AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 11.10 21.70 58.40 0 0
Gdańsk Stogi 5.80 15.10 153.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 4.10 14.30 114.60 0 0
Gdynia Pogórze 1.10 2.20 9.10 0 0
Gdańsk Szadółki 4.00 4.90 9.20 0 0
Sopot 1.70 3.40 31.90 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.30 11.00 105.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.60 3.60 9.60 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 3.50 6.20 9.10 0 0
Kościerzyna 7.30 9.70 14.20 0 0
Kwidzyn 8.80 13.30 14.80 0 0
Starogard Gdański 3.70 5.70 9.80 0 0
Malbork - - - - -
Lębork - - - - -
Liniewko Kościerskie 5.40 8.50 12.50 0 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
58.40
21.70
11.10
Gdańsk Stogi
153.40
15.10
5.80
Gdańsk Nowy Port
114.60
14.30
4.10
Gdynia Pogórze
9.10
2.20
1.10
Gdańsk Szadółki
9.20
4.90
4.00
Sopot
31.90
3.40
1.70
Gdańsk Wrzeszcz
105.10
11.00
3.30
Gdynia Dąbrowa
9.60
3.60
1.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
9.10
6.20
3.50
Kościerzyna
14.20
9.70
7.30
Kwidzyn
14.80
13.30
8.80
Starogard Gdański
9.80
5.70
3.70
Malbork
-
-
-
Lębork
-
-
-
Liniewko Kościerskie
12.50
8.50
5.40
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 14.40 59.60 0
Gdańsk Stogi 10.30 44.70 0
Gdańsk Nowy Port 9.40 41.70 0
Gdynia Pogórze 6.90 45.20 0
Gdańsk Szadółki 11.20 59.00 0
Sopot 7.10 36.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.80 50.60 0
Gdynia Dąbrowa 12.30 64.20 0
Gdynia Śródmieście 12.70 62.80 0
Słupsk 7.60 29.90 0
Kościerzyna 11.10 46.30 0
Kwidzyn 14.30 64.10 0
Starogard Gdański 16.80 51.50 0
Malbork 10.80 44.20 0
Lębork 5.40 22.90 0
Liniewko Kościerskie 2.20 9.40 0
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
59.60
14.40
Gdańsk Stogi
44.70
10.30
Gdańsk Nowy Port
41.70
9.40
Gdynia Pogórze
45.20
6.90
Gdańsk Szadółki
59.00
11.20
Sopot
36.10
7.10
Gdańsk Wrzeszcz
50.60
11.80
Gdynia Dąbrowa
64.20
12.30
Gdynia Śródmieście
62.80
12.70
Słupsk
29.90
7.60
Kościerzyna
46.30
11.10
Kwidzyn
64.10
14.30
Starogard Gdański
51.50
16.80
Malbork
44.20
10.80
Lębork
22.90
5.40
Liniewko Kościerskie
9.40
2.20
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 16.70 26.90 70.10 0
Gdańsk Stogi 13.70 25.50 81.20 0
Gdańsk Nowy Port 10.40 18.50 66.70 0
Gdynia Pogórze 4.40 6.40 17.10 0
Gdańsk Szadółki 14.10 45.90 137.50 0
Sopot 12.80 23.90 107.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.70 26.40 133.70 0
Gdynia Dąbrowa 11.30 18.00 42.70 0
Gdynia Śródmieście 14.70 19.70 52.50 0
Słupsk 9.40 13.90 24.20 0
Kościerzyna 14.20 25.70 51.10 0
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański 34.40 52.70 315.80 1
Malbork 13.50 23.10 58.90 0
Lębork 13.00 22.70 52.80 0
Liniewko Kościerskie - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
70.10
26.90
16.70
Gdańsk Stogi
81.20
25.50
13.70
Gdańsk Nowy Port
66.70
18.50
10.40
Gdynia Pogórze
17.10
6.40
4.40
Gdańsk Szadółki
137.50
45.90
14.10
Sopot
107.00
23.90
12.80
Gdańsk Wrzeszcz
133.70
26.40
12.70
Gdynia Dąbrowa
42.70
18.00
11.30
Gdynia Śródmieście
52.50
19.70
14.70
Słupsk
24.20
13.90
9.40
Kościerzyna
51.10
25.70
14.20
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
315.80
52.70
34.40
Malbork
58.90
23.10
13.50
Lębork
52.80
22.70
13.00
Liniewko Kościerskie
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 291.30 519.90 0
Gdynia Pogórze 235.40 365.20 0
Gdańsk Szadółki 269.60 361.10 0
Sopot 179.40 283.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 325.50 441.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 273.90 397.70 0
Kościerzyna 330.50 509.00 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański 230.30 398.00 0
Malbork 284.50 404.90 0
Lębork 276.90 413.50 0
Liniewko Kościerskie 337.80 430.90 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
519.90
291.30
Gdynia Pogórze
365.20
235.40
Gdańsk Szadółki
361.10
269.60
Sopot
283.40
179.40
Gdańsk Wrzeszcz
441.10
325.50
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
397.70
273.90
Kościerzyna
509.00
330.50
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
398.00
230.30
Malbork
404.90
284.50
Lębork
413.50
276.90
Liniewko Kościerskie
430.90
337.80
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.10 92.50 0
Gdańsk Szadółki 47.20 81.80 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 55.80 100.50 0
Gdynia Dąbrowa 45.30 85.10 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 49.00 84.20 0
Kościerzyna 42.80 72.90 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 42.10 85.40 0
Lębork 44.60 74.60 0
Liniewko Kościerskie 58.00 93.30 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
92.50
61.10
Gdańsk Szadółki
81.80
47.20
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
100.50
55.80
Gdynia Dąbrowa
85.10
45.30
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
84.20
49.00
Kościerzyna
72.90
42.80
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
85.40
42.10
Lębork
74.60
44.60
Liniewko Kościerskie
93.30
58.00

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Project partners:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego