AIRPOMERANIA

Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10 na stacji AM6 w Sopocie

2019-06-13

Uprzejmie informujemy o braku danych z  analizatora pyłu PM10 na stacji AM6 Sopocie  z powodu awarii. Awaria zostanie usunięta w możliwie krótkim czasie.

Powrót