AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.20 14.10 44.40 0 0
Gdańsk Stogi 6.30 26.60 136.10 0 0
Gdańsk Nowy Port 10.60 32.00 134.40 0 0
Gdynia Pogórze 3.70 6.50 10.80 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 1.50 4.20 0 0
Sopot 2.00 3.20 12.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.00 3.90 7.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.20 3.70 9.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 6.80 10.00 21.40 0 0
Kościerzyna 9.90 14.60 25.10 0 0
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 4.40 6.80 11.20 0 0
Lębork 7.50 11.60 19.40 0 0
Liniewko Kościerskie 6.60 11.40 15.00 0 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
44.40
14.10
6.20
Gdańsk Stogi
136.10
26.60
6.30
Gdańsk Nowy Port
134.40
32.00
10.60
Gdynia Pogórze
10.80
6.50
3.70
Gdańsk Szadółki
4.20
1.50
1.20
Sopot
12.00
3.20
2.00
Gdańsk Wrzeszcz
7.60
3.90
2.00
Gdynia Dąbrowa
9.20
3.70
2.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
21.40
10.00
6.80
Kościerzyna
25.10
14.60
9.90
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
11.20
6.80
4.40
Lębork
19.40
11.60
7.50
Liniewko Kościerskie
15.00
11.40
6.60
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 19.70 70.00 0
Gdańsk Stogi 19.00 64.00 0
Gdańsk Nowy Port 20.80 67.30 0
Gdynia Pogórze 15.20 49.10 0
Gdańsk Szadółki 14.30 61.00 0
Sopot 16.00 59.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.50 67.70 0
Gdynia Dąbrowa 17.50 89.00 0
Gdynia Śródmieście 20.50 119.40 0
Słupsk 16.80 71.40 0
Kościerzyna 16.80 57.70 0
Kwidzyn 30.90 126.10 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 17.20 60.50 0
Lębork 13.80 45.90 0
Liniewko Kościerskie - - -
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
70.00
19.70
Gdańsk Stogi
64.00
19.00
Gdańsk Nowy Port
67.30
20.80
Gdynia Pogórze
49.10
15.20
Gdańsk Szadółki
61.00
14.30
Sopot
59.80
16.00
Gdańsk Wrzeszcz
67.70
18.50
Gdynia Dąbrowa
89.00
17.50
Gdynia Śródmieście
119.40
20.50
Słupsk
71.40
16.80
Kościerzyna
57.70
16.80
Kwidzyn
126.10
30.90
Starogard Gdański
-
-
Malbork
60.50
17.20
Lębork
45.90
13.80
Liniewko Kościerskie
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.10 43.10 139.30 0
Gdańsk Stogi 17.70 31.60 89.30 0
Gdańsk Nowy Port 22.90 60.70 117.80 1
Gdynia Pogórze 7.90 16.70 33.50 0
Gdańsk Szadółki 12.80 22.10 55.40 0
Sopot 14.10 26.30 81.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.60 39.90 113.30 0
Gdynia Dąbrowa 15.30 49.10 219.70 0
Gdynia Śródmieście 21.10 43.00 240.50 0
Słupsk 17.10 34.40 81.40 0
Kościerzyna 29.40 57.60 127.20 2
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork - - - -
Lębork 30.20 58.60 169.40 3
Liniewko Kościerskie - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
139.30
43.10
22.10
Gdańsk Stogi
89.30
31.60
17.70
Gdańsk Nowy Port
117.80
60.70
22.90
Gdynia Pogórze
33.50
16.70
7.90
Gdańsk Szadółki
55.40
22.10
12.80
Sopot
81.30
26.30
14.10
Gdańsk Wrzeszcz
113.30
39.90
17.60
Gdynia Dąbrowa
219.70
49.10
15.30
Gdynia Śródmieście
240.50
43.00
21.10
Słupsk
81.40
34.40
17.10
Kościerzyna
127.20
57.60
29.40
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
-
-
-
Lębork
169.40
58.60
30.20
Liniewko Kościerskie
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 326.20 715.80 0
Gdynia Pogórze 458.50 845.80 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 328.80 678.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 444.10 1226.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 693.90 2294.90 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork - - -
Lębork 460.50 1428.00 0
Liniewko Kościerskie 389.70 694.60 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
715.80
326.20
Gdynia Pogórze
845.80
458.50
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
678.40
328.80
Gdańsk Wrzeszcz
1226.60
444.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
2294.90
693.90
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
-
-
Lębork
1428.00
460.50
Liniewko Kościerskie
694.60
389.70
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 31.50 66.40 0
Gdańsk Szadółki 30.00 61.50 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz - - -
Gdynia Dąbrowa 35.90 67.50 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 35.60 55.30 0
Kościerzyna 24.40 55.50 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 29.50 63.60 0
Lębork 30.50 62.30 0
Liniewko Kościerskie 42.90 72.00 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
66.40
31.50
Gdańsk Szadółki
61.50
30.00
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
-
-
Gdynia Dąbrowa
67.50
35.90
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
55.30
35.60
Kościerzyna
55.50
24.40
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
63.60
29.50
Lębork
62.30
30.50
Liniewko Kościerskie
72.00
42.90

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Project partners:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego