AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.10 10.70 37.40 0 0
Gdańsk Stogi 2.60 5.50 23.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.40 3.40 15.20 0 0
Gdynia Pogórze 1.40 2.10 15.60 0 0
Gdańsk Szadółki 2.10 2.40 3.60 0 0
Sopot 1.40 2.40 8.70 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.00 2.30 5.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.60 2.60 6.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 5.60 7.30 18.00 0 0
Kościerzyna 1.90 2.90 6.70 0 0
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański 3.90 4.20 7.40 0 0
Malbork - - - - -
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.00 2.60 6.20 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
37.40
10.70
3.10
Gdańsk Stogi
23.70
5.50
2.60
Gdańsk Nowy Port
15.20
3.40
2.40
Gdynia Pogórze
15.60
2.10
1.40
Gdańsk Szadółki
3.60
2.40
2.10
Sopot
8.70
2.40
1.40
Gdańsk Wrzeszcz
5.90
2.30
2.00
Gdynia Dąbrowa
6.70
2.60
1.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
18.00
7.30
5.60
Kościerzyna
6.70
2.90
1.90
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
7.40
4.20
3.90
Malbork
-
-
-
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
6.20
2.60
2.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 12.80 57.50 0
Gdańsk Stogi 13.90 52.60 0
Gdańsk Nowy Port 11.90 57.30 0
Gdynia Pogórze 4.50 19.90 0
Gdańsk Szadółki 12.00 99.70 0
Sopot 8.80 29.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 10.20 54.80 0
Gdynia Dąbrowa 11.00 71.90 0
Gdynia Śródmieście 17.10 72.60 0
Słupsk 9.80 45.50 0
Kościerzyna 8.70 49.10 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 10.90 38.30 0
Malbork 15.50 41.50 0
Lębork 5.50 26.60 0
Liniewko Kościerskie 4.10 36.00 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
57.50
12.80
Gdańsk Stogi
52.60
13.90
Gdańsk Nowy Port
57.30
11.90
Gdynia Pogórze
19.90
4.50
Gdańsk Szadółki
99.70
12.00
Sopot
29.10
8.80
Gdańsk Wrzeszcz
54.80
10.20
Gdynia Dąbrowa
71.90
11.00
Gdynia Śródmieście
72.60
17.10
Słupsk
45.50
9.80
Kościerzyna
49.10
8.70
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
38.30
10.90
Malbork
41.50
15.50
Lębork
26.60
5.50
Liniewko Kościerskie
36.00
4.10
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.00 38.90 73.10 0
Gdańsk Stogi 28.60 79.30 298.60 2
Gdańsk Nowy Port 30.40 65.30 444.20 2
Gdynia Pogórze 23.20 34.60 155.80 0
Gdańsk Szadółki 21.30 38.60 190.80 0
Sopot 22.70 41.80 169.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.80 32.10 118.60 0
Gdynia Dąbrowa 16.00 32.20 160.50 0
Gdynia Śródmieście 30.00 106.00 350.80 3
Słupsk 14.70 25.40 42.00 0
Kościerzyna 18.10 29.20 46.20 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 21.80 37.70 212.30 0
Malbork 21.10 88.60 571.90 1
Lębork 21.60 43.60 312.50 0
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
73.10
38.90
22.00
Gdańsk Stogi
298.60
79.30
28.60
Gdańsk Nowy Port
444.20
65.30
30.40
Gdynia Pogórze
155.80
34.60
23.20
Gdańsk Szadółki
190.80
38.60
21.30
Sopot
169.40
41.80
22.70
Gdańsk Wrzeszcz
118.60
32.10
16.80
Gdynia Dąbrowa
160.50
32.20
16.00
Gdynia Śródmieście
350.80
106.00
30.00
Słupsk
42.00
25.40
14.70
Kościerzyna
46.20
29.20
18.10
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
212.30
37.70
21.80
Malbork
571.90
88.60
21.10
Lębork
312.50
43.60
21.60
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 360.10 599.00 0
Gdynia Pogórze 235.20 331.50 0
Gdańsk Szadółki 276.30 417.10 0
Sopot 199.90 362.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 290.40 499.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 287.90 472.20 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 161.10 262.10 0
Malbork - - -
Lębork 358.50 641.10 0
Liniewko Kościerskie 336.80 470.50 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
599.00
360.10
Gdynia Pogórze
331.50
235.20
Gdańsk Szadółki
417.10
276.30
Sopot
362.70
199.90
Gdańsk Wrzeszcz
499.60
290.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
472.20
287.90
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
262.10
161.10
Malbork
-
-
Lębork
641.10
358.50
Liniewko Kościerskie
470.50
336.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 64.60 118.40 0
Gdańsk Szadółki 47.60 112.20 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 57.00 110.70 0
Gdynia Dąbrowa 51.70 106.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 57.70 108.20 0
Kościerzyna 65.90 126.70 1
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 54.20 109.20 0
Lębork 47.70 114.10 0
Liniewko Kościerskie 73.10 131.00 1
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
118.40
64.60
Gdańsk Szadółki
112.20
47.60
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
110.70
57.00
Gdynia Dąbrowa
106.60
51.70
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
108.20
57.70
Kościerzyna
126.70
65.90
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
109.20
54.20
Lębork
114.10
47.70
Liniewko Kościerskie
131.00
73.10