AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.70 9.00 11.00 0 0
Gdańsk Stogi 4.60 29.40 166.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 25.40 273.80 902.20 1 8
Gdynia Pogórze 3.60 8.50 32.90 0 0
Gdańsk Szadółki 1.30 2.30 3.40 0 0
Sopot 2.40 11.40 42.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.30 7.40 21.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.80 5.40 24.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 3.10 6.60 11.60 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 3.30 4.80 10.50 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.60 4.00 17.00 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
- - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
11.00
9.00
3.70
Gdańsk Stogi
166.40
29.40
4.60
Gdańsk Nowy Port
902.20
273.80
25.40
Gdynia Pogórze
32.90
8.50
3.60
Gdańsk Szadółki
3.40
2.30
1.30
Sopot
42.00
11.40
2.40
Gdańsk Wrzeszcz
21.90
7.40
3.30
Gdynia Dąbrowa
24.40
5.40
1.80
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
11.60
6.60
3.10
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
10.50
4.80
3.30
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
17.00
4.00
2.60
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 18.10 76.60 0
Gdańsk Stogi 14.20 55.70 0
Gdańsk Nowy Port 18.10 49.20 0
Gdynia Pogórze 7.80 25.80 0
Gdańsk Szadółki 13.80 50.80 0
Sopot 16.70 53.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.50 55.20 0
Gdynia Dąbrowa 14.40 62.20 0
Gdynia Śródmieście 15.30 49.30 0
Słupsk - - -
Kościerzyna 15.80 47.90 0
Kwidzyn 7.70 22.00 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 12.20 40.10 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 10.70 29.60 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 16.40 57.30 0
- - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
76.60
18.10
Gdańsk Stogi
55.70
14.20
Gdańsk Nowy Port
49.20
18.10
Gdynia Pogórze
25.80
7.80
Gdańsk Szadółki
50.80
13.80
Sopot
53.70
16.70
Gdańsk Wrzeszcz
55.20
17.50
Gdynia Dąbrowa
62.20
14.40
Gdynia Śródmieście
49.30
15.30
Słupsk
-
-
Kościerzyna
47.90
15.80
Kwidzyn
22.00
7.70
Starogard Gdański
-
-
Malbork
40.10
12.20
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
29.60
10.70
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
57.30
16.40
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 25.40 40.50 78.00 0
Gdańsk Stogi 21.20 52.30 220.60 1
Gdańsk Nowy Port 21.60 38.30 90.50 0
Gdynia Pogórze 32.10 48.80 132.90 0
Gdańsk Szadółki 18.40 28.70 93.00 0
Sopot - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 31.90 55.90 104.50 1
Gdynia Dąbrowa 24.00 37.00 52.30 0
Gdynia Śródmieście 23.80 42.30 100.40 0
Słupsk 21.60 42.10 69.40 0
Kościerzyna 32.70 60.40 164.60 1
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 25.80 49.60 97.00 0
Lębork 34.00 58.40 114.20 2
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 36.00 60.90 115.60 6
- - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
78.00
40.50
25.40
Gdańsk Stogi
220.60
52.30
21.20
Gdańsk Nowy Port
90.50
38.30
21.60
Gdynia Pogórze
132.90
48.80
32.10
Gdańsk Szadółki
93.00
28.70
18.40
Sopot
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
104.50
55.90
31.90
Gdynia Dąbrowa
52.30
37.00
24.00
Gdynia Śródmieście
100.40
42.30
23.80
Słupsk
69.40
42.10
21.60
Kościerzyna
164.60
60.40
32.70
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
97.00
49.60
25.80
Lębork
114.20
58.40
34.00
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
115.60
60.90
36.00
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 407.30 1432.90 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 381.00 908.90 0
Gdynia Pogórze 480.80 937.00 0
Gdańsk Szadółki 404.00 932.80 0
Sopot 335.00 756.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 400.80 1062.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 322.60 839.30 0
Lębork 488.20 1029.90 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
- - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
1432.90
407.30
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
908.90
381.00
Gdynia Pogórze
937.00
480.80
Gdańsk Szadółki
932.80
404.00
Sopot
756.10
335.00
Gdańsk Wrzeszcz
1062.10
400.80
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
839.30
322.60
Lębork
1029.90
488.20
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 20.30 60.50 0
Gdańsk Szadółki 28.30 64.20 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 19.20 57.10 0
Gdynia Dąbrowa 27.60 61.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 18.70 41.10 0
Kościerzyna 17.50 40.90 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 23.10 51.60 0
Lębork 24.40 54.20 0
Liniewko Kościerskie 29.30 66.60 0
Łeba 32.50 75.20 0
Chojnice - mobilna - - -
- - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
60.50
20.30
Gdańsk Szadółki
64.20
28.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
57.10
19.20
Gdynia Dąbrowa
61.60
27.60
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
41.10
18.70
Kościerzyna
40.90
17.50
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
51.60
23.10
Lębork
54.20
24.40
Liniewko Kościerskie
66.60
29.30
Łeba
75.20
32.50
Chojnice - mobilna
-
-
-
-