AIRPOMERANIA

Nowość mapy z danymi manualnymi za 2015 rok !

2016-03-07

Zapraszamy do oglądania map prezentujących m.in zmiany stężeń średniomiesięcznych w 2015 roku dla  pyłu zwieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, benzenu oraz  metali w pyle dla danych manualnych są  dostępne na stronie poniżej oarz w zakładce raporty z danych manulanych  http://airpomerania.pl/raporty/index/ .
kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie PM10

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie max.24h PM10

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie PM2,5kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie max.24h PM2,5


kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie B(a)P

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie arsen


kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie kadm

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie nikiel

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie ołów

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie benzen

kliknij tutaj aby zobaczyć powiększenie max.24h benzen

Powrót