AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 7.10 28.50 109.50 0 0
Gdańsk Stogi 8.00 24.20 249.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.40 26.10 117.20 0 0
Gdynia Pogórze 4.50 12.00 23.90 0 0
Gdańsk Szadółki 2.40 3.60 8.60 0 0
Sopot 4.30 11.70 24.60 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.10 14.20 61.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.70 10.20 27.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 11.30 17.20 25.90 0 0
Kościerzyna 8.90 21.20 38.20 0 0
Kwidzyn 2.90 14.10 33.10 0 0
Starogard Gdański 12.70 26.20 71.30 0 0
Malbork 5.70 15.00 23.90 0 0
Lębork 9.90 15.00 27.40 0 0
Liniewko Kościerskie 5.00 10.00 18.20 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
109.50
28.50
7.10
Gdańsk Stogi
249.00
24.20
8.00
Gdańsk Nowy Port
117.20
26.10
6.40
Gdynia Pogórze
23.90
12.00
4.50
Gdańsk Szadółki
8.60
3.60
2.40
Sopot
24.60
11.70
4.30
Gdańsk Wrzeszcz
61.90
14.20
4.10
Gdynia Dąbrowa
27.20
10.20
3.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
25.90
17.20
11.30
Kościerzyna
38.20
21.20
8.90
Kwidzyn
33.10
14.10
2.90
Starogard Gdański
71.30
26.20
12.70
Malbork
23.90
15.00
5.70
Lębork
27.40
15.00
9.90
Liniewko Kościerskie
18.20
10.00
5.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 22.00 101.30 0
Gdańsk Stogi 17.50 84.80 0
Gdańsk Nowy Port 18.00 93.50 0
Gdynia Pogórze - - -
Gdańsk Szadółki 22.00 82.40 0
Sopot 15.90 90.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.80 84.40 0
Gdynia Dąbrowa 22.70 110.10 0
Gdynia Śródmieście 23.50 97.80 0
Słupsk 17.60 74.90 0
Kościerzyna 21.60 75.30 0
Kwidzyn 19.40 153.20 0
Starogard Gdański 36.40 152.80 0
Malbork 21.80 99.60 0
Lębork 16.30 63.30 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
101.30
22.00
Gdańsk Stogi
84.80
17.50
Gdańsk Nowy Port
93.50
18.00
Gdynia Pogórze
-
-
Gdańsk Szadółki
82.40
22.00
Sopot
90.50
15.90
Gdańsk Wrzeszcz
84.40
18.80
Gdynia Dąbrowa
110.10
22.70
Gdynia Śródmieście
97.80
23.50
Słupsk
74.90
17.60
Kościerzyna
75.30
21.60
Kwidzyn
153.20
19.40
Starogard Gdański
152.80
36.40
Malbork
99.60
21.80
Lębork
63.30
16.30
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 35.00 113.10 173.10 7
Gdańsk Stogi 24.00 61.20 139.60 2
Gdańsk Nowy Port 25.00 77.90 170.80 4
Gdynia Pogórze 14.80 45.00 79.60 0
Gdańsk Szadółki 24.00 67.70 291.50 3
Sopot 23.80 77.80 108.60 2
Gdańsk Wrzeszcz 28.00 98.50 142.30 3
Gdynia Dąbrowa 21.40 75.70 126.00 2
Gdynia Śródmieście 38.10 97.60 201.40 6
Słupsk 31.10 98.80 228.80 4
Kościerzyna 52.40 133.30 228.70 15
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 42.50 126.50 338.40 9
Malbork 48.40 112.30 212.30 13
Lębork 49.60 118.90 314.00 12
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
173.10
113.10
35.00
Gdańsk Stogi
139.60
61.20
24.00
Gdańsk Nowy Port
170.80
77.90
25.00
Gdynia Pogórze
79.60
45.00
14.80
Gdańsk Szadółki
291.50
67.70
24.00
Sopot
108.60
77.80
23.80
Gdańsk Wrzeszcz
142.30
98.50
28.00
Gdynia Dąbrowa
126.00
75.70
21.40
Gdynia Śródmieście
201.40
97.60
38.10
Słupsk
228.80
98.80
31.10
Kościerzyna
228.70
133.30
52.40
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
338.40
126.50
42.50
Malbork
212.30
112.30
48.40
Lębork
314.00
118.90
49.60
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 539.80 1248.10 0
Gdynia Pogórze 515.50 1568.90 0
Gdańsk Szadółki 539.70 1394.80 0
Sopot 463.30 1391.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 550.80 1965.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 830.00 2487.10 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 1085.10 2354.10 0
Malbork 877.00 1551.40 0
Lębork 851.20 1850.00 0
Liniewko Kościerskie 693.10 1111.40 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1248.10
539.80
Gdynia Pogórze
1568.90
515.50
Gdańsk Szadółki
1394.80
539.70
Sopot
1391.60
463.30
Gdańsk Wrzeszcz
1965.40
550.80
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
2487.10
830.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
2354.10
1085.10
Malbork
1551.40
877.00
Lębork
1850.00
851.20
Liniewko Kościerskie
1111.40
693.10
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 60.90 97.50 0
Gdańsk Szadółki 44.00 76.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 47.60 84.90 0
Gdynia Dąbrowa 54.20 85.10 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 54.70 102.20 0
Kościerzyna 35.10 56.00 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 47.40 89.50 0
Lębork 41.10 74.50 0
Liniewko Kościerskie 67.70 107.00 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
97.50
60.90
Gdańsk Szadółki
76.60
44.00
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
84.90
47.60
Gdynia Dąbrowa
85.10
54.20
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
102.20
54.70
Kościerzyna
56.00
35.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
89.50
47.40
Lębork
74.50
41.10
Liniewko Kościerskie
107.00
67.70