AIRPOMERANIA

MAAT: Postępowanie o zamówienie publiczne

Szczegóły postępowania o zamówienie publiczne dot. projektu MAAT znajdują  się na stronie:

https://armaag.gda.pl/zamowienia_publiczne/przetargi.htm