AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 2.60 5.20 30.20 0 0
Gdańsk Stogi 1.60 4.70 36.30 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.50 9.30 47.80 0 0
Gdynia Pogórze 2.20 3.40 12.10 0 0
Gdańsk Szadółki 1.40 3.30 8.20 0 0
Sopot 1.50 3.40 13.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.70 18.60 124.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.90 5.30 27.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 2.20 4.50 22.40 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 1.70 2.90 8.40 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
30.20
5.20
2.60
Gdańsk Stogi
36.30
4.70
1.60
Gdańsk Nowy Port
47.80
9.30
3.50
Gdynia Pogórze
12.10
3.40
2.20
Gdańsk Szadółki
8.20
3.30
1.40
Sopot
13.40
3.40
1.50
Gdańsk Wrzeszcz
124.40
18.60
2.70
Gdynia Dąbrowa
27.10
5.30
1.90
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
22.40
4.50
2.20
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
8.40
2.90
1.70
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 19.90 97.20 0
Gdańsk Stogi 15.30 66.30 0
Gdańsk Nowy Port 16.50 99.70 0
Gdynia Pogórze 12.50 112.70 0
Gdańsk Szadółki 17.40 93.70 0
Sopot 11.50 76.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.90 83.70 0
Gdynia Dąbrowa 14.00 83.20 0
Gdynia Śródmieście 19.50 100.80 0
Słupsk - - -
Kościerzyna 13.20 87.50 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 13.60 59.50 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 5.40 40.90 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
97.20
19.90
Gdańsk Stogi
66.30
15.30
Gdańsk Nowy Port
99.70
16.50
Gdynia Pogórze
112.70
12.50
Gdańsk Szadółki
93.70
17.40
Sopot
76.30
11.50
Gdańsk Wrzeszcz
83.70
14.90
Gdynia Dąbrowa
83.20
14.00
Gdynia Śródmieście
100.80
19.50
Słupsk
-
-
Kościerzyna
87.50
13.20
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
59.50
13.60
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
40.90
5.40
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 29.00 72.20 144.80 4
Gdańsk Stogi 23.10 51.30 99.00 1
Gdańsk Nowy Port 30.10 109.50 340.90 6
Gdynia Pogórze 22.40 49.50 202.10 0
Gdańsk Szadółki 19.40 53.00 303.50 1
Sopot - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 22.10 59.00 126.20 2
Gdynia Dąbrowa 18.10 50.00 117.90 0
Gdynia Śródmieście 42.70 106.40 455.50 9
Słupsk 17.10 41.70 167.70 0
Kościerzyna 21.50 54.00 126.80 2
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 17.20 40.60 87.30 0
Lębork 20.00 53.00 129.40 1
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
144.80
72.20
29.00
Gdańsk Stogi
99.00
51.30
23.10
Gdańsk Nowy Port
340.90
109.50
30.10
Gdynia Pogórze
202.10
49.50
22.40
Gdańsk Szadółki
303.50
53.00
19.40
Sopot
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
126.20
59.00
22.10
Gdynia Dąbrowa
117.90
50.00
18.10
Gdynia Śródmieście
455.50
106.40
42.70
Słupsk
167.70
41.70
17.10
Kościerzyna
126.80
54.00
21.50
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
87.30
40.60
17.20
Lębork
129.40
53.00
20.00
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 254.00 782.10 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 284.10 572.80 0
Gdynia Pogórze 270.90 392.40 0
Gdańsk Szadółki 253.30 426.10 0
Sopot 259.40 511.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 390.90 739.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 219.20 523.20 0
Lębork 258.90 620.30 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
782.10
254.00
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
572.80
284.10
Gdynia Pogórze
392.40
270.90
Gdańsk Szadółki
426.10
253.30
Sopot
511.30
259.40
Gdańsk Wrzeszcz
739.60
390.90
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
523.20
219.20
Lębork
620.30
258.90
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 54.60 116.70 0
Gdańsk Szadółki 47.00 93.90 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 41.60 99.80 0
Gdynia Dąbrowa 49.30 117.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 39.50 102.30 0
Kościerzyna 18.10 76.20 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 50.40 110.70 0
Lębork 45.10 115.50 0
Liniewko Kościerskie 55.90 114.80 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
116.70
54.60
Gdańsk Szadółki
93.90
47.00
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
99.80
41.60
Gdynia Dąbrowa
117.80
49.30
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
102.30
39.50
Kościerzyna
76.20
18.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
110.70
50.40
Lębork
115.50
45.10
Liniewko Kościerskie
114.80
55.90