AIRPOMERANIA

Site map

Contact

print page

Monthly reports

Select a report for the month:
 • Select a substance:
data presentation:
Stations monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 7.60 15.70 56.60 0 0
Gdańsk Stogi 6.90 22.40 64.20 0 0
Gdańsk Nowy Port 21.10 60.30 246.80 0 0
Gdynia Pogórze 6.30 22.60 70.60 0 0
Gdańsk Szadółki 2.20 3.30 5.60 0 0
Sopot 4.80 10.80 43.80 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 5.70 16.10 71.80 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.80 7.60 19.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 9.50 14.50 30.60 0 0
Kościerzyna 11.70 23.20 40.00 0 0
Kwidzyn 2.10 7.80 11.40 0 0
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 10.40 18.10 41.00 0 0
Lębork 11.00 15.80 31.70 0 0
Liniewko Kościerskie 8.10 15.10 19.70 0 0
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations
Gdańsk Śródmieście
56.60
15.70
7.60
Gdańsk Stogi
64.20
22.40
6.90
Gdańsk Nowy Port
246.80
60.30
21.10
Gdynia Pogórze
70.60
22.60
6.30
Gdańsk Szadółki
5.60
3.30
2.20
Sopot
43.80
10.80
4.80
Gdańsk Wrzeszcz
71.80
16.10
5.70
Gdynia Dąbrowa
19.40
7.60
3.80
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
30.60
14.50
9.50
Kościerzyna
40.00
23.20
11.70
Kwidzyn
11.40
7.80
2.10
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
41.00
18.10
10.40
Lębork
31.70
15.80
11.00
Liniewko Kościerskie
19.70
15.10
8.10
data presentation:
Stations: monthly avg. max 1h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście 26.30 105.10 0
Gdańsk Stogi 23.20 96.10 0
Gdańsk Nowy Port 23.10 101.70 0
Gdynia Pogórze 15.60 80.50 0
Gdańsk Szadółki 24.70 87.10 0
Sopot 16.90 72.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 24.50 109.10 0
Gdynia Dąbrowa 23.90 120.60 0
Gdynia Śródmieście 24.10 94.20 0
Słupsk 21.00 74.60 0
Kościerzyna 25.90 83.90 0
Kwidzyn 24.30 182.70 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 25.40 94.70 0
Lębork 19.50 71.40 0
Liniewko Kościerskie - - -
data presentation:
 • max 1h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
105.10
26.30
Gdańsk Stogi
96.10
23.20
Gdańsk Nowy Port
101.70
23.10
Gdynia Pogórze
80.50
15.60
Gdańsk Szadółki
87.10
24.70
Sopot
72.50
16.90
Gdańsk Wrzeszcz
109.10
24.50
Gdynia Dąbrowa
120.60
23.90
Gdynia Śródmieście
94.20
24.10
Słupsk
74.60
21.00
Kościerzyna
83.90
25.90
Kwidzyn
182.70
24.30
Starogard Gdański
-
-
Malbork
94.70
25.40
Lębork
71.40
19.50
Liniewko Kościerskie
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 36.20 93.10 167.00 5
Gdańsk Stogi 27.20 96.40 181.10 2
Gdańsk Nowy Port 25.90 67.50 142.40 2
Gdynia Pogórze 14.80 32.50 61.30 0
Gdańsk Szadółki 22.20 47.40 108.40 0
Sopot 23.10 56.10 124.60 3
Gdańsk Wrzeszcz 29.10 95.80 241.40 4
Gdynia Dąbrowa 21.00 49.70 112.60 0
Gdynia Śródmieście 29.80 69.80 130.80 4
Słupsk 33.80 74.40 180.70 5
Kościerzyna 61.30 157.30 274.70 18
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 54.30 158.50 261.10 10
Lębork 61.10 172.40 341.50 17
Liniewko Kościerskie - - - -
data presentation:
 • max 1h
 • max 24h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
167.00
93.10
36.20
Gdańsk Stogi
181.10
96.40
27.20
Gdańsk Nowy Port
142.40
67.50
25.90
Gdynia Pogórze
61.30
32.50
14.80
Gdańsk Szadółki
108.40
47.40
22.20
Sopot
124.60
56.10
23.10
Gdańsk Wrzeszcz
241.40
95.80
29.10
Gdynia Dąbrowa
112.60
49.70
21.00
Gdynia Śródmieście
130.80
69.80
29.80
Słupsk
180.70
74.40
33.80
Kościerzyna
274.70
157.30
61.30
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
261.10
158.50
54.30
Lębork
341.50
172.40
61.10
Liniewko Kościerskie
-
-
-
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 554.40 1838.80 0
Gdynia Pogórze 481.20 996.20 0
Gdańsk Szadółki 466.80 1576.10 0
Sopot 472.20 1640.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 573.60 2068.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 862.50 2987.40 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 809.20 2542.30 0
Lębork 933.50 3237.70 0
Liniewko Kościerskie 596.20 1066.70 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1838.80
554.40
Gdynia Pogórze
996.20
481.20
Gdańsk Szadółki
1576.10
466.80
Sopot
1640.30
472.20
Gdańsk Wrzeszcz
2068.80
573.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
2987.40
862.50
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
2542.30
809.20
Lębork
3237.70
933.50
Liniewko Kościerskie
1066.70
596.20
data presentation:
Stations: monthly avg. max 8h num. of exceed.
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 52.30 84.70 0
Gdańsk Szadółki 34.90 73.40 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 39.90 70.50 0
Gdynia Dąbrowa 44.90 76.10 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 42.00 77.40 0
Kościerzyna 28.30 52.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 37.50 69.30 0
Lębork 31.60 60.30 0
Liniewko Kościerskie 59.30 85.00 0
data presentation:
 • max 8h
 • monthly avg.
Stations:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
84.70
52.30
Gdańsk Szadółki
73.40
34.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
70.50
39.90
Gdynia Dąbrowa
76.10
44.90
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
77.40
42.00
Kościerzyna
52.30
28.30
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
69.30
37.50
Lębork
60.30
31.60
Liniewko Kościerskie
85.00
59.30

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Project partners:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego