AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.30 8.20 15.80 0 0
Gdańsk Stogi 4.60 63.90 308.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 14.70 92.00 175.30 0 0
Gdynia Pogórze 3.10 9.40 31.30 0 0
Gdańsk Szadółki 1.60 4.00 21.40 0 0
Sopot 1.90 4.80 15.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.20 17.60 102.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.00 3.70 22.60 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 9.30 12.90 14.10 0 0
Kościerzyna 6.90 11.40 26.50 0 0
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 4.10 14.50 14.50 0 0
Lębork 2.60 13.20 13.20 - -
Liniewko Kościerskie 6.80 18.00 18.00 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
15.80
8.20
3.30
Gdańsk Stogi
308.70
63.90
4.60
Gdańsk Nowy Port
175.30
92.00
14.70
Gdynia Pogórze
31.30
9.40
3.10
Gdańsk Szadółki
21.40
4.00
1.60
Sopot
15.40
4.80
1.90
Gdańsk Wrzeszcz
102.10
17.60
3.20
Gdynia Dąbrowa
22.60
3.70
2.00
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
14.10
12.90
9.30
Kościerzyna
26.50
11.40
6.90
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
14.50
14.50
4.10
Lębork
13.20
13.20
2.60
Liniewko Kościerskie
18.00
18.00
6.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 19.30 64.60 0
Gdańsk Stogi 16.30 78.30 0
Gdańsk Nowy Port 17.50 48.70 0
Gdynia Pogórze 16.10 48.70 0
Gdańsk Szadółki 15.20 77.30 0
Sopot 14.50 44.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.10 56.90 0
Gdynia Dąbrowa 13.30 53.10 0
Gdynia Śródmieście 25.50 61.50 0
Słupsk 11.70 55.60 0
Kościerzyna 14.00 53.10 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 12.50 49.90 0
Lębork 11.80 37.60 0
Liniewko Kościerskie 7.80 24.90 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
64.60
19.30
Gdańsk Stogi
78.30
16.30
Gdańsk Nowy Port
48.70
17.50
Gdynia Pogórze
48.70
16.10
Gdańsk Szadółki
77.30
15.20
Sopot
44.40
14.50
Gdańsk Wrzeszcz
56.90
18.10
Gdynia Dąbrowa
53.10
13.30
Gdynia Śródmieście
61.50
25.50
Słupsk
55.60
11.70
Kościerzyna
53.10
14.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
49.90
12.50
Lębork
37.60
11.80
Liniewko Kościerskie
24.90
7.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 28.70 54.80 92.00 1
Gdańsk Stogi 20.30 35.50 105.50 0
Gdańsk Nowy Port 22.00 45.70 137.60 0
Gdynia Pogórze 28.60 57.10 185.70 1
Gdańsk Szadółki 13.20 26.90 50.70 0
Sopot 25.40 45.90 103.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 29.80 51.80 97.50 1
Gdynia Dąbrowa 15.80 29.50 70.50 0
Gdynia Śródmieście 23.50 64.20 192.30 1
Słupsk 19.50 36.60 52.20 0
Kościerzyna 28.80 46.80 174.90 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 22.90 39.10 84.30 0
Lębork 32.90 51.70 129.40 1
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
92.00
54.80
28.70
Gdańsk Stogi
105.50
35.50
20.30
Gdańsk Nowy Port
137.60
45.70
22.00
Gdynia Pogórze
185.70
57.10
28.60
Gdańsk Szadółki
50.70
26.90
13.20
Sopot
103.70
45.90
25.40
Gdańsk Wrzeszcz
97.50
51.80
29.80
Gdynia Dąbrowa
70.50
29.50
15.80
Gdynia Śródmieście
192.30
64.20
23.50
Słupsk
52.20
36.60
19.50
Kościerzyna
174.90
46.80
28.80
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
84.30
39.10
22.90
Lębork
129.40
51.70
32.90
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 426.90 867.20 0
Gdynia Pogórze 296.10 863.00 0
Gdańsk Szadółki 342.80 608.50 0
Sopot 314.70 750.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 465.20 899.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 536.70 840.10 0
Kościerzyna 859.50 2222.70 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 803.90 1139.10 0
Lębork 734.30 1616.30 0
Liniewko Kościerskie 456.30 1616.30 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
867.20
426.90
Gdynia Pogórze
863.00
296.10
Gdańsk Szadółki
608.50
342.80
Sopot
750.10
314.70
Gdańsk Wrzeszcz
899.50
465.20
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
840.10
536.70
Kościerzyna
2222.70
859.50
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
1139.10
803.90
Lębork
1616.30
734.30
Liniewko Kościerskie
1616.30
456.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 22.50 68.10 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 20.30 61.90 0
Gdynia Dąbrowa 24.30 62.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 23.20 64.30 0
Kościerzyna 22.40 48.10 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 23.30 57.90 0
Lębork 20.50 60.50 0
Liniewko Kościerskie 27.60 59.90 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
68.10
22.50
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
61.90
20.30
Gdynia Dąbrowa
62.30
24.30
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
64.30
23.20
Kościerzyna
48.10
22.40
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
57.90
23.30
Lębork
60.50
20.50
Liniewko Kościerskie
59.90
27.60