AIRPOMERANIA

Stacje

Stacja Pomiarowa AM1

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma Vaisala, analizatora SO2 i CO firma TELEDYNE, analizatora NOx firma THERMO ENVIRONMENTAL INC, natomiast analizatora pyłu zawieszonego firma RUPPRECHT&PATASHNICK.
Stacja działa od 1996 roku, włączona do systemu w roku 1997

Nazwa stacji AM1
Krajowy kod stacji PmGdaPoWie01
Międzynarodowy kod stacji PL0045A
Adres stacji Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°21'12''
18°38'07''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
476304,12
721084,86
Wysokość n.p.m. 51
Data uruchomienia stacji październik 1996
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna
PM 2.5  +  optyczna
TSP    
BS    
Ozon    

Tlenek węgla          CO

+

absorbcja w podczerwieni  

Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru

+

Kierunek wiatru

+

Wilgotność powietrza

+

Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne

+

Temperatura powietrza

+

Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM2

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma VAISALA, analizatora SO2 i analizatora NOx firma THERMO ENVIRONMENTAL INC, natomiast analizatora pyłu zawieszonego GRIMM, analizator węglowodorów firmy Synspec.
Stacja działa od 1996 roku, włączona do systemu w roku 1997

Nazwa stacji AM2
Krajowy kod stacji PmGdaKacze02
Międzynarodowy kod stacji PL0046A
Adres stacji Gdańsk ul. Kaczeńce
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°22'04''
18°42'04''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
480586,21
722677,63
Wysokość n.p.m. 7
Data uruchomienia stacji październik 1996
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + optyczna
PM 2.5  + optyczna
PM1 + optyczna
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla    
Inne (jakie?)          BTX

    +

chromatografia
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM3

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma KRONEIS, analizatora SO2 firma MONITOR LABS, analizatora NOx firma THERMO ENVIRONMENTAL INC, natomiast analizatora pyłu zawieszonego firma GRIMM.
Stacja działa od 1996 roku, włączona do systemu w roku 1997

Nazwa stacji AM3
Krajowy kod stacji PmGdaWyzwo03
Międzynarodowy kod stacji PL0047A
Adres stacji Gdańsk ul. Wyzwolenia
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°24'08''
18°39'27''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
477772,21
726361,22
Wysokość n.p.m. 3
Data uruchomienia stacji Wrzesień 1998
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + optyczna
PM 2.5 +  optyczna
PM1 + optyczna
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru  
Kierunek wiatru  
Wilgotność powietrza  
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne  
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza  
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM4

Producentem mierników meteorologicznych jest  firma VAISALA, analizatora pyłu zawieszonego firma GRIMM, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 1997 roku, włączona do systemu w roku 1997.

Nazwa stacji AM4
Krajowy kod stacji PmGdyPoreb04
Międzynarodowy kod stacji PL0048A
Adres stacji Gdynia ul. Porębskiego
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°33'39"
18°29'36"
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
467244,03
744222,97
Wysokość n.p.m. 70
Data uruchomienia stacji Wrzesień 1997
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + optyczna
PM 2.5 + optyczna
PM1 + optyczna
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM5

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma LUFT , analizatora pyłu zawieszonego firma GRIMM, natomiast analizatorów H2S-SO2,NOx, O3,  firma TELEDYNE.
Stacja działa od 12.2023 8roku, włączona do systemu w roku 2023.

Nazwa stacji AM5
Krajowy kod stacji  
Międzynarodowy kod stacji  
Adres stacji Gdańsk ul. Lawendowe  Wzgórze
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"


54°19'43.802"
18°34'7.457"

Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
471967,82
718386,43
Wysokość n.p.m. 80
Data uruchomienia stacji Grudzień  2023
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + laserowa
PM 2.5  +  laserowa
PM1  +  laserowa
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) H2S  +  
fluorescencja UV
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM6

Producentem stacji pogodowej jest firma VAISALA (WXT530)  i  miernika laserowego opadu THIES CLIMA, analizatora pyłu zawieszonego firma
GRIMM (EDM180) , natomiast analizatorów  SO2 (API T100), NOx (API T200) oraz  analizatora CO (API T300) firma TELEDYNE. Producentem  kalbratora wielogazowego MCZ CMK5  jest  frima Umwelttechnik MCZ GmbH.
Stacja działa od 1998roku, włączona do systemu w roku 1998, przeniesienie stacji marzec 2021r.
Nazwa stacji AM6
Krajowy kod stacji PmSopBitPl06
Międzynarodowy kod stacji PL0050A
Adres stacji Sopot  skrzyżwoanie ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"
54°26'4.115"N
18°34'44.046"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992


472693,71
730134,83

Wysokość n.p.m. 5
Data uruchomienia stacji Lipiec 1998/zmiana lokalizacji  marzec 2021 r.
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + optyczna
PM 2.5  + optyczna
PM 1 + optyczna
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru  
Kierunek wiatru  
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne +
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja komunikacyjna Gdańsk AM7

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma VAISALA, analizatora pyłu zawieszonego firma GRIMM, natomiast pozostałych analizatorów firma TELEDYNE. Stacja uruchomiona i włączona do systemu w lipiec 2021.

Nazwa stacji AM7
Krajowy kod stacji -
Międzynarodowy kod stacji -
Adres stacji Gdańsk, przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°22'34.684"N
18°31'21.71"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
54.3763013°N
18.5226973°E
Wysokość n.p.m. 148
Data uruchomienia stacji Lipiec 2021
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki   fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10   radiometryczna
PM 2.5 + PM10,PM2.5,PM1 laserowa
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM8

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma VAISALA i  THIES CLIMA , analizatora pyłu zawieszonego firma GRIMM, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 1998roku, włączona do systemu w roku 1999

Nazwa stacji AM8
Krajowy kod stacji PmGdaLecz08
Międzynarodowy kod stacji PL0052A
Adres stacji Gdańsk ul. Leczkowa
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°22'49''
18°37'13''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
475345,70
724093,30
Wysokość n.p.m. 7
Data uruchomienia stacji Październik 1998
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + optyczna
PM 2.5 + optyczna
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM9

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma VAISALA, analizatora pyłu zawieszonego firma GRIMM, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 1999roku, włączona do systemu w roku 2000

Nazwa stacji AM9
Krajowy kod stacji PmGdySzaf09N
Międzynarodowy kod stacji  PL0520A
Adres stacji Gdynia ul. Szafranowa
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°27'56.73''
18°27'53.68''
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
465314,62150
733647,0846
Wysokość n.p.m. 143
Data uruchomienia stacji Grudzień 2009
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + optyczna
PM 2.5 + optyczna
PM1 + optyczna
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla    
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne +
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM10

Producentem mierników warunków meteorologicznych jest firma VAISALA, analizatora pyłu zawieszonego firma EBERLINE, analizator NO-NO2-NOx firmy TELEDYNE
Stacja działa od 2001roku, włączona do systemu w roku 2001

Nazwa stacji AM10
Krajowy kod stacji PmGdyWendy10
Międzynarodowy kod stacji PL0310A
Adres stacji Gdynia ul. T. Wendy
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°31'31"
18°32'11"
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
470004,21
740254,87
Wysokość n.p.m. 4
Data uruchomienia stacji Maj 2001
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki    
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla    
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne

+

Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM13

Producentem analizatorów jest firma TELEDYNE.
Stacja działa od grudnia 2010 roku.

Nazwa stacji AM13
Adres stacji Kwidzyna, ul.Sportowa 1
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

53°43'13.11"
18°56'18.24"
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
496 028,8564
761 847,0970
Data uruchomienia stacji 2010
Właściciel stacji IP Kwidzyn Sp. z o.o
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki              +

fluorescencja UV

Dwutlenek azotu              +         chemiluminescencja
Siarkowodór              +         fluorescencja UV
Pył zawieszony PM 10              +         grawimetryczna
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +

Stacja Pomiarowa AM14 - likwidacja stacji  16.01.2021 r.

Producentem analizatora pyłu zawieszonego jest firma EBERLINE, natomiast pozostałych analizatorów firma THERMO ENVIRONMENTAL INC.
Stacja działa od 2006 roku, włączona do systemu w roku 2007. Likwidacja stacji  16.01.2021 r.

Nazwa stacji AM14
Krajowy kod stacji PmStaGdaLubi
Międzynarodowy kod stacji PL0311A
Adres stacji Starogard Gdański, ul.H. Sienkiewicza 19
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

53°57'56.39"
18°31'39.49"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
469038,10
678025,08
Wysokość n.p.m. 74
Data uruchomienia stacji 2006
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + radiometryczna
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) - -
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM15

 
Nazwa stacji AM15
Krajowy kod stacji  PmMalMicki15
Międzynarodowy kod stacji  PL0559A
Adres stacji ul. Mickiewicza, 82-200 Malbork
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°03'11.1"
19°03'27.8"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
502146,32
685186,79
Wysokość n.p.m. 17
Data uruchomienia stacji 01-01-2012
Właściciel stacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + Metoda tłumienia promieniowania beta oraz grawimetryczna - niskoobjętościowa, badanie zawartości bap i metali w pyle
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM12

 
Nazwa stacji AM12
Krajowy kod stacji  PmKosTargo12
Międzynarodowy kod stacji  PL0558A
Adres stacji Targowa, 83-400 Kościerzyna
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°07'11.84"
17°58'37.72"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
433153,37
695556,85
Wysokość n.p.m. 163
Data uruchomienia stacji 01-01-2012
Właściciel stacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki   fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + Metoda tłumienia promieniowania beta oraz grawimetryczna - niskoobjętościowa, badanie zawartości bap i metali w pyle
PM 2.5 + Metoda tłumienia promieniowania beta oraz grawimetryczna - niskoobjętościowa
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla   absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) BENZEN benzen metodą manualną- chromatografia gazowa MS z desorpcją termiczną
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM16

 
Nazwa stacji AM16
Krajowy kod stacji  PmLebMalcz16
Międzynarodowy kod stacji  PL0560A
Adres stacji Lębork, ul. Malczewskiego
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°32'46.20"
17°44'47.15"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
418932,09
743193,48
Wysokość n.p.m. 19
Data uruchomienia stacji 01-01-2012
Właściciel stacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki   fluorescencja UV
Dwutlenek azotu   chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna - niskoobjętościowa
PM 2.5 +  
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla   absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) BENZEN benzen metodą manualną- chromatografia gazowa MS z desorpcją termiczną
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM17

 
Nazwa stacji AM17
Krajowy kod stacji  PmLinieKos17
Międzynarodowy kod stacji  PL0561A
Adres stacji Liniewko Kościerskie
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°06'14.12"
18°11'00.50"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
446617,84
693589,44
Wysokość n.p.m. 186
Data uruchomienia stacji 01-01-2012
Właściciel stacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki + fluorescencja UV
Dwutlenek azotu + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna wysokoobjętościowa badanie zawartości bap i metali w pyle
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) BENZEN benzen metodą manualną- chromatografia gazowa MS z desorpcją termiczną
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Pomiarowa AM11

 
Nazwa stacji AM11
Krajowy kod stacji  PmSlupKniazi
Międzynarodowy kod stacji  PL0171A
Adres stacji Słupsk, ul. Kniaziewicza 30
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°27'48.46"
17°02'48.95"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
373432,73
735049,92
Wysokość n.p.m. 25
Data uruchomienia stacji 01-06-2004
Właściciel stacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki   fluorescencja UV
Dwutlenek azotu   chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10 + grawimetryczna - niskoobjętościowa
PM 2.5 + grawimetryczna - niskoobjętościowa
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla   absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?) + Benzen, toluen, m,p-ksylen, o-ksylen, etylobenzen - chromatografia gazowa
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne +
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Łeba

 
Nazwa stacji IMGW Łeba - Rąbka
Krajowy kod stacji  PmLebaRabkaE
Międzynarodowy kod stacji  PL0004R
Adres stacji Łeba ul.Rąbka
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"
 
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
405715,29
766596,68
Wysokość n.p.m. 2
Data uruchomienia stacji 01-01-2000
Właściciel stacji IMGW-PIB
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki   fluorescencja UV
Dwutlenek azotu   chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10   grawimetryczna wysokoobjętościowa badanie zawartości bap i metali w pyle
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon + absorpcja UV
Tlenek węgla   absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne +
Opady atmosferyczne +
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)  

Stacja Chojnice – mobilna

 
Nazwa stacji Chojnice – mobilna
Krajowy kod stacji  PmChojnMOB
Międzynarodowy kod stacji  PL0758A
Adres stacji Chojnice , Plac Emsdetten
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

53°41'43.511"
17°33'53.781"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
404092,32
649333,79
Wysokość n.p.m. 170
Data uruchomienia stacji 20-03-2020
Właściciel stacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki   fluorescencja UV
Dwutlenek azotu  + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10  + grawimetryczna wysokoobjętościowa badanie zawartości bap i metali w pyle
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon   absorpcja UV
Tlenek węgla   absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru  
Kierunek wiatru  
Wilgotność powietrza  
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne  
Ciśnienie atmosferyczne  
Temperatura powietrza  
Inne parametry (jakie?)  

Stacja komunikacyjna Gdańsk

 
Nazwa stacji Stacja komunikacyjna Gdańsk
Krajowy kod stacji  
Międzynarodowy kod stacji  
Adres stacji Gdańsk przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°22'35.203"
18°31'17.391"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
468927,4968
723703,6118
Wysokość n.p.m.  
Data uruchomienia stacji Planowana 31-03-2021
Właściciel stacji Fundacja ARMAG
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki   fluorescencja UV
Dwutlenek azotu  + chemiluminescencja
Pył zawieszony PM 10  + grawimetryczna wysokoobjętościowa badanie zawartości bap i metali w pyle
PM 2.5    
TSP    
BS    
Ozon   absorpcja UV
Tlenek węgla  + absorpcja w podczerwieni
Inne (jakie?)    
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru  +
Kierunek wiatru  +
Wilgotność powietrza  +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne  +
Ciśnienie atmosferyczne  +
Temperatura powietrza  +
Inne parametry (jakie?)  

Bytów

 
Nazwa stacji AM25
Krajowy kod stacji  PmBytowMila1MOB
Międzynarodowy kod stacji  PL0843A
Adres stacji Bytów, ul. Miła 17
Współrzędne geograficzne w układzie WGS84
szerokość N: dd°mm'ss.ss"
długość E: dd°mm'ss.ss"

54°10'21.5"N
17°29'34.1"E
Współrzędne płaskie prostokątne
w układzie PUWG 1992
 
Wysokość n.p.m. 140
Data uruchomienia stacji 01-01-2024
Właściciel stacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Mierzone
zanieczyszczenia
Metody pomiaru lub analizy
Dwutlenek siarki    
Dwutlenek azotu    
Pył zawieszony PM 10 + pomiar ciągły (automatyczny)
PM 2.5 + pomiar ciągły (automatyczny)
TSP    
BS    
Ozon    
Tlenek węgla    
Inne (jakie?)  benzo(a)piren w PM10  
  Mierzone parametry meteorologiczne
Prędkość wiatru +
Kierunek wiatru +
Wilgotność powietrza +
Promieniowanie słoneczne  
Opady atmosferyczne  
Ciśnienie atmosferyczne +
Temperatura powietrza +
Inne parametry (jakie?)