AIRPOMERANIA

Dane pył zawieszony PM10 ze stacji AM2 Gdańsk Stogi ul.Kaczeńce

2014-07-25

Uprzejmie informujemy ,  że w związku z intensywnym transportem materiałów sypkich po nieutwardzonej drodze w rejonie stacji AM2 Gdańsk Stogi ul.Kaczeńce mogą występować w najbliższych dniach przekroczenia stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10.

Powrót