AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 8.10 15.60 91.00 0 0
Gdańsk Stogi 4.80 20.40 343.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.50 8.30 37.60 0 0
Gdynia Pogórze 3.90 7.40 26.50 0 0
Gdańsk Szadółki 4.00 5.10 9.70 0 0
Sopot 1.20 2.20 11.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.80 7.60 38.20 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.20 2.70 6.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 6.10 7.90 13.40 0 0
Kościerzyna 6.90 10.10 29.30 0 0
Kwidzyn 9.70 18.00 33.50 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 4.40 0.00 15.90 0 0
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 6.70 11.70 14.20 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
91.00
15.60
8.10
Gdańsk Stogi
343.40
20.40
4.80
Gdańsk Nowy Port
37.60
8.30
3.50
Gdynia Pogórze
26.50
7.40
3.90
Gdańsk Szadółki
9.70
5.10
4.00
Sopot
11.50
2.20
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
38.20
7.60
2.80
Gdynia Dąbrowa
6.20
2.70
1.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
13.40
7.90
6.10
Kościerzyna
29.30
10.10
6.90
Kwidzyn
33.50
18.00
9.70
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
15.90
0.00
4.40
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
14.20
11.70
6.70
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 17.60 76.20 0
Gdańsk Stogi 12.60 61.70 0
Gdańsk Nowy Port 14.00 66.00 0
Gdynia Pogórze 9.80 74.40 0
Gdańsk Szadółki 14.00 78.90 0
Sopot 9.60 64.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.30 71.30 0
Gdynia Dąbrowa 9.60 84.00 0
Gdynia Śródmieście 19.40 98.80 0
Słupsk 11.80 59.10 0
Kościerzyna 15.40 75.50 0
Kwidzyn 15.60 145.30 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 15.40 50.90 0
Lębork 10.90 48.20 0
Liniewko Kościerskie 4.80 24.20 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
76.20
17.60
Gdańsk Stogi
61.70
12.60
Gdańsk Nowy Port
66.00
14.00
Gdynia Pogórze
74.40
9.80
Gdańsk Szadółki
78.90
14.00
Sopot
64.80
9.60
Gdańsk Wrzeszcz
71.30
14.30
Gdynia Dąbrowa
84.00
9.60
Gdynia Śródmieście
98.80
19.40
Słupsk
59.10
11.80
Kościerzyna
75.50
15.40
Kwidzyn
145.30
15.60
Starogard Gdański
-
-
Malbork
50.90
15.40
Lębork
48.20
10.90
Liniewko Kościerskie
24.20
4.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 19.10 48.20 112.90 0
Gdańsk Stogi 13.30 31.50 111.90 0
Gdańsk Nowy Port 11.30 42.20 111.60 0
Gdynia Pogórze 10.30 28.50 75.60 0
Gdańsk Szadółki 12.80 38.10 94.10 0
Sopot 12.60 35.70 90.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.70 39.30 121.30 0
Gdynia Dąbrowa 11.10 32.70 59.70 0
Gdynia Śródmieście 19.60 49.40 207.80 0
Słupsk 15.10 32.20 65.80 0
Kościerzyna 26.50 56.90 236.80 3
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 18.40 53.00 92.10 1
Lębork 22.80 56.00 151.10 1
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
112.90
48.20
19.10
Gdańsk Stogi
111.90
31.50
13.30
Gdańsk Nowy Port
111.60
42.20
11.30
Gdynia Pogórze
75.60
28.50
10.30
Gdańsk Szadółki
94.10
38.10
12.80
Sopot
90.50
35.70
12.60
Gdańsk Wrzeszcz
121.30
39.30
13.70
Gdynia Dąbrowa
59.70
32.70
11.10
Gdynia Śródmieście
207.80
49.40
19.60
Słupsk
65.80
32.20
15.10
Kościerzyna
236.80
56.90
26.50
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
92.10
53.00
18.40
Lębork
151.10
56.00
22.80
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 421.50 899.50 0
Gdynia Pogórze 635.10 678.10 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 281.40 732.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 325.40 794.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 198.00 383.70 0
Kościerzyna 494.00 2945.00 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 311.60 692.00 0
Lębork 306.70 856.10 0
Liniewko Kościerskie 277.00 500.20 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
899.50
421.50
Gdynia Pogórze
678.10
635.10
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
732.70
281.40
Gdańsk Wrzeszcz
794.80
325.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
383.70
198.00
Kościerzyna
2945.00
494.00
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
692.00
311.60
Lębork
856.10
306.70
Liniewko Kościerskie
500.20
277.00
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 72.40 98.00 0
Gdańsk Szadółki 56.20 87.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 66.80 103.70 0
Gdynia Dąbrowa 67.70 103.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 64.00 93.60 0
Kościerzyna 49.40 84.60 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 31.70 53.30 0
Lębork 52.70 96.00 0
Liniewko Kościerskie 77.30 117.90 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
98.00
72.40
Gdańsk Szadółki
87.70
56.20
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
103.70
66.80
Gdynia Dąbrowa
103.30
67.70
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
93.60
64.00
Kościerzyna
84.60
49.40
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
53.30
31.70
Lębork
96.00
52.70
Liniewko Kościerskie
117.90
77.30