AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.10 8.50 29.20 0 0
Gdańsk Stogi 3.50 4.60 14.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.40 7.50 22.80 0 0
Gdynia Pogórze 3.40 8.30 42.90 0 0
Gdańsk Lawendowe W. 3.50 6.90 22.50 0 0
Sopot 3.50 5.70 13.20 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 2.90 4.00 6.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.90 5.30 13.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 1.70 3.60 9.60 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.30 7.00 8.80 0 0
Łeba - - - - -
Ustka - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
29.20
8.50
3.10
Gdańsk Stogi
14.00
4.60
3.50
Gdańsk Nowy Port
22.80
7.50
3.40
Gdynia Pogórze
42.90
8.30
3.40
Gdańsk Lawendowe W.
22.50
6.90
3.50
Sopot
13.20
5.70
3.50
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
6.90
4.00
2.90
Gdynia Dąbrowa
13.10
5.30
2.90
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
9.60
3.60
1.70
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
8.80
7.00
2.30
Łeba
-
-
-
Ustka
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 17.70 75.10 0
Gdańsk Stogi 16.90 76.20 0
Gdańsk Nowy Port 15.50 85.20 0
Gdynia Pogórze 12.00 90.80 0
Gdańsk Lawendowe W. 15.30 104.90 0
Sopot 12.50 54.10 0
Gdańsk Matarnia 30.50 98.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.10 85.70 0
Gdynia Dąbrowa 18.00 113.50 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 11.90 62.20 0
Lębork 10.90 44.70 0
Liniewko Kościerskie 6.60 20.10 0
Łeba - - -
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
75.10
17.70
Gdańsk Stogi
76.20
16.90
Gdańsk Nowy Port
85.20
15.50
Gdynia Pogórze
90.80
12.00
Gdańsk Lawendowe W.
104.90
15.30
Sopot
54.10
12.50
Gdańsk Matarnia
98.80
30.50
Gdańsk Wrzeszcz
85.70
14.10
Gdynia Dąbrowa
113.50
18.00
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
62.20
11.90
Lębork
44.70
10.90
Liniewko Kościerskie
20.10
6.60
Łeba
-
-
Ustka
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.10 60.80 87.40 1
Gdańsk Stogi 17.20 36.30 100.40 0
Gdańsk Nowy Port 18.80 56.00 79.10 1
Gdynia Pogórze 19.50 67.10 100.20 1
Gdańsk Lawendowe W. 19.40 98.30 127.20 1
Sopot 16.80 58.80 95.90 1
Gdańsk Matarnia 19.00 66.20 91.10 2
Gdańsk Wrzeszcz 19.60 61.30 94.60 1
Gdynia Dąbrowa 16.90 66.80 89.50 1
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 15.50 68.00 98.00 1
Kościerzyna 21.40 97.80 145.80 2
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 19.38 78.75 105.40 1
Lębork - - - -
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Ustka 14.00 59.00 103.00 1
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
87.40
60.80
21.10
Gdańsk Stogi
100.40
36.30
17.20
Gdańsk Nowy Port
79.10
56.00
18.80
Gdynia Pogórze
100.20
67.10
19.50
Gdańsk Lawendowe W.
127.20
98.30
19.40
Sopot
95.90
58.80
16.80
Gdańsk Matarnia
91.10
66.20
19.00
Gdańsk Wrzeszcz
94.60
61.30
19.60
Gdynia Dąbrowa
89.50
66.80
16.90
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
98.00
68.00
15.50
Kościerzyna
145.80
97.80
21.40
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
105.40
78.75
19.38
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Ustka
103.00
59.00
14.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 314.50 772.20 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 332.60 609.20 0
Gdynia Pogórze 301.90 561.90 0
Gdańsk Lawendowe W. 290.80 720.30 0
Sopot 273.40 447.20 0
Gdańsk Matarnia 335.90 648.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 304.60 699.90 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 314.10 550.80 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
772.20
314.50
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
609.20
332.60
Gdynia Pogórze
561.90
301.90
Gdańsk Lawendowe W.
720.30
290.80
Sopot
447.20
273.40
Gdańsk Matarnia
648.20
335.90
Gdańsk Wrzeszcz
699.90
304.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
550.80
314.10
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Ustka
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 71.00 104.10 0
Gdańsk Lawendowe W. 72.60 121.00 2
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 52.80 91.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 63.30 109.30 0
Gdynia Dąbrowa 73.80 116.50 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 62.60 101.90 0
Lębork 64.30 111.60 0
Liniewko Kościerskie 56.00 79.40 0
Łeba - - -
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
104.10
71.00
Gdańsk Lawendowe W.
121.00
72.60
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
91.80
52.80
Gdańsk Wrzeszcz
109.30
63.30
Gdynia Dąbrowa
116.50
73.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
101.90
62.60
Lębork
111.60
64.30
Liniewko Kościerskie
79.40
56.00
Łeba
-
-
Ustka
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze - - -
Gdańsk Lawendowe W. 1.40 9.50 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz - - -
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork - - -
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Ustka - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
-
-
Gdańsk Lawendowe W.
9.50
1.40
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
-
-
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
-
-
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Ustka
-
-