AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.80 10.50 15.00 0 0
Gdańsk Stogi 1.30 1.90 5.20 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.50 4.20 22.10 0 0
Gdynia Pogórze 1.50 3.80 8.40 0 0
Gdańsk Szadółki - - - - -
Sopot 1.80 3.50 17.00 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.40 5.50 26.70 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.40 2.60 8.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 1.70 3.60 1.70 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 1.70 2.30 6.20 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
15.00
10.50
4.80
Gdańsk Stogi
5.20
1.90
1.30
Gdańsk Nowy Port
22.10
4.20
1.50
Gdynia Pogórze
8.40
3.80
1.50
Gdańsk Szadółki
-
-
-
Sopot
17.00
3.50
1.80
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
26.70
5.50
1.40
Gdynia Dąbrowa
8.10
2.60
1.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
1.70
3.60
1.70
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
6.20
2.30
1.70
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 16.60 57.40 0
Gdańsk Stogi 15.90 59.40 0
Gdańsk Nowy Port 13.80 49.50 0
Gdynia Pogórze 10.50 61.50 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 13.90 48.70 0
Gdańsk Matarnia 27.70 69.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.70 76.60 0
Gdynia Dąbrowa 13.60 51.50 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 11.70 59.50 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 12.10 43.70 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 3.30 10.20 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 10.20 54.80 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
57.40
16.60
Gdańsk Stogi
59.40
15.90
Gdańsk Nowy Port
49.50
13.80
Gdynia Pogórze
61.50
10.50
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
48.70
13.90
Gdańsk Matarnia
69.40
27.70
Gdańsk Wrzeszcz
76.60
16.70
Gdynia Dąbrowa
51.50
13.60
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
59.50
11.70
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
43.70
12.10
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
10.20
3.30
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
54.80
10.20
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 15.50 39.70 73.00 0
Gdańsk Stogi 15.40 33.90 89.80 0
Gdańsk Nowy Port 11.80 37.10 60.00 0
Gdynia Pogórze 12.60 30.90 91.40 0
Gdańsk Szadółki - - - -
Sopot 11.80 26.10 48.90 0
Gdańsk Matarnia 14.30 25.60 40.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.60 37.30 71.50 0
Gdynia Dąbrowa 14.60 31.80 102.30 0
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 13.10 25.00 67.90 0
Kościerzyna 14.40 39.60 100.50 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 11.30 24.00 57.40 0
Lębork 17.90 33.20 127.90 0
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 15.80 38.70 108.90 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
73.00
39.70
15.50
Gdańsk Stogi
89.80
33.90
15.40
Gdańsk Nowy Port
60.00
37.10
11.80
Gdynia Pogórze
91.40
30.90
12.60
Gdańsk Szadółki
-
-
-
Sopot
48.90
26.10
11.80
Gdańsk Matarnia
40.80
25.60
14.30
Gdańsk Wrzeszcz
71.50
37.30
14.60
Gdynia Dąbrowa
102.30
31.80
14.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
67.90
25.00
13.10
Kościerzyna
100.50
39.60
14.40
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
57.40
24.00
11.30
Lębork
127.90
33.20
17.90
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
108.90
38.70
15.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 299.20 855.80 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 288.10 563.50 0
Gdynia Pogórze 225.80 415.10 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 272.80 445.20 0
Gdańsk Matarnia 336.90 651.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 309.40 705.90 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 372.50 1196.20 0
Lębork 315.70 715.20 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
855.80
299.20
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
563.50
288.10
Gdynia Pogórze
415.10
225.80
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
445.20
272.80
Gdańsk Matarnia
651.20
336.90
Gdańsk Wrzeszcz
705.90
309.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
1196.20
372.50
Lębork
715.20
315.70
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 48.00 78.20 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 41.50 80.00 0
Gdynia Dąbrowa 42.00 74.10 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 43.90 101.70 0
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 44.50 81.00 0
Lębork 39.10 83.10 0
Liniewko Kościerskie 56.70 102.10 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
78.20
48.00
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
80.00
41.50
Gdynia Dąbrowa
74.10
42.00
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
101.70
43.90
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
81.00
44.50
Lębork
83.10
39.10
Liniewko Kościerskie
102.10
56.70
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-