AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.90 18.30 57.70 0 0
Gdańsk Stogi 6.50 40.30 204.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.20 24.00 158.60 0 0
Gdynia Pogórze 2.00 6.60 47.50 0 0
Gdańsk Szadółki 3.40 3.80 6.00 0 0
Sopot 1.90 4.40 48.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.30 11.00 105.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.00 3.10 10.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 4.10 5.10 8.10 0 0
Kościerzyna 9.20 12.40 24.30 0 0
Kwidzyn 7.70 13.20 18.70 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork - - - - -
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 4.80 7.50 13.80 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
57.70
18.30
6.90
Gdańsk Stogi
204.90
40.30
6.50
Gdańsk Nowy Port
158.60
24.00
6.20
Gdynia Pogórze
47.50
6.60
2.00
Gdańsk Szadółki
6.00
3.80
3.40
Sopot
48.40
4.40
1.90
Gdańsk Wrzeszcz
105.10
11.00
3.30
Gdynia Dąbrowa
10.40
3.10
2.00
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
8.10
5.10
4.10
Kościerzyna
24.30
12.40
9.20
Kwidzyn
18.70
13.20
7.70
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
-
-
-
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
13.80
7.50
4.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 18.00 58.70 0
Gdańsk Stogi 13.00 45.10 0
Gdańsk Nowy Port 14.50 65.80 0
Gdynia Pogórze 11.40 70.10 0
Gdańsk Szadółki 18.80 60.90 0
Sopot 11.10 45.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.80 50.60 0
Gdynia Dąbrowa 12.60 66.90 0
Gdynia Śródmieście 18.40 70.80 0
Słupsk 9.30 41.70 0
Kościerzyna 14.20 76.00 0
Kwidzyn 15.60 151.70 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 14.90 65.20 0
Lębork 6.90 29.60 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
58.70
18.00
Gdańsk Stogi
45.10
13.00
Gdańsk Nowy Port
65.80
14.50
Gdynia Pogórze
70.10
11.40
Gdańsk Szadółki
60.90
18.80
Sopot
45.40
11.10
Gdańsk Wrzeszcz
50.60
11.80
Gdynia Dąbrowa
66.90
12.60
Gdynia Śródmieście
70.80
18.40
Słupsk
41.70
9.30
Kościerzyna
76.00
14.20
Kwidzyn
151.70
15.60
Starogard Gdański
-
-
Malbork
65.20
14.90
Lębork
29.60
6.90
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 20.70 37.70 72.80 0
Gdańsk Stogi 16.80 28.10 98.20 0
Gdańsk Nowy Port 14.60 35.50 61.70 0
Gdynia Pogórze 5.40 8.70 64.30 0
Gdańsk Szadółki 15.90 47.70 216.00 0
Sopot 15.30 35.60 145.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.70 26.40 133.70 0
Gdynia Dąbrowa 17.70 35.60 213.70 0
Gdynia Śródmieście 18.40 37.10 97.00 0
Słupsk 10.00 18.10 34.20 0
Kościerzyna 16.30 28.40 68.30 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 13.30 28.40 63.40 0
Lębork 15.30 30.30 95.70 0
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
72.80
37.70
20.70
Gdańsk Stogi
98.20
28.10
16.80
Gdańsk Nowy Port
61.70
35.50
14.60
Gdynia Pogórze
64.30
8.70
5.40
Gdańsk Szadółki
216.00
47.70
15.90
Sopot
145.40
35.60
15.30
Gdańsk Wrzeszcz
133.70
26.40
12.70
Gdynia Dąbrowa
213.70
35.60
17.70
Gdynia Śródmieście
97.00
37.10
18.40
Słupsk
34.20
18.10
10.00
Kościerzyna
68.30
28.40
16.30
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
63.40
28.40
13.30
Lębork
95.70
30.30
15.30
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 354.90 556.60 0
Gdynia Pogórze 206.00 417.50 0
Gdańsk Szadółki 264.70 410.00 0
Sopot 220.50 362.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 325.60 441.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 293.40 449.50 0
Kościerzyna 343.10 620.20 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 306.20 491.40 0
Lębork 283.40 474.80 0
Liniewko Kościerskie 244.60 379.50 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
556.60
354.90
Gdynia Pogórze
417.50
206.00
Gdańsk Szadółki
410.00
264.70
Sopot
362.90
220.50
Gdańsk Wrzeszcz
441.10
325.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
449.50
293.40
Kościerzyna
620.20
343.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
491.40
306.20
Lębork
474.80
283.40
Liniewko Kościerskie
379.50
244.60
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 62.60 116.10 0
Gdańsk Szadółki 41.70 94.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 55.80 100.50 0
Gdynia Dąbrowa 44.80 84.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 52.10 104.10 0
Kościerzyna 46.10 84.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 52.50 95.90 0
Lębork 49.40 91.90 0
Liniewko Kościerskie 63.50 115.80 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
116.10
62.60
Gdańsk Szadółki
94.60
41.70
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
100.50
55.80
Gdynia Dąbrowa
84.20
44.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
104.10
52.10
Kościerzyna
84.30
46.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
95.90
52.50
Lębork
91.90
49.40
Liniewko Kościerskie
115.80
63.50