AIRPOMERANIA

Monthly reports

Select a report for the month:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.30 21.30 191.60 0 0
Gdańsk Stogi 22.80 264.80 876.50 2 13
Gdańsk Nowy Port 48.10 361.90 1284.10 3 25
Gdynia Pogórze 6.00 24.00 135.70 0 0
Gdańsk Szadółki 3.20 6.30 28.90 0 0
Sopot 6.50 32.60 195.70 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.50 65.20 186.70 0 0
Gdynia Dąbrowa 4.70 23.40 132.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk - - - - -
Kościerzyna - - - - -
Kwidzyn 5.60 10.70 106.50 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 3.70 5.70 19.30 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 2.90 6.70 38.40 0 0
Łeba - - - - -
Chojnice - mobilna - - - - -
- - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
191.60
21.30
6.30
Gdańsk Stogi
876.50
264.80
22.80
Gdańsk Nowy Port
1284.10
361.90
48.10
Gdynia Pogórze
135.70
24.00
6.00
Gdańsk Szadółki
28.90
6.30
3.20
Sopot
195.70
32.60
6.50
Gdańsk Wrzeszcz
186.70
65.20
12.50
Gdynia Dąbrowa
132.90
23.40
4.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
-
-
-
Kościerzyna
-
-
-
Kwidzyn
106.50
10.70
5.60
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
19.30
5.70
3.70
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
38.40
6.70
2.90
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 27.30 110.40 0
Gdańsk Stogi 24.60 101.30 0
Gdańsk Nowy Port 25.00 90.70 0
Gdynia Pogórze 20.60 78.10 0
Gdańsk Szadółki 21.50 149.00 0
Sopot 20.40 91.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 27.70 107.70 0
Gdynia Dąbrowa 19.90 108.00 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 25.00 76.60 0
Kwidzyn 29.80 226.80 2
Starogard Gdański - - -
Malbork 17.10 75.30 0
Lębork - - -
Liniewko Kościerskie 7.90 29.60 0
Łeba - - -
Chojnice - mobilna 24.20 83.50 0
- - -
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
110.40
27.30
Gdańsk Stogi
101.30
24.60
Gdańsk Nowy Port
90.70
25.00
Gdynia Pogórze
78.10
20.60
Gdańsk Szadółki
149.00
21.50
Sopot
91.10
20.40
Gdańsk Wrzeszcz
107.70
27.70
Gdynia Dąbrowa
108.00
19.90
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
76.60
25.00
Kwidzyn
226.80
29.80
Starogard Gdański
-
-
Malbork
75.30
17.10
Lębork
-
-
Liniewko Kościerskie
29.60
7.90
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
83.50
24.20
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 27.30 62.80 111.70 2
Gdańsk Stogi 27.30 60.20 179.80 3
Gdańsk Nowy Port 43.40 112.80 242.60 10
Gdynia Pogórze 33.70 84.00 148.70 7
Gdańsk Szadółki 23.10 43.70 237.90 0
Sopot 32.40 82.40 114.70 6
Gdańsk Wrzeszcz 39.30 101.00 150.70 9
Gdynia Dąbrowa 29.50 70.10 113.30 4
Gdynia Śródmieście 33.10 83.70 184.40 5
Słupsk 31.90 60.70 98.20 4
Kościerzyna 60.10 129.80 308.60 15
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 42.90 80.90 157.00 11
Lębork 50.30 89.40 207.70 14
Liniewko Kościerskie - - - -
Łeba - - - -
Chojnice - mobilna 52.70 104.80 277.40 14
- - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
111.70
62.80
27.30
Gdańsk Stogi
179.80
60.20
27.30
Gdańsk Nowy Port
242.60
112.80
43.40
Gdynia Pogórze
148.70
84.00
33.70
Gdańsk Szadółki
237.90
43.70
23.10
Sopot
114.70
82.40
32.40
Gdańsk Wrzeszcz
150.70
101.00
39.30
Gdynia Dąbrowa
113.30
70.10
29.50
Gdynia Śródmieście
184.40
83.70
33.10
Słupsk
98.20
60.70
31.90
Kościerzyna
308.60
129.80
60.10
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
157.00
80.90
42.90
Lębork
207.70
89.40
50.30
Liniewko Kościerskie
-
-
-
Łeba
-
-
-
Chojnice - mobilna
277.40
104.80
52.70
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 552.50 2147.10 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 430.00 1133.20 0
Gdynia Pogórze 514.90 1101.30 0
Gdańsk Szadółki 432.60 999.20 0
Sopot 490.80 1106.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 468.30 1484.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna - - -
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 525.50 1209.50 0
Lębork 716.10 1994.60 0
Liniewko Kościerskie - - -
Łeba - - -
Chojnice - mobilna - - -
- - -
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
2147.10
552.50
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1133.20
430.00
Gdynia Pogórze
1101.30
514.90
Gdańsk Szadółki
999.20
432.60
Sopot
1106.20
490.80
Gdańsk Wrzeszcz
1484.60
468.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
-
-
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
1209.50
525.50
Lębork
1994.60
716.10
Liniewko Kościerskie
-
-
Łeba
-
-
Chojnice - mobilna
-
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 57.00 85.20 0
Gdańsk Szadółki 52.40 88.50 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 46.40 78.30 0
Gdynia Dąbrowa 55.20 84.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 29.80 67.30 0
Kościerzyna 35.00 70.10 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 42.80 80.80 0
Lębork 37.30 65.20 0
Liniewko Kościerskie 51.10 74.00 0
Łeba 67.70 98.40 0
Chojnice - mobilna - - -
- - -
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
85.20
57.00
Gdańsk Szadółki
88.50
52.40
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
78.30
46.40
Gdynia Dąbrowa
84.30
55.20
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
67.30
29.80
Kościerzyna
70.10
35.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
80.80
42.80
Lębork
65.20
37.30
Liniewko Kościerskie
74.00
51.10
Łeba
98.40
67.70
Chojnice - mobilna
-
-
-
-