AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.40 6.00 10.30 0 0
Gdańsk Stogi 1.80 7.70 57.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.90 5.70 26.70 0 0
Gdynia Pogórze 1.40 3.00 9.10 0 0
Gdańsk Szadółki 0.90 1.50 2.30 0 0
Sopot 1.50 2.80 9.50 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.20 2.20 6.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.60 2.90 20.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 14.50 17.40 25.40 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 1.90 3.60 7.60 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.40 3.90 15.10 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
10.30
6.00
3.40
Gdańsk Stogi
57.00
7.70
1.80
Gdańsk Nowy Port
26.70
5.70
1.90
Gdynia Pogórze
9.10
3.00
1.40
Gdańsk Szadółki
2.30
1.50
0.90
Sopot
9.50
2.80
1.50
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
6.60
2.20
1.20
Gdynia Dąbrowa
20.70
2.90
1.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
25.40
17.40
14.50
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
7.60
3.60
1.90
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
15.10
3.90
2.40
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 18.40 106.50 0
Gdańsk Stogi 14.90 64.50 0
Gdańsk Nowy Port 13.80 67.30 0
Gdynia Pogórze 9.00 53.50 0
Gdańsk Szadółki 16.00 88.60 0
Sopot 12.80 62.30 0
Gdańsk Matarnia 30.10 106.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.40 102.70 0
Gdynia Dąbrowa 14.20 92.40 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 0.00 0.00 0
Kwidzyn 13.40 97.90 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 12.20 43.50 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 2.40 11.00 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 12.30 66.60 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
106.50
18.40
Gdańsk Stogi
64.50
14.90
Gdańsk Nowy Port
67.30
13.80
Gdynia Pogórze
53.50
9.00
Gdańsk Szadółki
88.60
16.00
Sopot
62.30
12.80
Gdańsk Matarnia
106.70
30.10
Gdańsk Wrzeszcz
102.70
17.40
Gdynia Dąbrowa
92.40
14.20
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
0.00
0.00
Kwidzyn
97.90
13.40
Starogard Gdański
-
-
Malbork
43.50
12.20
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
11.00
2.40
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
66.60
12.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 19.40 43.40 67.00 0
Gdańsk Stogi 20.00 45.40 97.70 0
Gdańsk Nowy Port 18.20 59.00 173.00 2
Gdynia Pogórze 14.00 32.10 53.70 0
Gdańsk Szadółki 32.80 92.60 372.60 4
Sopot 16.30 40.10 74.50 0
Gdańsk Matarnia 17.10 37.90 75.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.50 42.60 73.20 0
Gdynia Dąbrowa 18.80 50.00 158.40 0
Gdynia Śródmieście - - - -
Słupsk 16.00 33.30 109.50 0
Kościerzyna 20.00 49.50 194.70 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 13.30 30.10 43.60 0
Lębork 19.60 48.60 89.90 0
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 17.40 39.50 70.80 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
67.00
43.40
19.40
Gdańsk Stogi
97.70
45.40
20.00
Gdańsk Nowy Port
173.00
59.00
18.20
Gdynia Pogórze
53.70
32.10
14.00
Gdańsk Szadółki
372.60
92.60
32.80
Sopot
74.50
40.10
16.30
Gdańsk Matarnia
75.00
37.90
17.10
Gdańsk Wrzeszcz
73.20
42.60
17.50
Gdynia Dąbrowa
158.40
50.00
18.80
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
109.50
33.30
16.00
Kościerzyna
194.70
49.50
20.00
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
43.60
30.10
13.30
Lębork
89.90
48.60
19.60
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
70.80
39.50
17.40
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście 314.30 690.90 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 267.60 405.80 0
Gdynia Pogórze 232.80 371.20 0
Gdańsk Szadółki 322.00 480.30 0
Sopot 345.00 580.00 0
Gdańsk Matarnia 301.00 669.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 305.70 489.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 304.90 514.90 0
Lębork 358.20 629.40 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
690.90
314.30
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
405.80
267.60
Gdynia Pogórze
371.20
232.80
Gdańsk Szadółki
480.30
322.00
Sopot
580.00
345.00
Gdańsk Matarnia
669.20
301.00
Gdańsk Wrzeszcz
489.30
305.70
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
514.90
304.90
Lębork
629.40
358.20
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 54.70 114.20 0
Gdańsk Szadółki 44.30 112.90 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 44.60 116.60 0
Gdynia Dąbrowa 50.60 113.90 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 41.30 107.80 0
Kościerzyna 45.20 116.60 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 48.80 126.20 3
Lębork 49.40 119.10 0
Liniewko Kościerskie 64.10 144.30 3
Łeba 56.40 117.20 0
Chojnice - mobilna - - -
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
114.20
54.70
Gdańsk Szadółki
112.90
44.30
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
116.60
44.60
Gdynia Dąbrowa
113.90
50.60
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
107.80
41.30
Kościerzyna
116.60
45.20
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
126.20
48.80
Lębork
119.10
49.40
Liniewko Kościerskie
144.30
64.10
Łeba
117.20
56.40
Chojnice - mobilna
-
-