AIRPOMERANIA

Wyniki pomiarów Wykresy Tabela

SO2
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
PM2.5
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
CO
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
BZN
[µg/m3]
H2S
[µg/m3]

Legenda:


dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 350
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu NO2: 200
wartość progowa informowania społeczeństwa O3: 180
wartość odniesienia PM10: 280
wartość odniesienia CO: 30000
wartość odniesienia H2S: 20

Lokalizacja stacji pomiarowych: