AIRPOMERANIA

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 5.60 12.60 28.10 0 0
Gdańsk Stogi 5.60 18.70 77.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 16.50 67.30 164.50 0 0
Gdynia Pogórze 7.10 13.60 26.20 0 0
Gdańsk Szadółki 1.50 2.30 3.50 0 0
Sopot 3.70 11.80 20.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.90 16.20 90.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.10 7.50 33.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 15.00 22.90 41.10 0 0
Kościerzyna 8.50 14.50 23.70 0 0
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 7.50 10.20 19.40 0 0
Lębork 12.50 26.50 33.70 0 0
Liniewko Kościerskie 11.40 18.90 21.90 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
28.10
12.60
5.60
Gdańsk Stogi
77.80
18.70
5.60
Gdańsk Nowy Port
164.50
67.30
16.50
Gdynia Pogórze
26.20
13.60
7.10
Gdańsk Szadółki
3.50
2.30
1.50
Sopot
20.00
11.80
3.70
Gdańsk Wrzeszcz
90.60
16.20
4.90
Gdynia Dąbrowa
33.70
7.50
3.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
41.10
22.90
15.00
Kościerzyna
23.70
14.50
8.50
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
19.40
10.20
7.50
Lębork
33.70
26.50
12.50
Liniewko Kościerskie
21.90
18.90
11.40
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 21.60 72.80 0
Gdańsk Stogi 18.60 63.90 0
Gdańsk Nowy Port 21.70 68.60 0
Gdynia Pogórze 17.20 74.60 0
Gdańsk Szadółki 16.60 55.00 0
Sopot 18.60 57.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 22.70 63.80 0
Gdynia Dąbrowa 18.70 77.20 0
Gdynia Śródmieście 20.80 66.30 0
Słupsk 16.30 88.60 0
Kościerzyna 20.20 64.50 0
Kwidzyn 22.20 153.70 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 16.70 61.30 0
Lębork 16.30 52.70 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
72.80
21.60
Gdańsk Stogi
63.90
18.60
Gdańsk Nowy Port
68.60
21.70
Gdynia Pogórze
74.60
17.20
Gdańsk Szadółki
55.00
16.60
Sopot
57.00
18.60
Gdańsk Wrzeszcz
63.80
22.70
Gdynia Dąbrowa
77.20
18.70
Gdynia Śródmieście
66.30
20.80
Słupsk
88.60
16.30
Kościerzyna
64.50
20.20
Kwidzyn
153.70
22.20
Starogard Gdański
-
-
Malbork
61.30
16.70
Lębork
52.70
16.30
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 26.20 49.90 131.30 0
Gdańsk Stogi 20.00 35.00 106.10 0
Gdańsk Nowy Port 15.80 25.90 57.80 0
Gdynia Pogórze 13.50 30.50 67.20 0
Gdańsk Szadółki 15.90 32.40 58.30 0
Sopot 18.10 42.80 85.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 21.40 42.80 96.00 0
Gdynia Dąbrowa 16.70 36.20 79.90 0
Gdynia Śródmieście 22.90 52.60 100.80 1
Słupsk 22.00 51.00 113.50 1
Kościerzyna 37.20 80.00 171.30 7
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 34.00 74.80 219.90 4
Lębork 42.40 85.60 190.80 8
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
131.30
49.90
26.20
Gdańsk Stogi
106.10
35.00
20.00
Gdańsk Nowy Port
57.80
25.90
15.80
Gdynia Pogórze
67.20
30.50
13.50
Gdańsk Szadółki
58.30
32.40
15.90
Sopot
85.40
42.80
18.10
Gdańsk Wrzeszcz
96.00
42.80
21.40
Gdynia Dąbrowa
79.90
36.20
16.70
Gdynia Śródmieście
100.80
52.60
22.90
Słupsk
113.50
51.00
22.00
Kościerzyna
171.30
80.00
37.20
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
219.90
74.80
34.00
Lębork
190.80
85.60
42.40
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 485.30 1062.90 0
Gdynia Pogórze 424.90 1519.10 0
Gdańsk Szadółki 392.00 963.40 0
Sopot 449.80 926.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 490.70 962.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 546.80 1897.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork - - -
Lębork 647.10 2305.80 0
Liniewko Kościerskie 376.80 771.60 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1062.90
485.30
Gdynia Pogórze
1519.10
424.90
Gdańsk Szadółki
963.40
392.00
Sopot
926.20
449.80
Gdańsk Wrzeszcz
962.40
490.70
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
1897.30
546.80
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
-
-
Lębork
2305.80
647.10
Liniewko Kościerskie
771.60
376.80
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 35.10 73.50 0
Gdańsk Szadółki 32.20 64.90 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 35.30 74.20 0
Gdynia Dąbrowa 39.60 72.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 38.90 74.50 0
Kościerzyna 27.10 52.00 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 36.50 71.60 0
Lębork 30.40 61.60 0
Liniewko Kościerskie 47.20 76.80 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
73.50
35.10
Gdańsk Szadółki
64.90
32.20
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
74.20
35.30
Gdynia Dąbrowa
72.80
39.60
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
74.50
38.90
Kościerzyna
52.00
27.10
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
71.60
36.50
Lębork
61.60
30.40
Liniewko Kościerskie
76.80
47.20