AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

AIRPOMERANIA: Sposoby wyliczenia indeksów

Indeks ogólny obliczany jest na podstawie wstępnie zwerfikownych wyników.

Indeks ogólny- indeks wyznaczany co 1 godzinę dla następujących substancji : dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), pył zawieszony o wielkości cząsteczek poniżej 10 μm (PM10) oraz benzen (BZN). Dla każdej substancji indeks nadawany jest na podstawie przedziału wyliczonych stężeń (patrz tabela) . Następnie po zaindeksowaniu wszystkich substancji wybierana najwyższa wartość indeksu w danej godzinie, ponadto określamy substancję dominującą czyli tą która w danej godzinie ma najgorszy indeks.

NO2SO2PM10C6H6Indeks
0-30,99 0-40,99 0-20,99 0-1,99 Bardzo dobry (1)
31-85,99 41-120,99 21-80,99 2-4,99 Dobry (2)
86-110,99 121-160,99 81-100,99 5-6,99 Zadowalający (3)
111-165,99 161-250,99 101-160,99 7-12,99 Dostateczny (4)
166-199,99 251-349,99 161-279,99 13-29,99 Zły(5)
     >=200   >=350     >=280 >=30,0 Bardzo zły(6)

 

Indeks ozonowy obliczany jest na podstawie wstępnie zwerfikownych wyników.

Indeks ozonowy - obliczany tak jak indeks ogólny z tym że do indeksu dochodzi jeszcze ozon (O3).

NO2SO2PM10C6H6O3Indeks
0-30,99 0-40,99 0-20,99 0-1,99 0-40,99 Bardzo dobry (1)
31-85,99 41-120,99 21-80,99 2-4,99 41-80,99 Dobry (2)
86-110,99 121-160,99 81-100,99 5-6,99 81-120,99 Zadowalający (3)
111-165,99 161-250,99 101-160,99 7-12,99 121-180,99 Dostateczny (4)
166-199,99 251-349,99 161-279,99 13-29,99 181-239,99 Zły(5)
    >=200  >=350 >=280 >=30,0    >=240 Bardzo zły(6)

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego