AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.80 7.30 16.80 0 0
Gdańsk Stogi 8.10 31.70 190.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 8.30 26.90 246.30 0 0
Gdynia Pogórze 3.90 15.90 93.00 0 0
Gdańsk Szadółki 2.50 3.30 4.70 0 0
Sopot 1.20 3.20 23.60 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.30 5.30 20.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.20 5.30 9.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 8.90 11.80 26.60 0 0
Kościerzyna 9.20 13.20 41.70 0 0
Kwidzyn 4.30 9.20 37.90 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork - - - - -
Lębork 7.30 11.00 16.90 0 0
Liniewko Kościerskie - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
16.80
7.30
4.80
Gdańsk Stogi
190.50
31.70
8.10
Gdańsk Nowy Port
246.30
26.90
8.30
Gdynia Pogórze
93.00
15.90
3.90
Gdańsk Szadółki
4.70
3.30
2.50
Sopot
23.60
3.20
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
20.40
5.30
3.30
Gdynia Dąbrowa
9.90
5.30
3.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
26.60
11.80
8.90
Kościerzyna
41.70
13.20
9.20
Kwidzyn
37.90
9.20
4.30
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
-
-
-
Lębork
16.90
11.00
7.30
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 22.80 95.20 0
Gdańsk Stogi 21.10 80.00 0
Gdańsk Nowy Port 27.90 80.60 0
Gdynia Pogórze 10.70 63.90 0
Gdańsk Szadółki 17.30 77.30 0
Sopot 17.60 104.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 21.10 101.70 0
Gdynia Dąbrowa 18.20 93.00 0
Gdynia Śródmieście 26.00 105.90 0
Słupsk 12.90 50.00 0
Kościerzyna 21.10 120.40 0
Kwidzyn 31.60 186.10 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 16.80 76.60 0
Lębork 13.60 73.90 0
Liniewko Kościerskie 7.70 28.80 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
95.20
22.80
Gdańsk Stogi
80.00
21.10
Gdańsk Nowy Port
80.60
27.90
Gdynia Pogórze
63.90
10.70
Gdańsk Szadółki
77.30
17.30
Sopot
104.80
17.60
Gdańsk Wrzeszcz
101.70
21.10
Gdynia Dąbrowa
93.00
18.20
Gdynia Śródmieście
105.90
26.00
Słupsk
50.00
12.90
Kościerzyna
120.40
21.10
Kwidzyn
186.10
31.60
Starogard Gdański
-
-
Malbork
76.60
16.80
Lębork
73.90
13.60
Liniewko Kościerskie
28.80
7.70
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 36.40 104.50 219.60 9
Gdańsk Stogi 28.10 77.60 260.20 5
Gdańsk Nowy Port 47.20 145.10 340.60 10
Gdynia Pogórze 22.30 67.10 138.90 2
Gdańsk Szadółki 24.90 80.50 181.60 4
Sopot 24.00 77.40 161.20 4
Gdańsk Wrzeszcz 26.10 83.70 171.80 3
Gdynia Dąbrowa 24.00 72.90 188.90 3
Gdynia Śródmieście 32.10 108.00 234.00 6
Słupsk 21.10 56.60 85.70 1
Kościerzyna 39.00 100.40 189.90 8
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 27.90 77.20 144.60 5
Lębork 29.50 71.90 141.10 4
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
219.60
104.50
36.40
Gdańsk Stogi
260.20
77.60
28.10
Gdańsk Nowy Port
340.60
145.10
47.20
Gdynia Pogórze
138.90
67.10
22.30
Gdańsk Szadółki
181.60
80.50
24.90
Sopot
161.20
77.40
24.00
Gdańsk Wrzeszcz
171.80
83.70
26.10
Gdynia Dąbrowa
188.90
72.90
24.00
Gdynia Śródmieście
234.00
108.00
32.10
Słupsk
85.70
56.60
21.10
Kościerzyna
189.90
100.40
39.00
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
144.60
77.20
27.90
Lębork
141.10
71.90
29.50
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 460.70 1387.20 0
Gdynia Pogórze 336.00 964.10 0
Gdańsk Szadółki 424.20 813.80 0
Sopot 338.50 741.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 399.70 1334.00 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 387.90 557.80 0
Kościerzyna 626.10 2340.20 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 362.40 688.20 0
Lębork 487.10 1290.30 0
Liniewko Kościerskie 353.40 537.90 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1387.20
460.70
Gdynia Pogórze
964.10
336.00
Gdańsk Szadółki
813.80
424.20
Sopot
741.30
338.50
Gdańsk Wrzeszcz
1334.00
399.70
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
557.80
387.90
Kościerzyna
2340.20
626.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
688.20
362.40
Lębork
1290.30
487.10
Liniewko Kościerskie
537.90
353.40
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 46.70 91.70 0
Gdańsk Szadółki 35.10 71.30 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 38.30 74.20 0
Gdynia Dąbrowa 42.20 79.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 40.40 87.20 0
Kościerzyna 37.10 88.50 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 44.40 91.30 0
Lębork 37.80 77.90 0
Liniewko Kościerskie 53.90 96.50 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
91.70
46.70
Gdańsk Szadółki
71.30
35.10
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
74.20
38.30
Gdynia Dąbrowa
79.60
42.20
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
87.20
40.40
Kościerzyna
88.50
37.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
91.30
44.40
Lębork
77.90
37.80
Liniewko Kościerskie
96.50
53.90