AIRPOMERANIA

Poziomy informowania i alarmowe

ZanieczyszczenieStatusMax. wartościStacja
Dwutlenek siarki (SO2)brak--
Dwutlenek azotu (NO2)brak--
Ozon (O3)brak--
Pył zawieszony (PM10)brak--

Legenda:

POZIOMY INFORMOWANIA DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU

Lp.Nazwa substancjiOkres uśredniania wyników Poziom informowania dla niektórych substancji w powietrzu µg/m3
1.Ozon (O3)jedna godzina180
2.Pył zawieszony (PM10)24 godziny100

POZIOMY ALARMOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU

Lp.Nazwa substancjiOkres uśredniania wyników Poziom alarmowe dla niektórych substancji w powietrzu  µg/m3
1.Dwutlenek siarki (SO2)jedna godzina500
2.Dwutlenek azotu (NO2)jedna godzina400
3.Ozon (O3)jedna godzina240
4.Pył zawieszony (PM10)24 godziny150