AIRPOMERANIA

Wybierz obszar: 

Emisji punktowa za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Emisja powierzchniowa za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Emisja liniowa za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Suma emisji dla poszczególnych powiatów za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok

Udziały poszczególnych typów emisji w emisji całkowitej za lata 2008-2011 oraz 2013 i 2015 rok