AIRPOMERANIA

Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji w Lęborku

2022-07-05

Informujemy, że od godz. 13 dnia 04.07.2022 zostały wznowione pomiary na stacji monitoirngu jakości powietrza zlokalizowanej w Lęborku przy ul. Malczewskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.

Powrót