AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 12.80 17.30 43.60 0 0
Gdańsk Stogi 4.90 23.30 91.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.60 13.30 106.80 0 0
Gdynia Pogórze 2.10 6.00 16.70 0 0
Gdańsk Szadółki 4.10 4.70 7.60 0 0
Sopot 1.20 2.50 15.60 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.90 21.40 199.50 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.30 2.60 10.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 3.50 4.80 8.10 0 0
Kościerzyna 5.80 7.50 11.40 0 0
Kwidzyn 9.30 25.00 31.50 0 0
Starogard Gdański 2.20 4.80 9.30 0 0
Malbork 6.00 8.00 11.60 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 5.30 7.70 10.50 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
43.60
17.30
12.80
Gdańsk Stogi
91.90
23.30
4.90
Gdańsk Nowy Port
106.80
13.30
3.60
Gdynia Pogórze
16.70
6.00
2.10
Gdańsk Szadółki
7.60
4.70
4.10
Sopot
15.60
2.50
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
199.50
21.40
4.90
Gdynia Dąbrowa
10.90
2.60
1.30
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
8.10
4.80
3.50
Kościerzyna
11.40
7.50
5.80
Kwidzyn
31.50
25.00
9.30
Starogard Gdański
9.30
4.80
2.20
Malbork
11.60
8.00
6.00
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
10.50
7.70
5.30
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 12.80 68.10 0
Gdańsk Stogi 9.70 40.00 0
Gdańsk Nowy Port 9.70 50.70 0
Gdynia Pogórze 8.40 61.00 0
Gdańsk Szadółki 11.80 57.10 0
Sopot 7.50 43.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.90 67.50 0
Gdynia Dąbrowa 9.80 56.30 0
Gdynia Śródmieście 12.80 54.00 0
Słupsk 9.80 30.00 0
Kościerzyna 10.90 48.70 0
Kwidzyn 13.10 75.70 0
Starogard Gdański 6.30 60.10 0
Malbork 10.40 34.10 0
Lębork 6.60 21.90 0
Liniewko Kościerskie 3.40 17.60 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
68.10
12.80
Gdańsk Stogi
40.00
9.70
Gdańsk Nowy Port
50.70
9.70
Gdynia Pogórze
61.00
8.40
Gdańsk Szadółki
57.10
11.80
Sopot
43.50
7.50
Gdańsk Wrzeszcz
67.50
11.90
Gdynia Dąbrowa
56.30
9.80
Gdynia Śródmieście
54.00
12.80
Słupsk
30.00
9.80
Kościerzyna
48.70
10.90
Kwidzyn
75.70
13.10
Starogard Gdański
60.10
6.30
Malbork
34.10
10.40
Lębork
21.90
6.60
Liniewko Kościerskie
17.60
3.40
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 17.50 31.00 105.30 0
Gdańsk Stogi 15.10 26.10 67.70 0
Gdańsk Nowy Port 10.90 21.40 54.20 0
Gdynia Pogórze 10.10 17.90 200.30 0
Gdańsk Szadółki 16.50 51.80 198.40 1
Sopot 14.50 24.40 116.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.70 25.60 62.70 0
Gdynia Dąbrowa 10.90 22.30 59.50 0
Gdynia Śródmieście 16.40 27.10 95.00 0
Słupsk 10.00 16.40 27.00 0
Kościerzyna 15.80 25.90 61.10 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 38.40 111.60 425.00 2
Malbork 10.90 16.80 27.30 0
Lębork 13.60 26.20 54.10 0
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
105.30
31.00
17.50
Gdańsk Stogi
67.70
26.10
15.10
Gdańsk Nowy Port
54.20
21.40
10.90
Gdynia Pogórze
200.30
17.90
10.10
Gdańsk Szadółki
198.40
51.80
16.50
Sopot
116.30
24.40
14.50
Gdańsk Wrzeszcz
62.70
25.60
13.70
Gdynia Dąbrowa
59.50
22.30
10.90
Gdynia Śródmieście
95.00
27.10
16.40
Słupsk
27.00
16.40
10.00
Kościerzyna
61.10
25.90
15.80
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
425.00
111.60
38.40
Malbork
27.30
16.80
10.90
Lębork
54.10
26.20
13.60
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 416.80 578.90 0
Gdynia Pogórze 206.20 330.60 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 184.40 277.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 354.30 532.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 291.50 411.50 0
Kościerzyna 290.40 457.10 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 97.50 280.40 0
Malbork 275.40 471.20 0
Lębork 334.80 438.00 0
Liniewko Kościerskie 333.10 438.10 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
578.90
416.80
Gdynia Pogórze
330.60
206.20
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
277.70
184.40
Gdańsk Wrzeszcz
532.10
354.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
411.50
291.50
Kościerzyna
457.10
290.40
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
280.40
97.50
Malbork
471.20
275.40
Lębork
438.00
334.80
Liniewko Kościerskie
438.10
333.10
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.10 95.50 0
Gdańsk Szadółki 56.60 109.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 61.30 91.80 0
Gdynia Dąbrowa 57.80 84.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 59.60 100.50 0
Kościerzyna 45.60 65.10 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 45.80 68.80 0
Lębork 54.40 85.80 0
Liniewko Kościerskie 65.50 97.70 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
95.50
61.10
Gdańsk Szadółki
109.70
56.60
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
91.80
61.30
Gdynia Dąbrowa
84.60
57.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
100.50
59.60
Kościerzyna
65.10
45.60
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
68.80
45.80
Lębork
85.80
54.40
Liniewko Kościerskie
97.70
65.50