienia stacji październik 1996
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon    

Tlenek węgla          CO

+

absorbcja w podczerwieni  

Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru

+

Kierunek wiatru

+

Wilgotność powietrza

+

Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne

+

Temperatura powietrza

+

Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM2

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora SO2 i analizatora NOx firma THERMO ENVIRONMENTAL INC, natomiast analizatora pyłu zawieszonego firma RUPPRECHT&PATASHNICK, analizator węglowodorów firmy THERMO ENVIRONMENTAL INC. 
Stacja działa od 1996 roku, włączona do systemu w roku 1997

Nazwa stacji AM2
Krajowy kod stacji PmGdaKacze02
Międzynarodowy kod stacji PL0046A
Adres stacji Gdańsk ul. Kaczeńce
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°22'04''
18°42'04''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
480586,21
722677,63
Wysokość n.p.m. 7
Data uruchomienia stacji październik 1996
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla    
Inne (jakie?)          BTX

    +

chromatografia
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM3

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora SO2 firma MONITOR LABS, analizatora NOx firma THERMO ENVIRONMENTAL INC, natomiast analizatora pyłu zawieszonego firma RUPPRECHT&PATASHNICK.
Stacja działa od 1996 roku, włączona do systemu w roku 1997

Nazwa stacji AM3
Krajowy kod stacji PmGdaWyzwo03
Międzynarodowy kod stacji PL0047A
Adres stacji Gdańsk ul. Wyzwolenia
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°24'08''
18°39'27''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
477772,21
726361,22
Wysokość n.p.m. 3
Data uruchomienia stacji Wrzesień 1998
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru  
Kierunek wiatru  
Wilgotność powietrza  
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne  
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM4

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora pyłu zawieszonego firma EBERLINE, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 1997 roku, włączona do systemu w roku 1997.

Nazwa stacji AM4
Krajowy kod stacji PmGdyPoreb04
Międzynarodowy kod stacji PL0048A
Adres stacji Gdynia ul. Porębskiego
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°33'39"
18°29'36"
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
467244,03
744222,97
Wysokość n.p.m. 70
Data uruchomienia stacji Wrzesień 1997
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) CO2 absorpcja w podczerwieni
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM5

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora pyłu zawieszonego firma EBERLINE, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 1998roku, włączona do systemu w roku 1998

Nazwa stacji AM5
Krajowy kod stacji PmGdaOstrz05
Międzynarodowy kod stacji PL0049A
Adres stacji Gdańsk ul. Ostrzycka
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°19'42''
18°33'28''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
471251,19
718321,74
Wysokość n.p.m. 105
Data uruchomienia stacji Maj 1998
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM6

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora pyłu zawieszonego firma EBERLINE, natomiast pozostałych analizatorów i kalibratora firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 1998roku, włączona do systemu w roku 1998

Nazwa stacji AM6
Krajowy kod stacji PmSopBitPl06
Międzynarodowy kod stacji PL0050A
Adres stacji Sopot ul. Bitwy pod Płowcami
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°25'54''
18°34'47''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
472743,62
729825,67
Wysokość n.p.m. 5
Data uruchomienia stacji Lipiec 1998
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne +
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM7

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora pyłu zawieszonego firma EBERLINE, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja uruchomiona i włączona do systemu w czerwcu 1998.

Nazwa stacji AM7
Krajowy kod stacji PmTczeTarg07
Międzynarodowy kod stacji PL0051A
Adres stacji Tczew ul. Targowa
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°05'09"
18°47'15"
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
486103,56
691290,11
Wysokość n.p.m. 41
Data uruchomienia stacji Lipiec 1998
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5 + PM10,PM2.5,PM1 laserowa
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM8

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora pyłu zawieszonego firma EBERLINE, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 1998roku, włączona do systemu w roku 1999

Nazwa stacji AM8
Krajowy kod stacji PmGdaLecz08
Międzynarodowy kod stacji PL0052A
Adres stacji Gdańsk ul. Leczkowa
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°22'49''
18°37'13''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
475345,70
724093,30
Wysokość n.p.m. 7
Data uruchomienia stacji Październik 1998
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5 + grawimetryczna
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM9

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora pyłu zawieszonego firma EBERLINE, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 1999roku, włączona do systemu w roku 2000

Nazwa stacji AM9
Krajowy kod stacji PmGdySzaf09N
Międzynarodowy kod stacji  PL0520A
Adres stacji Gdynia ul. Szafranowa
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°27'56.73''
18°27'53.68''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
465314,62150
733647,0846
Wysokość n.p.m. 143
Data uruchomienia stacji Grudzień 2009
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla    
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne +
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM10

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora pyłu zawieszonego firma EBERLINE, analizator NO-NO2-NOx firmy TELEDYNE
Stacja działa od 2001roku, włączona do systemu w roku 2001

Nazwa stacji AM10
Krajowy kod stacji PmGdyWendy10
Międzynarodowy kod stacji PL0310A
Adres stacji Gdynia ul. T. Wendy
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°31'31"
18°32'11"
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
470004,21
740254,87
Wysokość n.p.m. 4
Data uruchomienia stacji Maj 2001
Właściciel stacji ARMAAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki    
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla    
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM13

Producentem analizatorów jest firma TELEDYNE.
Stacja działa od grudnia 2010 roku.

Nazwa stacji AM13
Adres stacji Kwidzyna, ul.Sportowa 1
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

53°43'13.11"
18°56'18.24"
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
496 028,8564
761 847,0970
Data uruchomienia stacji 2010
Właściciel stacji IP Kwidzyn Sp. z o.o
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki              +

fluorescencja UV

Dwutlenek azotu              +         chemiluminescencja
Siarkowodór              +         fluorescencja UV
Pył zawieszony PM 10              +         grawimetryczna
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +

Stacja Pomiarowa AM14

Producentem analizatora pyłu zawieszonego jest firma EBERLINE, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 2006 roku, włączona do systemu w roku 2007.

Nazwa stacji AM14
Krajowy kod stacji PmStaGdaLubi
Międzynarodowy kod stacji PL0311A
Adres stacji Starogard Gdański, ul.H. Sienkiewicza 19
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

53°57'56.39"
18°31'39.49"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
469038,10
678025,08
Wysokość n.p.m. 74
Data uruchomienia stacji 2006
Właściciel stacji ZAKŁADY FARAMCEUTYCZNE POLHARAMA S.A
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) - -
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM15

 
Nazwa stacji AM15
Krajowy kod stacji  PmMalMicki15
Międzynarodowy kod stacji  PL0559A
Adres stacji ul. Mickiewicza, 82-200 Malbork
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°03'11.1"
19°03'27.8"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
502146,32
685186,79
Wysokość n.p.m. 17
Data uruchomienia stacji 01-01-2012
Właściciel stacji WIOŚ w Gdańsku
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + Metoda tłumienia promieniowania beta oraz grawimetryczna - niskoobjętościowa, badanie zawartości bap i metali w pyle
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) BENZEN benzen metodą manualną- chromatografia gazowa MS z desorpcją termiczną
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM12

 
Nazwa stacji AM12
Krajowy kod stacji  PmKosTargo12
Międzynarodowy kod stacji  PL0558A
Adres stacji Targowa, 83-400 Kościerzyna
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°07'11.84"
17°58'37.72"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
433153,37
695556,85
Wysokość n.p.m. 163
Data uruchomienia stacji 01-01-2012
Właściciel stacji WIOŚ w Gdańsku
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + Metoda tłumienia promieniowania beta oraz grawimetryczna - niskoobjętościowa, badanie zawartości bap i metali w pyle
PM 2.5 + Metoda tłumienia promieniowania beta oraz grawimetryczna - niskoobjętościowa
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) BENZEN benzen metodą manualną- chromatografia gazowa MS z desorpcją termiczną
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM16

 
Nazwa stacji AM16
Krajowy kod stacji  PmLebMalcz16
Międzynarodowy kod stacji  PL0560A
Adres stacji Lębork, ul. Malczewskiego
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°32'46.20"
17°44'47.15"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
418932,09
743193,48
Wysokość n.p.m. 19
Data uruchomienia stacji 01-01-2012
Właściciel stacji WIOŚ w Gdańsku
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna - niskoobjętościowa
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) BENZEN benzen metodą manualną- chromatografia gazowa MS z desorpcją termiczną
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM17

 
Nazwa stacji AM17
Krajowy kod stacji  PmLinieKos17
Międzynarodowy kod stacji  PL0561A
Adres stacji Liniewko Kościerskie
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°06'14.12"
18°11'00.50"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
446617,84
693589,44
Wysokość n.p.m. 186
Data uruchomienia stacji 01-01-2012
Właściciel stacji WIOŚ w Gdańsku
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna wysokoobjętościowa badanie zawartości bap i metali w pyle
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) BENZEN benzen metodą manualną- chromatografia gazowa MS z desorpcją termiczną
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM11

 
Nazwa stacji AM11
Krajowy kod stacji  PmSlupKniazi
Międzynarodowy kod stacji  PL0171A
Adres stacji Słupsk, ul. Kniaziewicza 30
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°27'48.46"
17°02'48.95"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
373432,73
735049,92
Wysokość n.p.m. 25
Data uruchomienia stacji 01-06-2004
Właściciel stacji WIOŚ w Gdańsku
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna - niskoobjętościowa
PM 2.5 + grawimetryczna - niskoobjętościowa
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) + Benzen, toluen, m,p-ksylen, o-ksylen, etylobenzen - chromatografia gazowa
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne +
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)