AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.60 16.20 37.00 0 0
Gdańsk Stogi 5.80 24.50 133.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.40 28.90 114.00 0 0
Gdynia Pogórze 2.40 7.80 20.80 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 1.50 2.10 0 0
Sopot 1.50 3.40 11.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.00 4.30 17.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.40 4.50 7.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 7.70 10.50 14.20 0 0
Kościerzyna 7.70 12.00 17.70 0 0
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 3.00 4.80 11.50 0 0
Lębork 6.00 14.40 19.30 0 0
Liniewko Kościerskie 5.70 12.30 16.60 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
37.00
16.20
6.60
Gdańsk Stogi
133.70
24.50
5.80
Gdańsk Nowy Port
114.00
28.90
6.40
Gdynia Pogórze
20.80
7.80
2.40
Gdańsk Szadółki
2.10
1.50
1.20
Sopot
11.50
3.40
1.50
Gdańsk Wrzeszcz
17.60
4.30
2.00
Gdynia Dąbrowa
7.10
4.50
2.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
14.20
10.50
7.70
Kościerzyna
17.70
12.00
7.70
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
11.50
4.80
3.00
Lębork
19.30
14.40
6.00
Liniewko Kościerskie
16.60
12.30
5.70
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 15.70 64.90 0
Gdańsk Stogi 13.90 60.00 0
Gdańsk Nowy Port 9.00 40.30 0
Gdynia Pogórze 8.90 42.90 0
Gdańsk Szadółki 12.00 58.10 0
Sopot 11.90 39.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.30 61.80 0
Gdynia Dąbrowa 7.90 41.40 0
Gdynia Śródmieście 14.80 66.00 0
Słupsk 12.80 48.30 0
Kościerzyna 12.40 43.90 0
Kwidzyn 22.20 143.60 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 13.00 57.00 0
Lębork 8.90 39.60 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
64.90
15.70
Gdańsk Stogi
60.00
13.90
Gdańsk Nowy Port
40.30
9.00
Gdynia Pogórze
42.90
8.90
Gdańsk Szadółki
58.10
12.00
Sopot
39.40
11.90
Gdańsk Wrzeszcz
61.80
14.30
Gdynia Dąbrowa
41.40
7.90
Gdynia Śródmieście
66.00
14.80
Słupsk
48.30
12.80
Kościerzyna
43.90
12.40
Kwidzyn
143.60
22.20
Starogard Gdański
-
-
Malbork
57.00
13.00
Lębork
39.60
8.90
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 20.10 47.50 84.50 0
Gdańsk Stogi 17.00 40.30 109.50 0
Gdańsk Nowy Port 13.70 36.90 68.40 0
Gdynia Pogórze 6.30 15.10 37.50 0
Gdańsk Szadółki 12.10 26.20 54.80 0
Sopot 14.60 48.80 93.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.30 38.40 225.80 0
Gdynia Dąbrowa 12.60 35.10 53.30 0
Gdynia Śródmieście 18.80 44.60 86.10 0
Słupsk 15.40 45.90 78.90 0
Kościerzyna 20.30 47.60 101.20 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork - - - -
Lębork 21.10 46.60 120.40 0
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
84.50
47.50
20.10
Gdańsk Stogi
109.50
40.30
17.00
Gdańsk Nowy Port
68.40
36.90
13.70
Gdynia Pogórze
37.50
15.10
6.30
Gdańsk Szadółki
54.80
26.20
12.10
Sopot
93.60
48.80
14.60
Gdańsk Wrzeszcz
225.80
38.40
16.30
Gdynia Dąbrowa
53.30
35.10
12.60
Gdynia Śródmieście
86.10
44.60
18.80
Słupsk
78.90
45.90
15.40
Kościerzyna
101.20
47.60
20.30
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
-
-
-
Lębork
120.40
46.60
21.10
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 303.50 576.90 0
Gdynia Pogórze 301.30 649.60 0
Gdańsk Szadółki 369.30 646.50 0
Sopot 243.10 451.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 369.10 683.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 283.00 345.70 0
Kościerzyna 413.60 876.10 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork - - -
Lębork 373.60 920.90 0
Liniewko Kościerskie 356.80 605.60 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
576.90
303.50
Gdynia Pogórze
649.60
301.30
Gdańsk Szadółki
646.50
369.30
Sopot
451.30
243.10
Gdańsk Wrzeszcz
683.50
369.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
345.70
283.00
Kościerzyna
876.10
413.60
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
-
-
Lębork
920.90
373.60
Liniewko Kościerskie
605.60
356.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 39.60 71.60 0
Gdańsk Szadółki 37.10 75.10 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 44.60 90.30 0
Gdynia Dąbrowa 48.10 77.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 41.20 76.10 0
Kościerzyna 33.10 61.60 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork - - -
Lębork 37.60 67.20 0
Liniewko Kościerskie 49.90 86.80 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
71.60
39.60
Gdańsk Szadółki
75.10
37.10
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
90.30
44.60
Gdynia Dąbrowa
77.80
48.10
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
76.10
41.20
Kościerzyna
61.60
33.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
-
-
Lębork
67.20
37.60
Liniewko Kościerskie
86.80
49.90