AIRPOMERANIA

MAAT: Realizacja projektu

W ramach realizacji projektu MAAT zrealizowano następujące zadania:

1)      W okresie do listopada 2020 do  stycznia 2021 zostału urchomione  cztery analizatorów GRIMM 180 do pomiaru automatycznego pyłu zawieszonego PM10,PM2,5  oraz PM1 na czterech stacjach : AM3 Gdańsk Nowy Port, AM4 Gdynia Pogórze , AM9 Gdynia Dąbrowa oraz na stacji AM8 Gdańsk Wrzeszcz. Trzy anlalizatory (stacja AM3, AM4 , AM9) zostały  sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz  jeden analizator na stacji AM8 sfinansowany przez Miasto Gdańsk.

Poniżej zdjęcia  analizatorów GRIMM EDM 180 na  poszczególnych stacjach:

Stacja AM3 Nowy Port

Stacja AM4 Gdynia Pogórze

Stacja AM9  Gdynia Dąbrowa

Stacja AM8 Gdańsk Wrzeszcz

2)      W marcu 2021 roku została  zbudowana  nowa stacja tła miejskiego  AM6 
w Sopocie. Nowa  stacja znajduje się  przy skrzyżowaniu  ulicy Polnej i Bitwy pod Płowcami. Szczegółową lokalizację  można zobaczyć na poniższej mapie .

 Powstanie nowej  stacji dla Sopotu będącego   uzdrowiskiem  jest niezwykle istotne, gdyż dostarcza ona danych na temat poziomów stężeń dla kluczowych  zanieczyszczeń powietrza w strefie uzdrowiskowej A, dzięki czemu  służy zarówno mieszkańcom  jak i kuracjuszom.  Stacja została włączona  do Państwowego Monitoringu Środowiska oraz  spełnia wymagania lokalizacyjne   Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Stacja jest wyposażony  w  następujący sprzęt pomiarowy:

✔          analizator ditlenku siarki,

✔         analizator tlenków azotu,

✔         analizator tlenku węgla,

✔         analizator pyłu PM10,PM2.5 oraz PM1

✔         system kalibracji (kalibrator z GPZ i kompresorem),

✔         system poboru próby (manifold)

✔         system zbierania i agregacji  danych (datalogger z oprzyrządowaniem),

✔         stacja meteorologiczna (pomiar temp., prędkość i kierunku wiatru, ciśnienie atmosferyczne, opad, wilgotność),

✔         pomornik pyłu wraz z oprzyrządowaniem .

Zdjęcia pokazujące stację w  środku  i na zewnątrz.

Zdjęcia z zewnątrz:

 

Zdjęcia w środku stacji:

Widok na strony świata:

E

N

S

W