AIRPOMERANIA

Dane PM10 stacja AM2 Gdańsk Stogi ul. Kaczeńce

2014-03-10

Uprzejmie informujemy , że w najbliższych dniach mogą wystąpić wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacji AM2 Gdańsk Stogi ul. Kaczeńce z powodu ciężarówek przejeżdżających przy stacji transportujących materiał do budowy.

Powrót