AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.80 8.20 9.60 0 0
Gdańsk Stogi 6.10 27.10 111.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 11.20 76.10 169.20 0 0
Gdynia Pogórze 5.00 20.80 83.50 0 0
Gdańsk Szadółki 1.50 3.50 4.50 0 0
Sopot 2.40 10.10 50.80 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.80 13.40 101.00 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.90 14.10 39.30 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 6.10 8.10 30.50 0 0
Kościerzyna 6.20 9.30 17.70 0 0
Kwidzyn 7.70 11.70 21.30 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 5.70 13.40 31.80 0 0
Lębork 9.90 17.10 26.40 0 0
Liniewko Kościerskie 11.90 16.70 19.50 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
9.60
8.20
3.80
Gdańsk Stogi
111.80
27.10
6.10
Gdańsk Nowy Port
169.20
76.10
11.20
Gdynia Pogórze
83.50
20.80
5.00
Gdańsk Szadółki
4.50
3.50
1.50
Sopot
50.80
10.10
2.40
Gdańsk Wrzeszcz
101.00
13.40
3.80
Gdynia Dąbrowa
39.30
14.10
2.90
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
30.50
8.10
6.10
Kościerzyna
17.70
9.30
6.20
Kwidzyn
21.30
11.70
7.70
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
31.80
13.40
5.70
Lębork
26.40
17.10
9.90
Liniewko Kościerskie
19.50
16.70
11.90
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 18.20 78.60 0
Gdańsk Stogi 17.10 71.20 0
Gdańsk Nowy Port 20.30 67.00 0
Gdynia Pogórze 15.90 46.40 0
Gdańsk Szadółki 13.50 40.20 0
Sopot 16.80 62.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.80 67.10 0
Gdynia Dąbrowa 12.20 47.30 0
Gdynia Śródmieście 18.30 67.30 0
Słupsk 24.70 112.70 0
Kościerzyna 17.70 92.20 0
Kwidzyn 43.20 103.50 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 16.80 53.90 0
Lębork 15.70 53.00 0
Liniewko Kościerskie 7.80 32.40 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
78.60
18.20
Gdańsk Stogi
71.20
17.10
Gdańsk Nowy Port
67.00
20.30
Gdynia Pogórze
46.40
15.90
Gdańsk Szadółki
40.20
13.50
Sopot
62.00
16.80
Gdańsk Wrzeszcz
67.10
17.80
Gdynia Dąbrowa
47.30
12.20
Gdynia Śródmieście
67.30
18.30
Słupsk
112.70
24.70
Kościerzyna
92.20
17.70
Kwidzyn
103.50
43.20
Starogard Gdański
-
-
Malbork
53.90
16.80
Lębork
53.00
15.70
Liniewko Kościerskie
32.40
7.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 25.50 56.30 85.20 7
Gdańsk Stogi 18.70 38.90 93.00 0
Gdańsk Nowy Port 24.80 63.00 122.40 4
Gdynia Pogórze 19.60 47.30 113.00 0
Gdańsk Szadółki 14.30 32.90 57.80 0
Sopot 18.30 49.00 87.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 20.30 49.60 77.50 0
Gdynia Dąbrowa 16.50 43.20 76.00 0
Gdynia Śródmieście 22.70 56.30 117.30 4
Słupsk 25.10 55.50 102.70 2
Kościerzyna 36.50 75.00 125.50 8
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 27.60 61.00 112.40 5
Lębork 37.70 79.50 197.40 9
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
85.20
56.30
25.50
Gdańsk Stogi
93.00
38.90
18.70
Gdańsk Nowy Port
122.40
63.00
24.80
Gdynia Pogórze
113.00
47.30
19.60
Gdańsk Szadółki
57.80
32.90
14.30
Sopot
87.40
49.00
18.30
Gdańsk Wrzeszcz
77.50
49.60
20.30
Gdynia Dąbrowa
76.00
43.20
16.50
Gdynia Śródmieście
117.30
56.30
22.70
Słupsk
102.70
55.50
25.10
Kościerzyna
125.50
75.00
36.50
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
112.40
61.00
27.60
Lębork
197.40
79.50
37.70
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 406.90 754.10 0
Gdynia Pogórze 652.30 1317.20 0
Gdańsk Szadółki 371.20 748.10 0
Sopot 422.60 974.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 389.10 877.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 546.30 1104.30 0
Kościerzyna 746.20 1502.60 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 694.10 1356.70 0
Lębork 740.20 1361.50 0
Liniewko Kościerskie 590.00 951.60 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
754.10
406.90
Gdynia Pogórze
1317.20
652.30
Gdańsk Szadółki
748.10
371.20
Sopot
974.40
422.60
Gdańsk Wrzeszcz
877.80
389.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
1104.30
546.30
Kościerzyna
1502.60
746.20
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
1356.70
694.10
Lębork
1361.50
740.20
Liniewko Kościerskie
951.60
590.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 30.30 70.20 0
Gdańsk Szadółki 25.00 64.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 29.80 71.60 0
Gdynia Dąbrowa 29.30 66.50 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 28.30 70.80 0
Kościerzyna 28.20 63.40 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 28.00 62.70 0
Lębork 25.80 63.60 0
Liniewko Kościerskie 35.00 67.10 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
70.20
30.30
Gdańsk Szadółki
64.70
25.00
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
71.60
29.80
Gdynia Dąbrowa
66.50
29.30
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
70.80
28.30
Kościerzyna
63.40
28.20
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
62.70
28.00
Lębork
63.60
25.80
Liniewko Kościerskie
67.10
35.00